PROTECȚIA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL


Această declarație de confidențialitate oferă informații despre prelucrarea și protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Operațiunea de prelucrare: paginile web ale proiectelor UE în țările din Vecinătatea Estică – Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina în cadrul euneighbourseast.eu:

Operator de Date: Direcția Generală Vecinătate și Negocieri privind Extinderea (DG NEAR) /Direcția A / Unitatea NEAR.A1 Relații interinstituționale și comunicare

Referința înregistrării: DPR-EC-07086

Cuprins

 1. Introducere
 2. De ce și cum prelucrăm datele dvs. cu caracter personal?
 3. În baza căror temei(uri) juridic(e) prelucrăm datele dvs. cu caracter personal?
 4. Ce date cu caracter personal colectăm și prelucrăm în continuare?
 5. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?
 6. Cum protejăm și salvgardăm datele dvs. cu caracter personal?
 7. Cine are acces la datele dvs. cu caracter personal și cui îi sunt dezvăluite?
 8. Care sunt drepturile dvs. și cum le puteți exercita?
 9. Informații de contact
 10. Unde pot fi găsite informații mai detaliate?

1. Introducere

Comisia Europeană (denumită în continuare “Comisia”) se angajează să vă protejeze datele cu caracter personal și să vă respecte viața privată. Comisia colectează și prelucrează în continuare datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, birourile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a datelor respective (abrogarea Regulamentului (CE) nr. 45/2001).

Această declarație de confidențialitate explică motivul prelucrării datelor cu caracter personal, modul în care noi colectăm, gestionăm și asigurăm protecția tuturor datelor cu caracter personal oferite, cum este utilizată informația respectivă și ce drepturi aveți cu privire la datele dvs. cu caracter personal. Aceasta mai specifică detaliile de contact ale operatorului de date responsabil cu care puteți să vă exercitați drepturile, ale Ofițerului responsabil pentru Protecția Datelor și ale Supervizorului European pentru Protecția Datelor.

Informațiile referitoare la operațiunea de prelucrare Paginile web ale proiectelor UE în țările din Vecinătatea Estică (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina) întreprinse de către operatorul de date sunt prezentate mai jos.

2. De ce și cum prelucrăm datele dvs. cu caracter personal?

Scopul operațiunii de prelucrare: Operatorul de Date colectează și utilizează datele dvs. cu caracter personal în scopul vizibilității și promovării proiectelor și programelor finanțate de UE în țările din Vecinătatea Estică (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina) în legătură directă cu platforma internă EUDIGITOOL, de unde provine automat cea mai mare parte a conținutului.

Euneighbourseast.eu și site-urile de țară sunt dezvoltate pentru a răspunde nevoii și cererii de colaționare și consolidare a informațiilor despre proiecte care prezintă cooperarea UE în acțiune din perspectiva comunicării, permițând cetățenilor să primească informații despre programele și proiectele finanțate de UE și oportunitățile legate de UE în țările din Vecinătatea Estică (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina) în scopul vizibilității și promovării proiectelor și programelor finanțate de UE în țările din Vecinătatea Estică (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina), și anume:

Inițiativa “Tinerii Ambasadori Europeni” (YEAs) 
Inițiativa YEAs face parte din abordarea strategică a UE în materie de comunicare și diplomație publică în Vecinătatea Estică.  Inițiativa este gestionată de Programul Regional de Comunicare al UE pentru Vecinătatea Estică (2020-2024). UE colaborează cu tinerii din țările partenere din est pentru a crește gradul de conștientizare a cooperării UE în regiune, pentru a contribui la dezvoltarea politicilor de tineret și pentru a lucra împreună pentru un viitor mai bun. Inițiativa YEAs este o rețea care conectează tineri activi din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina, precum și din statele membre ale UE și din Regatul Unit. YEA promovează cooperarea între tineri în comunitățile lor locale și discută despre subiecte importante pentru UE. Aceștia sunt modele de urmat de la egal la egal; își împărtășesc vocea, construiesc o înțelegere reciprocă și contribuie la modelarea opiniilor cu privire la UE și la relațiile acesteia cu Vecinătatea Estică.

Alerte de știri 
Alertele de știri permit cetățenilor să primească informații cu privire la programele și proiectele finanțate de UE și la oportunitățile legate de UE în țările din Vecinătatea Estică (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina) solicitate prin înscrierea la alertele de știri pe site-ul euneighbourseast.eu și/sau pe site-ul de țară EU4country.

