სარკინიგზო ტრანსპორტის სფეროში საქართველოს საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ჩარჩოს ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების მხარდაჭერა

აღწერა
პროექტს პოლონეთის ადმინისტრაციის ორგანოები განახორციელებენ. წამყვანი იქნება ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და მასთან ერთად იმუშავებს სარკინიგზო ბაზარზე კარგად ცნობილი და ძლიერი 5 სხვა ორგანიზაცია (რკინიგზის ინფრასტრუქტურის მმართველი ორგანო, ეროვნული უსაფრთხოების ორგანო, მარეგულირებელი ორგანო, კვლევითი ინსტიტუტი და სხვ.)
პროექტის მიზანია, დაეხმაროს საქართველოს სარკინიგზო სფეროს სტრუქტურისა და სამართლებრივი გარემოს ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოებაში, საქართველო-ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ 2014 წლის შეთანხმების შესაბამისად.

კონკრეტული ამოცანა ადგილობრივ ენაზე
პროექტის ზოგადი მიზანია საქართველოს სარკინიგზო სექტორის შესაბამის ევროპულ სტანდარტებსა და დებულებებთან მიახლოებისა და საქართველოს რკინიგზის მარეგულირებელი გარემოს გაძლიერების მხარდაჭერა. პროექტის კონკრეტული მიზანია სარკინიგზო ტრანსპორტთან დაკავშირებული ეროვნული კანონმდებლობის განახლება და ეროვნული ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება, მათ შორის, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამის ევროპულ კანონმდებლობასთან მიახლოებით, ევროკავშირსა და საქართველოს შორის 2014 წელს ხელმოწერილი ასოცირების შესახებ შეთანხმებით საქართველოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიზნით.
მოსალოდნელი შედეგები
დაძმობილების პროექტის მიზანია, მისი სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში, მდგრადი ცვლილებებისა და ეფექტურობის, ხოლო მისი დამთავრების შემდეგ, ხანგრძლივი შედეგების უზრუნველყოფა მართებული პოლიტიკის გატარების, სტრატეგიებისა და ყოველდღიური საქმიანობის თვალსაზრისით. პროექტის მიღწევები ყოველთვის დადებითად აისახება სარკინიგზო სექტორისა და ბაზრის მართვის, ადამიანი რესურსების და სხვა უწყებებსა და კერძო სექტორთან თანამშრომლობის ეფექტურობაზე.
პროექტის რუკა
პროექტის დეტალები
საქართველო
პრიორიტეტული სფერო:
პარტნიორობა, რომელიც იცავს, პარტნიორობა, რომელიც ქმნის
ქვესექტორი:
მმართველობა და საჯარო ადმინისტრაცია, კავშირი (ტრანსპორტი და ენერგეტიკა)
თემები:
სათანადო მართვა, ტრანსპორტი
პროექტის სტატუსი:
მიმდინარე
დაწყების თარიღი:
01.03.2021
დასრულების თარიღი:
28.02.2023
განმახორციელებელი ორგანიზაცია:
Rzeczpospolita Polska
ევროკავშირის დაფინანსება ევროში:
€1 248 815
ევროკავშირის პროექტის ნომერი:
421-013

გაინტერესებთ უკანასკნელი ცნობები და შესაძლებლობები?

ამ ვებსაიტს მართავს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული აღმოსავლეთ სამეზობლოს რეგიონული საკომუნიკაციო პროგრამა („EU NEIGHBOURS east“) 2020-2024. ეს პროგრამა ავსებს და მხარს უჭერს ევროკავშირის წარმომადგენლობების კომუნიკაციას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში; ის მოქმედებს სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისიის გენერალური დირექტორატის და ევროპული საგარეო ქმედებათა სამსახურის ხელმძღვანელობით. პროგრამას ახორციელებს კომპანიის B&S ევროპის კონსორციუმი.


ინფორმაცია ამ ვებგვერდზე რეგულირდება პასუხისმგებლობის შეზღუდვის და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის დებულებებით. © European Union,