აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების დაინტერესებული პირების მხარდაჭერა ახალგაზრდების დასაქმებისა და საუკეთესო სამუშაო ადგილების უზრუნველყოფის მიზნით

აღწერა
რთული და მრავალკომპონენტიანი პროექტი კონცენტრირებულია რეგიონალურ მიდგომაზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში ახალგაზრდების დასაქმებისა და პერსონალის შერჩევის საქმიანობის მიმართ.
ძირითადი შემადგენლები (პროექტის მთავარი მიზნების გათვალისწინებით) შეიცავს შემდეგს:
• სახელმწიფო მოსამსახურეებისთვის და არა მხოლოდ მათთვის საჭირო ჩვევების განვითარება და პოტენციალის ფორმირება;
• სახელმწიფო ორგანოების შორის თანამშრობლობისა და დარგთაშორისი ურთიერთმოქმედების განვითარება და საჭირო კავშირების ფორმირება დასაქმების სახელმწიფო სამსახურებს შორის ურთიერთმოქმედებისთვის;
• ღირსეული შრომის სტანდარტების შესახებ ახალგაზრდებისთვის ინფორმაციის მიწოდება და მათი ინფორმირებულობის დონის ამაღლება;
• ახალგაზრდებისთვის გარანტიების გეგმის გარკვეული ელემენტების მართვა; მუშაობა არაოფიციალური სწავლების შედეგად მიღებული ჩვევების აღიარებასა და სერტიფიცირებაზე.
პროგრამა უზრუნველყოფს სახელმწიფო მოსამსახურეებისთვის პოტენციალის ფორმირების საქმიანობის კლასიკურ პროგრამებსაც (სწავლება, კურსები, სასწავლო ტურები და ა.შ.), და დაუსაქმებელი ახალგაზრდებისთვის, ისეთი ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც არც მუშაობენ და არც სწავლობენ, და სოციალურად მოწყვლად ახალგაზრდებისთვის აქტიურ შრომით ბაზარზე ზომების შემუშავების ინოვაციურ საქმიანობასაც.
პროექტი უზრუნველყოფს სხვადასხვა დაწესებულების ფართო დაფარვას აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში: დასაქმების სახელმწიფო სამსახურიდან და სხვა სახელმწიფო ორგანოებიდან, რომლებიც ფოკუსირდება ახალგაზრდების დასაქმებასა და პერსონალის შერჩევაზე, ცვლილებების წამომწყებ ახალგაზრდულ ორგანიზაციებამდე, რომლებიც აწვდიან ინფორმაციას ახალგაზრდა ადამიანებს. პროექტის კიდევ ერთი პრიორიტეტული ამოცანა არის დამსაქმებელთა ასოციაციებთან, პროფკავშირებთან და ა.შ. მუშაობა.
კონკრეტული ამოცანა ადგილობრივ ენაზე
პროექტი მიმართულია უზრუნველყოს სტრუქტურული თანამშრომლობა და ურთიერთმოქმედება ახალგაზრდების დასაქმების პოლიტიკასთან დაკავშირებული სფეროში არსებულ ყველა რეგიონალურ დაწესებულებასთან და მოღვაწესთან. კერძოდ, ეს ითვალისწინებს დასაქმების სახელმწიფო სამსახურების ევროპულ ქსელთან და ევროპული შეგირდობის ალიანსთან ურთიერთმოქმედებას, რაც აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნებს მისცემს შესაძლებლობას ისარგებლონ ამ ქსელების ცოდნითა და გამოცდილებით.
პროექტი წარმოადგენს ინსტრუმენტს, რომელიც მოწოდებულია დაეხმაროს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ყველა ქვეყანას უზრუნველყონ ახალგაზრდების დასაქმების კონსტრუქციული და ერთგვაროვანი სფერო.
პროექტი განკუთვნილი ორი ძირითადი მიზნის მისაღწევად:
1. დარგთაშორისი ურთიერთმოქმედების და თანამშრობლობის ფორმირება სამ ინსტიტუციონალურ მიმართულებას შორის: სახელმწიფო, კერძო და არასახელმწიფო დაწესებულებებს შორის.
2. სახელმწიფო ორგანოების თანამშრომლების პროფესიული განვითარება (დასაქმების სახელმწიფო სამსახური და სხვა სახელმწიფო ორგანოები, რომელთა პრიორიტეტულ მიზნებს წარმოადგენს ახალგაზრდების დასაქმება და პერსონალის შერჩევა).
მოსალოდნელი შედეგები
პროექტის შედეგები მოიცავს შემდეგს:
დამატებითი პოტენციალი დაინტერესებული პირებისთვის შრომის ბაზრის სფეროში პოლიტიკების და ფაქტიურ მონაცემებზე დაფუძნებული დასაქმების პოლიტიკის შემუშავების მიზნით;
მძლავრ საინფორმაციო კამპანიები და ცოდნის გაცვლა ახალგაზრდების დასაქმების, შრომითი კანონმდებლობის, ახალგაზრდების უფლებისა და სტანდარტების პოლიტიკების შესახებ;
ახალგაზრდების გარანტიების ანალოგიური მართვადი ზომები, რომლებიც შესულია ახალგაზრდების დასაქმების სახელმწიფო პოლიტიკაში;
საკანონმდებლო და სტრუქტურული ცვლილებები და დამატებები საუკეთესო სამუშაო ადგილების უზრუნველყოფის და არაოფიციალური და არაფორმალური განათლების მეშვეობით შეძენილი ჩვევების აღიარების მიზნით.
პროექტის დოკუმენტები
პროექტის რუკა
ვიდეოგალერეა
Stories
პროექტის დეტალები
რეგიონალური
პრიორიტეტული სფერო:
პარტნიორობა, რომელიც აძლიერებს, პარტნიორობა, რომელიც აძლიერებს, პარტნიორობა, რომელიც აკავშირებს, პარტნიორობა, რომელიც ქმნის, პარტნიორობა, რომელიც ქმნის
ქვესექტორი:
სამოქალაქო საზოგადოება, ახალგაზრდობის მონაწილეობა და ლიდერობა, ციფრული (ფართოზოლოვანი, მობილური, eGov, ციფრული ინოვაცია, საინფორმაციო ტექნოლოგიები), ახალგაზრდობა (მეწარმეობა და უნარების განვითარება), განათლება, კვლევა და ინოვაცია
თემები:
ახალგაზრდობა, სამოქალაქო საზოგადოება, ციფრული ტრანსფორმაცია, დიალოგი, უნარები, დასაქმება, განათლება, აღმოსავლეთ პარტნიორობა
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები:
სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, საქართველოს, მოლდოვა, უკრაინა
პროექტის სტატუსი:
მიმდინარე
დაწყების თარიღი:
21.07.2021
დასრულების თარიღი:
20.07.2025
სოციალური მედია:

ევროკავშირის პროექტის ნომერი:
423-431

გაინტერესებთ უკანასკნელი ცნობები და შესაძლებლობები?

ამ ვებსაიტს მართავს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული აღმოსავლეთ სამეზობლოს რეგიონული საკომუნიკაციო პროგრამა („EU NEIGHBOURS east“) 2020-2024. ეს პროგრამა ავსებს და მხარს უჭერს ევროკავშირის წარმომადგენლობების კომუნიკაციას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში; ის მოქმედებს სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისიის გენერალური დირექტორატის და ევროპული საგარეო ქმედებათა სამსახურის ხელმძღვანელობით. პროგრამას ახორციელებს კომპანიის GOPA PACE კონსორციუმი.


ინფორმაცია ამ ვებგვერდზე რეგულირდება პასუხისმგებლობის შეზღუდვის და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის დებულებებით. © European Union,