Încărcarea de fotografii și videoclipuri privind interviurile beneficiarilor proiectului

pentru consolidarea informațiilor despre proiecte care prezintă cooperarea UE în acțiune din perspectiva comunicării.

Toate prelucrările de date sunt transparente și respectă principiul acceptării/neacceptării de către utilizatori și permiterii ca datele pe care ei le oferă să fie utilizate în scopuri specifice.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi utilizate pentru luarea deciziilor automate, inclusiv crearea de profiluri.

3. În baza căror temei(uri) juridic(e) prelucrăm datele dvs. cu caracter personal

Noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, deoarece:

 1. Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini desfășurate în interes public sau în exercitarea autorității oficiale învestite în instituția sau organismul Uniunii (articolul 5 litera (a) din Regulamentul (UE) 2018/1725);

Temeiul prelucrării este stabilit de următoarea lege a Uniunii: 

Articolul 11 din versiunea consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană care prevede: “Instituțiile acordă cetățenilor și asociațiilor reprezentative, prin mijloace corespunzătoare, posibilitatea de ași face cunoscute opiniile și de a face schimb de opinii în mod public, în toate domeniile de acțiune ale Uniunii.  Instituțiile trebuie să mențină un dialog deschis, transparent și regulat cu asociațiile reprezentative și societatea civilă”.

Articolul 21 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE): mandat general și principii directoare în domeniul cooperării pentru dezvoltare a UE; 

Articolul 4 alineatul (4) și articolele 208-211 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Informarea publicului larg este o sarcină care rezultă din prerogativele proprii ale Comisiei Europene la nivel instituțional, după cum se prevede în Articolul 58 alineatul (2) punctul (d) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2018/1046 al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Comunității Europene (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

În plus, prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligației Comisiei Europene de a asigura vizibilitatea sprijinului financiar al Uniunii, după cum se prevede în recitalul 28, articolul 46 alineatele (2), (3) și din Regulamentul (UE) 2021/947 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iunie 2021 de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională – Europa globală, de modificare și de abrogare a Deciziei nr. 466/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE) 2017/1601 și a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului, JO L 209, 14.6.2021,

Inițiativa “Tinerii Ambasadori Europeni” face parte din abordarea strategică a UE în materie de comunicare și diplomație publică în vecinătatea estică. Inițiativa este gestionată de Programul Regional de Comunicare al UE pentru Vecinătatea Estică (2020-2024) pentru care temeiul juridic este Regulamentul (UE) nr. 236/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de stabilire a normelor și procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finanțarea acțiunii externe și Regulamentul (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui Instrument European de Vecinătate.

 1. Persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice (articolul 5 punctul (d) din Regulamentul (UE) 2018/1725):

În cazul în care v-ați abonat pentru a primi informații privind evoluțiile, activitățile, evenimentele, inițiativele sau chestiunile tematice importante legate de programele și proiectele finanțate de UE și de oportunitățile legate de UE în țările din Vecinătatea Estică (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina), prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, deoarece v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul primirii informațiilor solicitate.

Dacă procesăm fotografii și videoclipuri, inclusiv publicarea acestora, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal deoarece v-ați dat acordul pentru prelucrare.

Toate prelucrările de date sunt transparente și respectă principiul acceptării/neacceptării de către utilizatori și permiterii ca datele pe care ei le oferă să fie utilizate în scopuri specifice.

Nu prelucrăm categorii speciale de date cu caracter personal (articolul 10 din Regulamentul (UE) 2018/1725.

4. Ce date cu caracter personal colectăm și procesăm în continuare?

Pentru a efectua această operațiune de prelucrare, operatorul de date colectează următoarele categorii de date cu caracter personal:

Tinerii Ambasadori Europeni:

Pentru selectarea candidaților:

 • Prenumele și numele de familie 
 • Țara de origine
 • Locul de reședință
 • Data nașterii
 • Statutul de educație/ocupațional
 • Adresa de e-mail
 • Număr de telefon
 • Conturi online so-me* 

Pentru solicitanții selectați sunt publicate următoarele date: 

 • Prenumele și numele de familie
 • Fotografii
 • Videoclipuri   
 • Scurtă biografie
 • Ocupația
 • Conturi online so-me*

*nu este obligatoriu

Abonații la buletinele informative:

 • Numele și prenumele
 • Adresa de e-mail
 • Țara de reședință

Datele sunt colectate prin intermediul interfeței de înregistrare la știrile de ultimă oră în care persoanele vizate își introduc datele direct. 

