EU4 INDEPENDENT MEDIA

აღწერა
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში შემორჩენილი თავისუფალი მედიასაშუალებები არაერთი პრობლემის წინაშე დგანან, რაც მოიცავს კონკურენციის არასამართლიან პრაქტიკას, შემოსავლის მიზერულ წყაროებს, პოლიტიკურ ჩარევებსა და პროფესიული უნარების ზოგად სიმწირეს. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების დემოკრატიზაციის ხელშეწყობისა და მოქალაქეთა გაძლიერებისათვის, პროექტი მიზნად ისახავს აამაღლოს სომხეთის, აზერბაიჯანის, ბელარუსის, საქართველოს, მოლდოვისა და უკრაინის დამოუკიდებელ მედიასაშუალებების ჟურნალისტური საქმიანობის ხარისხი. EU4IM („ევროკავშირი დამოუკიდებელი მედიისთვის“) ეხმარება ფაქტებზე დაფუძნებულ, გენდერულად ინკლუზიურ და სანდო, საზოგადოების ინტერესებზე ორიენტირებულ ჟურნალისტიკას, შეასრულოს მეთვალყურის („უოჩდოგის“) როლი. პროექტი ხელს შეუწყობს მედიის მედეგობის ზრდას მისი ფინანსური მდგრადობის გაუმჯობესების საშუალებით. ჩვენი მიდგომა ასეთია: თუ დამოუკიდებელი მედიის ჟურნალისტები მაღალხარისხიანი, საინტერესო კონტენტის შექმნას შეძლებენ, უფრო კონკურენტუნარიანებიც გახდებიან მედიაბაზარზე, რაც, თავის მხრივ, განაპირობებს სანდო ინფორმაციის უფრო ფართო გავრცელებას და, შედეგად, საზოგადოების მედეგობისა და მთავრობის ანგარიშვალდებულების ზრდას. პროგრამა მოიცავს როგორც ონლაინ, ისე პირისპირ ტრენინგებს, სამუშაო ადგილზე სწავლისა და ინდივიდუალური მენტორობის აქტივობებს, რომლებიც მიზნად ისახავს სარედაქციო კონტენტის (შინაარსის) გაუმჯობესებას, მენეჯმენტისა თუ მარკეტინგის უნარების დახვეწას, შემოსავლის ახალი წყაროების დაგეგმვა-მოძიებას, აუდიტორიის უკეთ შესწავლასა და შესაბამის ტექნოლოგიებში ინვესტიციის მხარდაჭერას. ამას გარდა, პროექტის ფარგლებში შემოთავაზებულია კონტენტის შექმნა, გადაუდებელ სიტუაციებში მხარდაჭერა; ასევე, პროფესიული ინტერაქცია და კავშირების გაღრმავება, მედიის განვითარების აქტივობების შესახებ იმ კვლევებსა და ანგარიშებზე წვდომა, რომლებიც რელევანტურია რეგიონში მომუშავე დაინტერესებული მხარეებისთვის.
კონკრეტული ამოცანა ადგილობრივ ენაზე
საერთო ამოცანა: დემოკრატიზაციის ხელშეწყობა და მოქალაქეთა გაძლიერება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში.
კონკრეტული ამოცანა 1: ფაქტებზე დაფუძნებული, მაღალხარისხიანი, მრავალფეროვანი კონტენტის მქონე მედიაპროდუქტის შეთავაზება.
კონკრეტული ამოცანა 2: აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში მოქმედი დამოუკიდებელი, კომერციული მედიის ფინანსური მდგრადობის გაუმჯობესება.
მოსალოდნელი შედეგები
შედეგი 1: აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ფაქტებზე დაფუძნებული, მაღალხარისხიანი მედიაკონტენტის - მათ შორის, საგამოძიებო ჟურნალისტიკის მიმართულებით - გაზრდილი მოცულობა.
შედეგი 2: სამიზნე მედიასაშუალებებში უფრო მაღალი პროფესიონალიზმით წარმართული სარედაქციო პროცესი, რაც გულისხმობს ფაქტების გადამოწმების პოლიტიკას და ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ რეპორტაჟებს (ახალი ამბების სიუჟეტებს).
შედეგი 3: გაუმჯობესებული გენდერული თანასწორობა მედიასექტორში და გენდერულად მგრძნობიარე რეპორტაჟები.
შედეგი 4: კომერციული მედიის მიმართულებით გადამზადებული რედაქციის პერსონალი და მენეჯმენტი; ასევე, შემოსავლის უფრო დივერსიფიცირებული წყაროები.
შედეგი 5: დამოუკიდებელი ჟურნალისტებისა და მედიაპროფესიონალების გაძლიერებული ქსელი, რომელიც აქტიურად გამოიყენება, როგორც პროფესიონალური რესურსი და პროფესიული ურთიერთკავშირებისა და კონტაქტების („ნეთვორქინგის“) პლატფორმა.
პროექტის რუკა
Photo
ვიდეოები
Trauma Management training - part 4/4 (in Romanian)
Trauma Management training - part 3/4 (in Romanian)
Trauma Management training - part 2/4 (in Romanian)
Trauma Management training - part 1/4 (in Romanian)
Trauma Management training - part 4/4 (in Azerbaijani)
Trauma Management training - part 4/4 (in Russian)
Trauma Management training - part 3/4 (in Russian)
Trauma Management training - part 2/4 (in Russian)
Trauma Management training - part 1/4 (in Russian)
Trauma Management training - part 4/4 (in English)
Trauma Management training - part 3/4 (in English)
Trauma Management training - part 2/4 (in English)
Trauma Management training - part 1/4 (in English)
Editorial Guidelines for War Reporting - Working with Sources (in Georgian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Social media and War (in Georgian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Sieges and hostages (in Georgian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Reporting and National Security (in Georgian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Relationship with combatants (in Georgian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Prisoners of War (in Georgian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Identification of Victims (in Georgian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Audience Comments (in Georgian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Working with Sources (in Armenian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Social media and War (in Armenian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Sieges and hostages (in Armenian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Reporting and National Security (in Armenian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Relationship with combatants (in Armenian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Prisoners of War (in Armenian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Identification of Victims (in Armenian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Audience Comments (in Armenian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Working with Sources (in Belarusian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Social media and War (in Belarusian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Sieges and hostages (in Belarusian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Reporting and National Security (in Belarusian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Relationship with combatants (in Belarusian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Prisoners of War (in Belarusian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Identification of Victims (in Belarusian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Audience Comments (in Belarusian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Working with Sources (in Azerbaijani)
