Politica UE


Politica Europeană de Vecinătate (PEV) reglementează relațiile UE cu 16 dintre cei mai apropiați vecini ai UE din est și sud.

Parteneriatul Estic

Parteneriatul Estic (PaE) reprezintă o dimensiune estică specifică a PEV, lansată în 2009. Scopul parteneriatului este de a consolida și aprofunda relațiile politice și economice dintre Uniunea Europeană, statele sale membre și șase țări partenere din Europa de Est și Caucazul de Sud: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

PaE sprijină realizarea multor obiective de politică mondială, inclusiv Acordul de la Paris privind schimbările climatice și Agenda ONU 2030 precum și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU. Acesta contribuie la obiectivul general de creștere a stabilității, prosperității și rezilienței vecinilor UE, după cum se prevede în Strategia Globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene.

O nouă agendă după 2020

De-a lungul anilor, PaE a avut un rol esențial în apropierea UE și a țărilor partenere. Summitul PaE din noiembrie 2017 a marcat o nouă abordare prin adoptarea agendei comune de reformă intitulată ‘20 de rezultate pentru 2020‘. Acest ambițios plan de lucru axat pe obținerea rezultatelor tangibile pe teren și îmbunătățirea vieții oamenilor în patru domenii principale de politici: (1) o economie mai puternică; (2) o guvernanță mai puternică; (3) o conectivitate mai puternică; și (4) o societate mai puternică – împreună cu țintele pentru probleme transversale cu privire la gen, societatea civilă, mass-media și comunicarea strategică.

Lucrările la o agendă succesoare au început în 2019 cu o consultare amplă și incluzivă. Comunicarea comună: Politica Parteneriatului Estic după 2020: Consolidarea Rezilienței – un Parteneriat Estic care livrează rezultate pentru toți și Concluziile Consiliului privind politica Parteneriatului Estic după 2020 care au rezultat au stabilit o nouă agendă a parteneriatului, cu reziliența drept cadru de politică general și cinci obiective de politică pe termen lung, recunoscute în cadrul videoconferinței liderilor PaE, care a avut loc în iunie 2020. 

UE, statele sale membre și țările partenere vor lucra împreună la următoarele obiective ale Parteneriatului Estic:

 • împreună pentru economii reziliente, durabile și integrate;
 • împreună pentru instituții responsabile, statul de drept și securitate;
 • împreună spre reziliența de mediu și climatică;
 • împreună pentru o transformare digitală rezilientă;
 • împreună pentru societăți reziliente, echitabile și incluzive.

Această nouă agendă a fost prezentată în continuare în Documentul comun de lucru al serviciilor Comisiei: redresare, reziliență și reformă: priorități post-2020 pentru Parteneriatul Estic adoptate în iulie 2021. Acesta este structurat în jurul a doi piloni: investiții –care urmează să fie sprijinite de un plan Economic și de investiții de €2,3 miliarde în formă de granturi, finanțare mixtă și garanții, cu un potențial de mobilizare de până la €17 miliarde în investiții publice și private. Planul conține un set de inițiative emblematice pentru fiecare dintre țările partenere și un pilon de guvernanță care să sprijine și să susțină investițiile și să contribuie la consolidarea societăților reziliente și echitabile care nu lasă pe nimeni în urmă.

Top zece ținte pentru 2025

Ca parte a agendei, o selecție de top zece ținte pentru 2025 a fost identificată drept acțiuni prioritare viitoare:

 1. Investiții în economii competitive și inovatoare – 500.000 de ÎMM-uri susținute
 2. Investiții în statul de drept – toți funcționarii de nivel înalt își declară activele economice și aceste declarații sunt verificate
 3. Investiții în conectivitate durabilă și inteligentă – 3.000 km de drumuri prioritare și căi ferate construite sau modernizate
 4. Investiții în oameni și societăți bazate pe cunoaștere – 70.000 de oportunități de mobilitate individuală pentru studenți și cadre didactice, cercetători, tineri și lucrători de tineret
 5. Investiții în domeniul securității și rezilienței cibernetice – un cadru consolidat pentru identificarea și abordarea amenințărilor hibride prezent; capacități consolidate ale partenerilor pentru a crește reziliența cibernetică și a combate criminalitatea informatică
 6. Investiții în energie durabilă – 250.000 de gospodării reduc consumul de energie cu cel puțin 20%
 7. Investiții în mediu și climă –alte 3 milioane de oameni au acces la servicii de alimentare cu apă sigură; calitatea aerului monitorizată și îmbunătățită în 300 de orașe
 8. Investiții în reziliența sănătății – 850.000 de lucrători medicali vaccinați și beneficiază de terapii, echipament și condiții de muncă îmbunătățite
 9. Investiții în societăți incluzive, egalitare din punct de vedere al genului și diverse, și comunicare strategică – 2.500 de organizații locale ale societății civile, 120 de instituții media independente și 2.000 de jurnaliști susținuți
 10. Investiții în transformarea digitală – 80% din gospodării au acces la internet de mare viteză

Pentru mai multă informație

PaE: Consiliul Uniunii Europene

PaE: Serviciul European de Acțiune Externă

PaE: Direcția Generală Vecinătate și Negocieri privind Extinderea (DG NEAR)


Interesat(ă) de ultimele știri și oportunități?

Acest site este gestionat de Programul Regional de Comunicare finanțat de UE pentru Vecinătatea Estică ("VECINII UE de la est") 2020-2024. Programul completează și sprijină comunicarea Delegațiilor Uniunii Europene în țările partenere din est și operează sub îndrumarea Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea a Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă. Programul este implementat de consorțiul condus de GOPA PACE.


Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © European Union,