Beneficiarii proiectului intervievați în scopuri de comunicare:

 • Videoclipuri/fotografii promoționale ale istoriilor publicate pe site

Vizitatorii site-ului: 

 • Adresa IP

5. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

Operatorul păstrează datele dvs. cu caracter personal doar pentru intervalul de timp necesar pentru a realiza scopul colectării.

Tinerii Ambasadori Europeni
Datele sunt păstrate atâta timp cât site-ul web funcționează ca instrument al politicii de promovare a DG NEAR și persoana vizată este înregistrată ca YEA (până când persoana vizată își șterge contul sau se dezabonează de la lista de corespondență sau până când persoana vizată încetează să mai fie YEA din cauza vârstei, a demisiei sau a faptului că nu și-a prelungit mandatul). Operatorul de date își elimină profilul și orice alte informații disponibile public.

Abonați la alerte de știri
În funcție de soluțiile tehnice disponibile, puteți fie să scrieți la căsuța poștală funcțională dedicată și să cereți să vă dezabonați de pe lista de corespondență, fie să urmați linkul de dezabonare din e-mailul de informare pe care l-ați primit. Măsurile corespunzătoare se iau în termen de o săptămână de la primirea cererii.

Beneficiari ai proiectului intervievați în scopuri de comunicare
Datele sunt păstrate atâta timp cât site-ul web funcționează ca instrument al politicii de promovare a operatorului de date, cu excepția cazului în care acestea nu sunt eliminate mai devreme, deoarece nu mai sunt relevante pentru scopul prelucrării lor.

Vizitatorii site-ului web
Datele sunt păstrate pe durata sesiunii de navigare (sesiunile de navigare sunt salvate în mod anonim de către analytics până la expirarea contractului de servicii, adică până la închiderea conturilor domeniului respectiv.

În cazul în care datele sunt păstrate în scopuri statistice, unele date opționale ale abonatului pot fi păstrate timp de 5 ani după dezabonare, cu condiția ca acestea să nu mai permită identificarea abonatului și să fie disponibile unui număr foarte limitat de persoane autorizate care efectuează operațiunea de prelucrare în baza necesității de a cunoaște, în scopul unic de a genera statistici anonimizate.

6. Cum protejăm și salvgardăm datele dvs. cu caracter personal?

Toate datele cu caracter personal în format electronic (e-mailuri, documente, baze de date, loturi de date încărcate etc.) sunt stocate fie pe serverele Comisiei Europene, fie pe cele ale contractanților acesteia. Toate operațiunile de prelucrare sunt efectuate în conformitate cu Decizia Comisiei (UE, Euratom)  2017/46din 10 ianuarie 2017 privind securitatea sistemelor informatice și de comunicare din cadrul Comisiei Europene.

Contractanții Comisiei sunt obligați să respecte o clauză contractuală specifică pentru orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră în numele Comisiei, precum și obligațiile de confidențialitate care decurg din transpunerea Regulamentului general privind protecția datelor în statele membre ale UE [Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR).

Pentru a vă proteja datele cu caracter personal, Comisia a instituit o serie de măsuri tehnice și organizaționale. Măsurile tehnice includ acțiuni adecvate pentru a aborda securitatea online, riscul pierderii datelor, modificarea datelor sau accesul neautorizat, luând în considerare riscul prezentat de prelucrare și natura datelor cu caracter personal care sunt prelucrate. Măsurile organizaționale includ restricționarea accesului la datele cu caracter personal doar la persoanele autorizate care au o necesitate legitimă de a cunoaște în scopul acestei operațiuni de prelucrare.

Datele cu caracter personal colectate și toate informațiile aferente sunt stocate pe serverele contractanților în timpul implementării și întreținerii paginii web.

Datele cu caracter personal în format electronic: accesul la datele dvs. cu caracter personal, precum și orice alte informații colectate pe pagina web sunt furnizate exclusiv printr-un sistem de identificare cu parolă, accesibil unui număr restrâns de utilizatori, fără a aduce atingere vreunei transmiteri viitoare posibile a datelor respective către organismele însărcinate cu controlul și inspecția activităților Comisiei în conformitate cu legislația UE.

Pagina web folosește cookie-uri.