Editorial Guidelines for War Reporting - Social media and War (in Azerbaijani)
Editorial Guidelines for War Reporting - Sieges and hostages (in Azerbaijani)
Editorial Guidelines for War Reporting - Reporting and National Security (in Azerbaijani)
Editorial Guidelines for War Reporting - Relationship with combatants (in Azerbaijani)
Editorial Guidelines for War Reporting - Prisoners of War (in Azerbaijani)
Editorial Guidelines for War Reporting - Identification of Victims (in Azerbaijani)
Editorial Guidelines for War Reporting - Audience Comments (in Azerbaijani)
Editorial Guidelines for War Reporting - Working with Sources (in Ukrainian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Social media and War (in Ukrainian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Sieges and hostages (in Ukrainian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Reporting and National Security (in Ukrainian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Relationship with combatants (in Ukrainian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Prisoners of War (in Ukrainian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Identification of Victims (in Ukrainian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Audience Comments (in Ukrainian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Working with Sources (in Romanian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Social media and War (in Romanian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Sieges and hostages (in Romanian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Reporting and National Security (in Romanian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Relationship with combatants (in Romanian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Prisoners of War (in Romanian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Identification of Victims (in Romanian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Audience Comments (in Romanian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Working with Sources (in Russian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Social media and War (in Russian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Sieges and hostages (in Russian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Reporting and National Security (in Russian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Relationship with combatants (in Russian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Prisoners of War (in Russian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Identification of Victims (in Russian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Audience Comments (in Russian)
Video from the HEFAT training in Georgia 07.2022
Risk Assessment for editors & managers training (in Russian)
Risk Assesment training (in Russian)
Digital Security Training (in Ukrainian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Relationship with combatants
Editorial Guidelines for War Reporting - Working with Sources
Editorial Guidelines for War Reporting - Social media and War
Editorial Guidelines for War Reporting - Sieges and hostages
Editorial Guidelines for War Reporting - Reporting and National Security
Editorial Guidelines for War Reporting - Prisoners of War
Editorial Guidelines for War Reporting - Identification of Victims
Editorial Guidelines for War Reporting - Audience Comments
Stories
პროექტის დეტალები
რეგიონალური
პრიორიტეტული სფერო:
პარტნიორობა, რომელიც აძლიერებს
ქვესექტორი:
კომუნიკაცია და მედიის მხარდაჭერა
თემები:
მედია, აღმოსავლეთ პარტნიორობა
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები:
სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, საქართველოს, მოლდოვა, უკრაინა
პროექტის სტატუსი:
მიმდინარე
დაწყების თარიღი:
03.01.2022
დასრულების თარიღი:
02.01.2025
სოციალური მედია:

ევროკავშირის პროექტის ნომერი:
423-349

გაინტერესებთ უკანასკნელი ცნობები და შესაძლებლობები?

ამ ვებსაიტს მართავს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული აღმოსავლეთ სამეზობლოს რეგიონული საკომუნიკაციო პროგრამა („EU NEIGHBOURS east“) 2020-2024. ეს პროგრამა ავსებს და მხარს უჭერს ევროკავშირის წარმომადგენლობების კომუნიკაციას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში; ის მოქმედებს სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისიის გენერალური დირექტორატის და ევროპული საგარეო ქმედებათა სამსახურის ხელმძღვანელობით. პროგრამას ახორციელებს კომპანიის GOPA PACE კონსორციუმი.


ინფორმაცია ამ ვებგვერდზე რეგულირდება პასუხისმგებლობის შეზღუდვის და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის დებულებებით. © European Union,