EU project page

ԵՄ-ն կլիմայի համար (EU4Climate)

Նկարագրություն
«ԵՄ-ն՝ Կլիմայի համար» նախաձեռնությունն աջակցում է Արևելյան գործընկերության երկրների կողմից կլիմայի քաղաքականության մշակմանը և իրականացմանը՝ նպաստելով արտանետումների նվազմանն ու կլիմայակայուն զարգացմանը, ինչպես նաև Կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ Փարիզի 2015 թ. համաձայնագրով նրանց ստանձնած հանձնառություններին:
Հատուկ նպատակներ
Նախաձեռնության ընդհանուր նպատակը կլիմայի փոփոխության մեղմացմանն ու հարմարմանը, ինչպես նաև ցածր արտանետումներով և կլիմայակայուն տնտեսության զարգացմանը նպաստելն է:
Նախաձեռնությունը, մասնավորապես, նպատակ ունի.
- Ամրապնդել Փարիզյան համաձայնագրի ներքին իրականացման կարողությունները․
- Բարելավել արտանետումների և կլիմայի գործողությունների թափանցիկությունը․
- Հաշվի առնել կլիմայի հիմնախնդիրը քաղաքականության այլ ոլորտներում, ինչպիսի են էներգետիկան, տրանսպորտը, գյուղատնտեսությունը․
- Հասնել ԵՄ-ի հետ երկկողմ համաձայնագրերի՝ կլիմայի հետ կապված դրույթների ու Էներգետիկ համայնքի մասին պայմանագրի նպատակներին՝ դրանց ներդրումն առաջ մղելու միջոցով:
Ակնկալվող արդյունքներ
Գործողությունները խմբավորված են յոթ առաջնահերթ արդյունքների շուրջ.
- Փարիզյան համաձայնագրի ներքո ազգային մակարդակով սահմանված գործողությունների (ԱՍԳ) ներդրում և թարմացում․
- Կեսդարյա ցածր արտանետումներով զարգացման ռազմավարությունների (ՑԱԶՌ) մշակում․
- Ներքին արտանետումների մոնիտորինգի, զեկուցման և ստուգման (ՄԶՍ) հուսալի շրջանակների ներդրում․
- ԵՄ օրենսդրությանը համապատասխանեցում՝ ըստ երկկողմ համաձայնագրերում և Կլիմայի գործողության մասին էներգետիկ համայնքի պայմանագրում սահմանված դրույթների․
- Փարիզյան համաձայնագրի իրականացման ոլորտներում և ոլորտային ուղեցույցներում կլիմայի հիմնախնդրի հաշվի առնում․
- Կլիմայական ներդրումներ․
- Հարմարման պլանավորում. հարմարման պլանների ընդունում և (անհրաժեշտության դեպքում) մշակում։
Նախագծի փաստաթղթերը
Նախագծի քարտեզ
Ֆոտոդարան
EU project page
EU project page
EU project page
EU project page
EU project page
EU project page
EU project page
EU project page
EU project page
EU project page
EU project page
EU project page
EU project page
EU project page
EU project page
EU project page
EU project page
EU project page
EU project page
EU project page
EU project page
EU project page
EU project page
EU project page
EU project page
EU project page
EU project page
EU project page
PROՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Տարածաշրջանային
Գերակա ուղղություն :
EU4Digital
Ենթաոլորտ:
Շրջակա միջավայր և կլիմայի փոփոխություն
Թեմա:
Շրջակա միջավայր
ԱլԳ երկրներ:
Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան, Մոլդովա, Ուկրաինա
Նախագծի կարգավիճակը:
Շարունակական
Մեկնարկի ամսաթիվ:
01.12.2018
Ավարտի ամսաթիվ:
31.12.2023
Կայքէջ:
https://eu4climate.eu
ԵՄ ծրագրի համարը:
387-538

Հետաքրքրվա՞ծ եք վերջին նորություններով ու հնարավորություններով

Այս կայքը կառավարվում է 2020-2024թթ. համար Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող Արևելյան հարևանության տարածաշրջանային հաղորդակցության ծրագրի («ԵՄ արևելյան հարևաններ») կողմից: Ծրագիրը լրացնում և աջակցում է գործընկեր երկրներում ԵՄ պատվիրակությունների հաղորդակցական գործունեությանն ու աշխատում է Եվրոպական հանձնաժողովի Հարևանության քաղաքականության և ընդլայնման բանակցությունների գլխավոր տնօրինության ու ԵՄ արտաքին գործողությունների ծառայության ղեկավարության ներքո: Ծրագիրն իրականացնում է B&S Europe-ի գլխավորած կոնսորցիումը:


Սույն կայքում առկա տեղեկատվությունը կարգավորվում է պատասխանատվության սահմանափակման և անձնական տվյալների պաշտպանության մասին դրույթներով:
© European Union,