Cookie-urile sunt fragmente de text generate de serviciile web pe care utilizatorul le-a vizitat; aceste fișiere text pot fi setate pe dispozitivele utilizatorilor de către pagina web pe care o vizitează în prezent (“cookie-uri persistente primare”) sau de către o pagină web diferită de cea pe care o vizitează în prezent (“cookie-uri terțe”). Pentru a facilita funcționarea paginii noastre web, este posibil – sub rezerva consimțământului vizitatorilor – să plasăm mici fișiere de date, numite cookie-uri, pe dispozitivul dvs. Acestea îi permit paginii web să rețină acțiunile și preferințele dvs. (cum ar fi autentificarea, limba și mărimea fontului și alte preferințe de afișare) pe o perioadă de timp, astfel încât să nu trebuiască să le reintroduceți ori de câte ori reveniți pe pagină sau navigați de la o pagină la alta.

Vor fi utilizate patru tipuri diferite de cookie-uri: 

 • Cookie-uri persistente primare 
 • Cookie-uri de sesiune tehnică 
 • Cookie-uri terță parte (inclusiv cookie-urile Google Analytics) 
 • Cookie-uri terță parte de la widgetul Share. Pe această pagină web promoțională, sunt utilizate următoarele tipuri de cookie-uri: „cookie-uri persistente primare” și „cookie-uri de sesiune”.

“Cookie-urile persistente primare” permit urmărirea următoarelor informații despre vizitatorii site-ului nostru web: 

 • Adresa IP (anonimizată) 
 • Locație: țară, regiune, oraș, latitudine și longitudine aproximativă (Geolocalizare) 
 • Data și ora solicitării (vizita la fața locului) 
 • Titlul paginii vizualizate (Page Title) 
 • URL-ul paginii vizualizate (Page URL) 
 • URL-ul paginii care a fost vizualizată înainte de pagina curentă (Referrer URL) 
 • Rezoluția ecranului dispozitivului utilizatorului 
 • Ora în fusul orar al vizitatorului local 
 • Fișiere care au fost accesate și descărcate (Download) 
 • Legăturile către un domeniu extern care au fost accesate (Outlink) 
 • Timpul de generare a paginilor (timpul necesar pentru ca paginile web să fie generate de către serverul web și apoi descărcate de către vizitator: Viteza paginilor) 
 • Limba principală a browserului utilizat (antetul Accept-Language) 
 • Versiunea browserului, plugin-urile browserului (PDF, Flash, Java, …) versiunea sistemului de operare, identificatorul dispozitivului (antetul User-Agent) 
 • Limba paginii vizitate 
 • Campanii 
 • Căutare pe site 
 • Evenimente

Datele colectate nu vor fi comunicate niciunei alte organizații în scopuri de marketing, cercetare de piață sau comerciale. În plus, datele menționate mai sus nu pot fi utilizate pentru a identifica un anumit vizitator. 

“Cookie-urile persistente ale primei părți” sunt create de acest site web și permit: 

 • buna funcționare a site-ului web; 
 • colectarea de statistici pentru a îmbunătăți funcționalitățile site-ului web – în acest scop, site-ul web utilizează Google Analytics (mai multe informații sunt furnizate mai jos); 
 • funcții de partajare în rețelele sociale. 

Cookie-urile “persistente primare” expiră după treisprezece luni (13), după care sunt eliminate automat de pe dispozitivul utilizatorului. Cookie-urile de tip “Sesiune tehnică” nu conțin date – acestea sunt plasate pe durata unei sesiuni de utilizator (timpul de navigare pe site-ul web).

Aceste cookie-uri sunt necesare pentru a păstra alegerea vizitatorului atunci când pagina web este accesată. Odată ce vizitatorul părăsește pagina web, cookie-ul de sesiune este șters.

“Cookie-urile terțe” (inclusiv cookie-urile Google Analytics) sunt detaliate mai jos. “Cookie-urile terțe” din widgetul Share sunt plasate pe computer – dacă utilizatorul le-a acceptat – pentru a permite utilizatorilor să partajeze conținut pe rețelele de socializare.

Pagina web nu setează cookie-uri cu afișarea link-urilor către rețelele noastre sociale atunci când navigați pe pagina noastră web

ACCEPTARE

Atunci când pagina web este accesată pentru prima dată, vizitatorul paginii web are posibilitatea de a accepta (“OK, sunt de acord”) sau de a refuza (“Refuză cookie-urile”) plasarea cookie-urilor.

