Зміцнення позицій зацікавлених сторін країн Східного партнерства з метою вирішення питань працевлаштування молоді та пошуку кращих робочих місць

Опис
Розроблення деталей проекту є складним та багатоступеневим процесом, під час якого демонструється місцевий підхід у діяльності окремих регіонів, маючи на меті вирішення проблем з працевлаштуванням молоді та працевлаштуванням взагалі в країнах Східного партнерства.
Ключові складові деталі (з огляду на загальну спрямованість) проекту включають наступні питання:

● Підвищення кваліфікації та збільшення потенціалу державних службовців і не тільки;
● Розвиток міжгалузевої взаємодії та співробітництва між органами державної влади та створення мереж збалансованої взаємодії між державними службами зайнятості;
● Інформування та підвищення обізнаності молоді щодо стандартів гідної праці;
● Врегулювання окремих питань передбачених у схемі надання гарантій молоді; розроблення процедури підтвердження та сертифікації навичок, набутих у неформальній освіті.

Програма передбачає як класичні пакети заходів з розвитку потенціалу (тренінги, курси, навчальні візити тощо) для державних службовців, так і інноваційну діяльність з розвитку активних заходів на ринку праці для безробітної молоді, яка не отримує освіти, та молоді з неблагополучним становищем.
Проект демонструє обсяг діяльності різних інституцій країн Східного партнерства: від державних служб зайнятості та інших державних органів, які зосереджуються на загальному працевлаштуванні та працевлаштуванні молоді, до молодіжних організацій, які є ініціаторами змін і доносять потрібну інформацію до молоді. Ще одним пріоритетом проекту є робота з асоціаціями роботодавців, профспілками тощо.
Конкретні цілі
Проект має на меті налагодити структурну співпрацю та створити мережу з усіма регіональними інституціями та суб’єктами, що діють у сфері політики зайнятості молоді. Зокрема, це передбачає створення мережі з Європейською мережею державних служб зайнятості та Європейським альянсом учнівства (European Alliance for Apprenticeship), щоб країни Східного партнерства могли скористатися ноу-хау та досвідом цих мереж.
Проект спрямований на допомогу всім країнам Східного партнерства у підтримці конструктивної та взаємосумісної сфери зайнятості молоді.
Проект спрямований на досягнення двох основних цілей:
1. Розвиток взаємодії між окремими ланками та співпраці між трьома інституційними галузями: державними, приватними та неурядовими.
2. Підвищення кваліфікації працівників органів державної влади (державної служби зайнятості та інших органів, які надають пріоритет питанням працевлаштування молоді та загального працевлаштування).
Очікувані результати
Результати проекту включатимуть:
Розширення потенціалу зацікавлених сторін з метою активної розробки політики на ринку праці та розробки політики зайнятості на підставі зібраних свідчень;
Масова інформаційна кампанія та обмін знаннями щодо політики зайнятості молоді, трудового законодавства, прав та стандартів молоді;
Пілотовані заходи на кшталт «Гарантій молоді», інтегровані в державну політику зайнятості молоді;
Законодавчі та структурні зміни та поправки з метою отримання кращих робочих місць та визнання навичок, набутих шляхом проведення заходів з неформального та неофіційного навчання.
Документи проекту
Карта проекту
Фотогалерея
Stories
ДЕТАЛІ ПРОЕКТУ
Регіональні
Пріоритетний напрям:
Партнерство, що розширює можливості, Партнерство, що розширює можливості, Партнерство, що з'єднує, Партнерство, що створює, Партнерство, що створює
Підсектор:
Громадянське суспільство, Участь та лідерство молоді, Цифровізація (широкосмуговий доступ, мобільний зв'язок, електронний уряд, цифрові інновації, кіберсфера), Молодь (підприємництво та розвиток навичок), Освіта, дослідження та інновації
Тема:
Молодь, Громадянське суспільство, Цифровізація, Діалог, Навички, Зайнятість, Освіта, Східне партнерство
Країни Східного партнерства:
Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова, Україна
Статус проекту:
Триває
Дата початку проєкту :
21.07.2021
Дата закінчення проєкту :
20.07.2025
Соціальні мережі:

Номер проекту ЄС:
423-431

Цікавитеся останніми новинами та можливостями?

Управління цим сайтом здійснюється Регіональною комунікаційною програмою «Східне сусідство ЄС» («EU NEIGHBOURS east») на 2020-2024 роки, що фінансується ЄС. Програма сприяє комунікаційній діяльності представництв Європейського Союзу в країнах Східного партнерства й працює під керівництвом Генерального директорату Європейської комісії з питань політики сусідства та переговорів із розширення, а також Європейська служба зовнішньої діяльності. Програма впроваджується консорціумом на чолі з GOPA PACE.


Інформація на цьому сайті регулюється Положенням про обмеження відповідальності та захист персональних даних. © European Union,