EU project page

Consolidarea părților interesate din țările partenere din est pentru angajarea tinerilor și locuri de muncă mai bune

Descrierea
Conceptul proiectului este complex și are mai multe componente, demonstrând în același timp o abordare regională a activităților concentrate pe angajarea tinerilor și pe ocuparea forței de muncă în regiunea țărilor partenere din est.
Printre componentele-cheie (dat fiind principalul obiectiv al proiectului) se numără următoarele:
• Dezvoltarea abilităților și a capacităților pentru funcționarii publici și nu numai;
• Dezvoltarea interacțiunii intersectoriale și a cooperării între autoritățile publice și stabilirea unor rețele de interacțiune durabilă între Serviciile Publice de Ocupare a Forței de Muncă;
• Informarea și conștientizarea în rândul tinerilor cu privire la standardele de muncă decente;
• Pilotarea anumitor elemente din schema de Garanție pentru tineri; activități orientate către validarea și certificarea competențelor dobândite prin educație non-formală.
Programul oferă atât pachete clasice de activități de dezvoltare a capacităților (formări, cursuri, vizite de studiu etc.) pentru funcționarii publici, cât și activități inovatoare orientate către dezvoltarea unor măsuri active pe piața muncii pentru tinerii care sunt șomeri, din categoria NEET (care nu iau parte în educație, ocuparea forței de muncă sau formare) și tinerii defavorizați.
Proiectul demonstrează o acoperire mare a diferitelor instituții din regiunea țărilor partenere din est: de la Serviciile Publice de Ocupare a Forței de Muncă și alte autorități ale statului care se concentrează pe angajarea tinerilor și pe repartizarea de locuri de muncă către organizații de tineret, care sunt agenți ai schimbării și care comunică informații tinerilor. O altă prioritate a proiectului este cooperarea cu asociațiile patronale, sindicatele etc.
Obiectivul specific
Proiectul va încerca să stabilească o cooperare structurală și relații cu toate instituțiile și actorii regionali activi în domeniul politicii pentru angajarea tinerilor. În special, aceste relații preconizate cu Rețeaua Europeană a Serviciilor Publice de Ocupare a Forței de Muncă și Alianța Europeană pentru Ucenicii, astfel încât țările partenere din est să poată beneficia de know-how-ul și experiența acestor rețele.
Proiectul este conceput ca un instrument care să ajute toate țările partenere din est să susțină în mod constructiv și compatibil reciproc domeniul angajării tinerilor.
Proiectul țintește să realizeze două obiective principale:
1. Construirea interacțiunii intersectoriale și a cooperării între cele trei ramuri instituționale: instituții publice, private și nonguvernamentale.
2. Dezvoltarea profesională a angajaților autorităților publice (Serviciul Public de Ocupare a Forței de Muncă și alte autorități, care oferă prioritate problemelor angajării tinerilor și a plasării locurilor de muncă).
Rezultatele așteptate
Rezultatele proiectului vor include:
O capacitate sporită a părților interesate pentru dezvoltarea de politici active pe piața muncii și conceperea de politici de ocupare a forței de muncă bazată pe probe;
O campanie masivă de informare și comunicare a cunoștințelor privind politicile de angajare a tinerilor, legislația muncii, drepturile tinerilor și standardele;
Măsuri orientate de tipul Garanției pentru tineri, integrate în politica publică de angajare a tinerilor;
Schimbări și amendamente legislative și structurale pentru locuri de muncă mai bune și recunoașterea abilităților dobândite prin învățare non-formală și informală.
Harta proiectului
Galerie video
EU project page
Stories
DETALIILE PROIECTULUI
Regional
Domeniu prioritar:
Parteneriat care abilitează, Parteneriat care abilitează, Parteneriat care conectează, Parteneriat care creează, Parteneriat care creează
Subsector:
Societatea civilă, Participare și leadership în rândul tinerilor, Digital (bandă largă, mobil, eGov, inovare digitală, cibernetică), Tineret (antreprenoriat și dezvoltarea competențelor), Învățământul, cercetare și inovare
Teme:
Parteneriatul Estic, Societatea civilă, Digital, Dialogul, Competențe, Locuri de muncă, Învățământul, Tineret
Țările PaE:
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina
Starea proiectului:
În curs de desfășurare
Data începerii:
21.07.2021
Data de încheiere:
20.07.2025
Organizația de implementare:
Central Project Management Agency,
Finanțare de către UE în EUR:
€4 200 000
Numărul proiectului UE:
423-431

Interesat(ă) de ultimele știri și oportunități?

Acest site este gestionat de Programul Regional de Comunicare finanțat de UE pentru Vecinătatea Estică ("VECINII UE de la est") 2020-2024. Programul completează și sprijină comunicarea Delegațiilor Uniunii Europene în țările partenere din est și operează sub îndrumarea Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea a Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă. Programul este implementat de consorțiul condus de B&S Europe.


Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © European Union,