Acceptați cookie-urile: Făcând clic pe această opțiune, vizitatorul își dă acordul pentru plasarea tuturor cookie-urilor pentru:  

 • Funcționarea optimă a site-ului web 
 • Funcția de partajare a mediilor sociale 
 • Colectarea de statistici

Refuză cookie-urile: Făcând clic pe această opțiune, vizitatorul nu își dă acordul pentru plasarea niciunei dintre categoriile de cookie menționate mai sus. În acest caz, este plasat doar un cookie de sesiune; acesta este un cookie tehnic, al cărui scop principal este să rețină opțiunea de selecție a vizitatorului. Acest cookie este plasat pe durata unei sesiuni de utilizator (timpul petrecut navigând pe pagina web) și va fi șters automat la expirarea sesiunii respective. Alegerea de a nu accepta cookie-uri nu vă împiedică experiența de navigare pe pagina web.

Nu s-a făcut nicio selecție: Dacă vizitatorul nu acceptă și nici nu refuză cookie-urile, pagina web tratează acest lucru ca pe un refuz de plasare a cookie-urilor și toate funcțiile conexe sunt în așteptare până la efectuarea unei selecții.

Nu se vor plasa cookie-uri pe dispozitivele vizitatorilor, cu excepția cazului când a fost dat acordul făcând clic pe opțiunea “OK, sunt de acord”.

NEACCEPTARE

În cazul în care vizitatorul a acceptat plasarea cookie-urilor, este întotdeauna posibilă modificarea acestei decizii și optarea pentru neacceptare. Pentru neacceptare, vizitatorii trebuie să șteargă toate cookie-urile din browserul lor. Dacă faceți acest lucru, este posibil să fiți nevoit să ajustați manual unele preferințe de fiecare dată când vizitați pagina web și este posibil ca unele servicii și funcționalități să nu funcționeze.

Pentru a afla despre cum să ștergeți cookie-urile în diferite browsere, vizitați: https://www.aboutcookies.org/

OPȚIUNEA NU URMĂRIȚI 

Nu Urmăriți este o tehnologie care le permite vizitatorilor neacceptarea de a fi urmăriți de către pagina web indiferent de scop, inclusiv utilizarea serviciilor de analiză, a rețelelor de publicitate și a platformelor sociale. Puteți activa opțiunea “Nu urmăriți” direct în browserul dvs. web. Instrumentul Google de analiză – Google Analytics nu va urmări utilizatorii care au activat această opțiune în browserele lor web.

INSTRUMENTUL GOOGLE DE ANALIZĂ – GOOGLE ANALYTICS

Pagina web utilizează Google Analytics pentru a urmări informațiile vizitatorilor descrise mai sus. În acest scop, datele colectate menționate mai sus sunt transmise către Google Inc. Adresele IP ale vizitatorilor sunt anonimizate de către pagina web înainte de a fi transmise către Google Inc; acest lucru protejează anonimatul vizitatorilor care au optat pentru funcționalitățile complete ale paginii web. Google Analytics a implementat o funcție de control a păstrării datelor. Această caracteristică oferă proprietarilor paginilor web flexibilitatea de a defini o perioadă de păstrare a datelor stocate în Contul Google Analytics. Perioada de păstrare definită este de 26 de luni; orice date care depășesc această perioadă sunt șterse de pe serverele Google.

7. Cine are acces la datele dvs. cu caracter personal și cui îi sunt dezvăluite?

Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este oferit personalului Comisiei responsabil pentru efectuarea acestei operațiuni de prelucrare și altor persoane autorizate, în conformitate cu principiul “necesității de a cunoaște”.  Angajații în cauză respectă acordurile legale și, după necesitate, acordurile de confidențialitate suplimentare. Pentru anumite prelucrări specifice, accesul la datele cu caracter personal este asigurat pentru personalul SEAE în funcție de „necesitatea de a cunoaște”.

Personalul OLAF, IDOC, IAS (Servicii de Audit Intern), Serviciul Juridic al Comisiei, precum și personalul altor DG (SG, DG BUDG și mecanismul de schimb de informații), la cerere, necesar în contextul investigațiilor oficiale sau în scopuri de audit.

În temeiul Articolului 3 alin(13) din Regulamentul (UE) 2018/1725, autoritățile publice (de ex. Curtea de Conturi, Curtea de Justiție a UE), care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu legislația Uniunii sau a vreunui Stat Membru nu vor fi considerate destinatari. Prelucrarea ulterioară a acestor date de către autoritățile publice respective este în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor în conformitate cu scopurile prelucrării.

