Սոցիալական ձեռներեցության էկոհամակարգի զարգացում՝ սահմանային գյուղերում կանաչ առաջընթացի համար

Նկարագրություն
«Սոցիալական ձեռներեցության էկոհամակարգի զարգացում՝ սահմանային գյուղերում կանաչ առաջընթացի համար» (Սիդ) ծրագիրը խրախուսում է Հայաստանի և Վրաստանի անբարենպաստ պայմաններում գտնվող երիտասարդների աշխատանքի անցմանը՝ նրանց մոտ զարգացնելով Սոցիալական ձեռներեցության և Կանաչ նորարարության վերաբերյալ հմտություններ։ Գործողությունը խրախուսում է հատկապես թիրախային շրջանների խոցելի խմբերին, որպեսզի նրանք գտնեն նորարարական լուծումներ՝ նպաստելու համար կանաչ առաջընթացին և բարձրացնելու իրենց մասնագիտական գործունեության վերաբերյալ սոցիալական ազդեցությունը։
Հատուկ նպատակներ
Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է զարգացնել տարածաշրջանի երիտասարդների ձեռնարկատիրական ներուժը սոցիալական ձեռներեցության ոլորտում՝ նպատակ ունենալով աջակցել սոցիալական համախմբվածությանը, աշխատանքի հնարավորություների ստեղծմանը և հասարակական գործընթացներում ներգրավվածությանը, ինչպես նաև անհավասարությունների նվազեցմանը։
Գործողության հատուկ նպատակն է` Հայաստանում և Վրաստանում նպաստել երիտասարդության աշխատունակությանը կարողությունների ձևավորման միջոցով, խթանել ենթաօրենսդրական, ազգային և միջսահմանային համագործակցությանը, ինչպես նաև դարձնել սոցիալական ձեռներեցությունը (ՍՁ) և կանաչ նորարարությունը որպես սոցիալական վերափոխման գործիքներ՝ բարենպաստ էկոհամակարգերի ստեղծելու համար:
Ակնկալվող արդյունքներ
Ծրագրի շրջանակներում կստեղծվի ազգային, ենթազգային և միջսահմանային բազմաշահառու հարթակներ՝ խրախուսելու համար երիտասարդական սոցիալական ձեռներեցության գործողությունները և խթանելու համար քաղաքական երկխոսություն՝ ՍՁ-ի զարգացման միջավայր ստեղծելու համար։ Ի հավելումն՝ Սիդ ծրագիրը կմշակի կրթական նյութեր և ծրագրեր՝ հատուկ ուշադրության կենտրոնում պահելով կանաչ նորարարությունը և դրա զարգացումը, որպեսզի զարգացնի Հայաստանի և Վրաստանի անբարենպաստ պայմաններում գտնվող երիտասարդների կարողությունները։ Դրանից բացի, ծրագիրը նպատակ ունի օժանդակել սոցիալական ձեռներեցության և կանաչ նորարարության ոլորտի առնվազն 20 նոր նախագծերի, որոնք կիրականացվեն թիրախային շրջաններում:
Սիդ ծրագիրը կիրականացնի առնվազն 3 համատեղ անդրսահմանային գործողություններ, ինչպես նաև կապ և տեսանելիություն ապահովող գործողություններ, կրթական արշավներ`սոցիալական ձեռներեցության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման համար:
Նախագծի փաստաթղթերը
Beneficiaries
Social Enterprise "ALONI"
Social Enterprise MENDE
Social Enterprise Leader - WWW (Waste Without Waste - ნარჩენი, ნარჩენის გარეშე)
Three friends in Georgia had a dream business idea: EU4Youth helped them make it come true
Նախագծի քարտեզ
Ֆոտոդարան
EU-Supported Social Innovation Grant Competition Award Ceremony
EU4Youth Event In Georgia To Foster Youth Dialogue And Discuss New Opportunities To Strengthen Youth Employment
Տեսանյութեր
Regional Green Camp Video_ENG/GEO
Stories
PROՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Տարածաշրջանային
Գերակա ուղղություն :
Գործընկերություն, որը ստեղծում է, Գործընկերություն, որը հզորացնում է
Ենթաոլորտ:
Երիտասարդություն (ձեռներեցություն և հմտությունների զարգացում), Քաղաքացիական հասարակություն
Թեմա:
Երիտասարդություն, Քաղաքացիական հասարակություն, Զբաղվածություն
ԱլԳ երկրներ:
Հայաստան, Վրաստան
Նախագծի կարգավիճակը:
Ավարտված է
Մեկնարկի ամսաթիվ:
19.12.2019
Ավարտի ամսաթիվ:
19.04.2023
Կայքէջ:
www.cenn.org
Սոցիալական ցանցեր:

ԵՄ ծրագրի համարը:
412-395

Հետաքրքրվա՞ծ եք վերջին նորություններով ու հնարավորություններով

Այս կայքը կառավարվում է 2020-2024թթ. համար Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող Արևելյան հարևանության տարածաշրջանային հաղորդակցության ծրագրի («ԵՄ արևելյան հարևաններ») կողմից: Ծրագիրը լրացնում և աջակցում է գործընկեր երկրներում ԵՄ պատվիրակությունների հաղորդակցական գործունեությանն ու աշխատում է Եվրոպական հանձնաժողովի Հարևանության քաղաքականության և ընդլայնման բանակցությունների գլխավոր տնօրինության ու ԵՄ արտաքին գործողությունների ծառայության ղեկավարության ներքո: Ծրագիրն իրականացնում է GOPA PACE-ի գլխավորած կոնսորցիումը:


Սույն կայքում առկա տեղեկատվությունը կարգավորվում է պատասխանատվության սահմանափակման և անձնական տվյալների պաշտպանության մասին դրույթներով:
© European Union,