SKYE Net – Skills and Knowledge for Youth Empowerment Network

აღწერა
პროექტი ხელს უწყობს ახალგაზრდების, განსაკუთრებით მოწყვლადი ახალგაზრდების, აქტიურ მონაწილეობას საზოგადოებრივ, დემოკრატიულ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში მათი ციფრული, სოციალური მეწარმეობისა და კარიერული მართვის უნარების განვითარების გზით. ამასთანავე, პროექტი მხარს უჭერს ახალგაზრდა სოციალურ მეწარმეებს, რომელთა საქმიანობა მიმართულია ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემების მოგვარებისკენ, ციფრული და მწვანე ტექნოლოგიების გამოყენებით საქართველოში, სომხეთსა და მოლდოვაში.
მიზანი 1 ითვალისწინებს ახალგაზრდა სოციალური მეწარმეების და მათი სტარტაპების მხარდაჭერას, მწვანე და ციფრულ ეკონომიკაზე ფოკუსირებით და ასევე ბიზნესის განვითარების უკვე არსებული პროგრამების/შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას და მათზე წვდომას. გარდა ამისა, მიზანი 2 ითვალისწინებს "SKYE Net" ტრანსნაციონალური პლატფორმის შექმნას, რომელიც ხელს შეუწყობს სომხეთში, საქართველოსა და მოლდოვაში მცხოვრებ ახალგაზრდებს შორის ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარებას განსაკუთრებით მწვანე და ციფრული მიდგომებისა და ტრანსფორმაციის შესახებ. პლატფორმა აერთიანებს სახელმწიფო სტრუქტურების, კერძო სექტორის, საგანმანათლებლო დაწესებულებების და ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენლებს სამი ქვეყნიდან.
კონკრეტული ამოცანა ადგილობრივ ენაზე
პროექტის მთავარი მიზანია სომხეთში, საქართველოსა და მოლდოვაში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის დაინერგოს წარმატებული სამეწარმეო და კარიერის მართვის პრაქტიკები და სოციალური მეწარმეობის განვითარების შესაძლებლობები, რომელიც წარმოდგენილია შემდეგ მიზნებად:
ძირითადი მიზანი 1 : სომხეთში, საქართველოსა და მოლდოვაში ლიდერმა ახალგაზრდებმა საჭირო უნარების განვითარებითა და არსებული შესაძლებლობების გამოყენების გზით, შეძლეს თავიანთი იდეების წარმატებულ ბიზნესებად და მდგრად სოციალურ საწარმოებად გარდაქმნა.
ძირითადი მიზანი 2 : მწვანე და ციფრულ ეკონომიკაში ახალგაზრდული მეწარმეობის პოპულარიზაცია და მხარდაჭერა ხორციელდება სოციალური საწარმოების ბიზნეს მოდელების შემუშავებით, მეზობელ ქვეყნებთან აქტიური თანამშრომლობითა და გაუმჯობესებული ბიზნეს გარემოთი.
მოსალოდნელი შედეგები
• სამიზნე არეალში მცხოვრები 300-ზე მეტი ახალგაზრდა გაეცნო სოციალური მეწარმეობის საფუძვლებს, მიზნებსა და წარმატებულ მაგალითებს; ახალგაზრდები მოტივირებული არიან და სურთ პროექტში მონაწილეობის მიღება.
• 180-მა ახალგაზრდამ შეიძინა მეწარმეობისთვის საჭირო უნარები და ისწავლა იდეების წარდგენა/ფიჩინგი; მონაწილეთა მინიმუმ 70%-მა შეიმუშავა ბიზნეს მოდელები ბიზნეს ტრენერის /ქოუჩის ხელმძღვანელობით.
• 30-მა სოციალური საწარმოს ბიზნეს მოდელმა, რომელიც ორიენტირებულია სასიკეთო ცვლილებების მოტანაზე, მიიღო ქვეგრანტი.
• შეიქმნა სოციალური მეწარმეობის სახელმძღვანელო.
• შეიქმნა 25 SKYE ახალგაზრდების უნარების და კომპეტენციების გაძლიერების კლუბი მოლდოვაში (5), სომხეთში (10), საქართველოში (10).
პროექტის რუკა
პროექტის დეტალები
რეგიონალური
პრიორიტეტული სფერო:
პარტნიორობა, რომელიც აძლიერებს
ქვესექტორი:
ახალგაზრდობის მონაწილეობა და ლიდერობა
თემები:
ბიზნესი, სამოქალაქო საზოგადოება, ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობა, აღმოსავლეთ პარტნიორობა, ეკოლოგია, დასაქმება, ადგილობრივი განვითარება, უნარები, ახალგაზრდობა
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები:
სომხეთი, საქართველოს, მოლდოვა
პროექტის სტატუსი:
მიმდინარე
დაწყების თარიღი:
01.07.2023
დასრულების თარიღი:
30.06.2025
სოციალური მედია:

გაინტერესებთ უკანასკნელი ცნობები და შესაძლებლობები?

ამ ვებსაიტს მართავს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული აღმოსავლეთ სამეზობლოს რეგიონული საკომუნიკაციო პროგრამა („EU NEIGHBOURS east“) 2020-2024. ეს პროგრამა ავსებს და მხარს უჭერს ევროკავშირის წარმომადგენლობების კომუნიკაციას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში; ის მოქმედებს სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისიის გენერალური დირექტორატის და ევროპული საგარეო ქმედებათა სამსახურის ხელმძღვანელობით. პროგრამას ახორციელებს კომპანიის B&S ევროპის კონსორციუმი.


ინფორმაცია ამ ვებგვერდზე რეგულირდება პასუხისმგებლობის შეზღუდვის და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის დებულებებით. © European Union,