Accesul la datele cu caracter personal este oferit personalului SEAE din cadrul delegațiilor UE responsabil de efectuarea acestei operațiuni de prelucrare și personalului autorizat, în conformitate cu principiul “necesității de a cunoaște”. Angajații în cauză respectă acordurile legale și, după necesitate, acordurile de confidențialitate suplimentare.

Accesul la datele cu caracter personal este oferit contractanților externi care lucrează în numele și în baza unui acord contractual cu operatorul de date și care sunt implicați în crearea, întreținerea, gestionarea, arhivarea site-urilor web și a activităților de comunicare în conformitate cu principiul “necesității de a cunoaște” și în scopul gestionării abonamentelor pentru a primi informații.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către contractant și de către companiile de comunicare contractate de către delegațiile UE în numele Comisiei poate implica un transfer internațional în cazul în care contractanții sunt companii din afara UE/SEE sau utilizează birouri locale în țara în care este implementat proiectul/programul. În contextul activităților de acțiune externă.

Aceste transferuri se bazează pe 

 • decizie de adecvare – Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/1772 a Comisiei din 28 iunie 2021 în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind nivelul adecvat de protecție a datelor cu caracter personal de către Regatul Unit;
 • derogări – și anume pentru motive importante de interes public [articolul 50 alineatul (1) litera (d)].

Informațiile colectate nu vor fi transmise niciunei terțe părți, cu excepția cazului în care și în scopul în care legea ne obligă să facem acest lucru.

8. Care sunt drepturile dvs. și cum le puteți exercita?

Dvs. aveți drepturi specifice ca „persoană vizată” în baza Capitolului III (Articolele 14-25) al Regulamentului (UE) 2018/1725, în special dreptul la accesarea datelor dvs. cu caracter personal și la rectificarea lor dacă datele dvs. cu caracter personal sunt incorecte sau incomplete. Unde este cazul, aveți dreptul să iradiați datele dvs. cu caracter personal, să restricționați prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, să vă opuneți prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

Vă puteți exercita drepturile contactând Operatorul de date sau, în caz de conflict, Ofițerul responsabil pentru Protecția Datelor. Dacă este necesar, vă puteți adresa și Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Informația de contact a acesteia este furnizată în punctul 9 de mai jos.

În cazul în care doriți să vă exercitați drepturile în contextul uneia sau mai multor operațiuni de prelucrare specifice, vă rugăm să furnizați descrierea acestora (și anume, Referința(ele) de înregistrare specificată(e) la punctul 10 de mai jos) în solicitarea dvs.

9. Informații de contact

 • Operatorul de date

Dacă doriți să vă exercitați drepturile în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725 sau dacă aveți comentarii, întrebări sau preocupări sau dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, nu ezitați să contactați operatorul de date, Direcția Generală Vecinătate și Negocieri privind Extinderea / Unitatea NEAR.A1 Relații interinstituționale și comunicare, utilizând căsuța poștală funcțională: 

[email protected]

 • Ofițerul responsabil pentru Protecția Datelor (DPO) al Comisiei

Puteți contacta Ofițerul responsabil pentru Protecția Datelor ([email protected]) în ceea ce privește aspectele legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725.

 • Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)

Aveți dreptul la recurs (adică puteți depune o plângere) la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor ([email protected]) dacă considerați că drepturile dvs. în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725 au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de către Operatorul de date.

10. Unde pot fi găsite informații mai detaliate?

Ofițerul responsabil pentru Protecția Datelor (DPO) al Comisiei publică registrul tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Comisie, care i-au fost documentate și notificate. Puteți accesa registrul prin următorul link: Registrul public DPO (europa.eu).

Această operațiune de prelucrare specifică a fost inclusă în registrul public al DPO cu următoarea referință de înregistrare: DPR-EC-07086.


Interesat(ă) de ultimele știri și oportunități?

Acest site este gestionat de Programul Regional de Comunicare finanțat de UE pentru Vecinătatea Estică ("VECINII UE de la est") 2020-2024. Programul completează și sprijină comunicarea Delegațiilor Uniunii Europene în țările partenere din est și operează sub îndrumarea Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea a Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă. Programul este implementat de consorțiul condus de GOPA PACE.


Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © European Union,