Extinderea UE

Republica Moldova

Uniunea Europeană are în prezent 27 de state membre. Fiecare stat european care dorește să adere trebuie să se pregătească să pună în aplicare politicile și legislația UE. Condițiile de aderare la UE sunt stabilite în urma negocierilor de aderare la UE.

În fiecare an, Comisia Europeană adoptă pachetul de extindere – un document de strategie privind politica de extindere a UE și rapoarte de monitorizare a progreselor înregistrate de țările candidate și potențial candidate. 

În Pachetul de Extindere 2023 Comisia a recomandat deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, precum și acordarea statutului de candidat Georgiei, cu condiția ca Georgia să îndeplinească anumite etape.

Această pagină vă prezintă pachetul, procesul și progresele înregistrate de Republica Moldova

Conținutul este disponibil și în limba rusă. 

Pachetul

În fiecare an, Comisia Europeană adoptă o Comunicare privind Extinderea, în care prezintă recomandările sale pentru procesul de extindere. 

Comunicarea este însoțită de rapoarte, care oferă o evaluare detaliată a situației actuale și a progreselor înregistrate de candidați și potențiali candidați pe drumul lor către Uniunea Europeană.  

Această evaluare se axează pe punerea în aplicare a reformelor fundamentale și conține orientări clare privind prioritățile de reformă. Comunicarea și rapoartele constituie împreună "Pachetul privind Extinderea".

Rapoarte

Reuters

Reuters

Republica Moldova

Republica Moldova a depus cererea de aderare la UE în martie 2022. La 17 iunie 2022, Comisia Europeană a emis avizul său privind cererea. Pe baza recomandărilor Comisiei, Consiliul European a recunoscut perspectiva europeană a Republicii Moldova și i-a acordat acesteia statutul de țară candidată la 23 iunie 2022. La 8 noiembrie 2023, în cadrul Pachetului de Extindere, Comisia a publicat raportul său privind Republica Moldova, recomandând deschiderea negocierilor de aderare.

Raportul privind Republica Moldova

În raportul său pentru 2023, Comisia Europeană a declarat că Republica Moldova a înregistrat progrese importante în ceea ce privește cele nouă etape identificate de Comisie în avizul său din 2022.

"Comisia consideră că Moldova îndeplinește în mod satisfăcător criteriile legate de stabilitatea instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, drepturile omului, respectul și protecția minorităților", a declarat CE.

În raport se menționează că țara a lansat o reformă cuprinzătoare a justiției. Acesta a declarat că Republica Moldova și-a reformat organele anticorupție și a crescut numărul de investigații și de condamnări în cazurile de corupție, adoptând și punând în aplicare un plan de acțiune pentru deoligarhizare și acționând pentru combaterea crimei organizate. Raportul a adăugat că țara a adoptat o strategie privind administrația publică și a depus eforturi pentru a reforma gestionarea finanțelor publice și achizițiile publice. De asemenea, Comisia a remarcat faptul că Republica Moldova a sporit participarea societății civile în procesul de luare a deciziilor și a consolidat protecția drepturilor omului. 

Citiți mai multe despre principalele constatări ale raportului.

Calea Republicii Moldova spre UE 

La 28 iunie 2023, Președinta von der Leyen a prezentat un Pachet de Sprijin pentru Republica Moldova cu cinci priorități menite să abordeze impactul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și să apropie Republica Moldova de Uniunea Europeană.

Faceți clic aici pentru a afla mai multe despre sprijinul acordat de UE Republicii Moldova și despre calea acesteia spre aderare.

Procesul de aderare

Cum se desfășoară negocierile?

Negocierile

Negocierile sunt împărțite în 35 de capitole de negociere, grupate în 6 grupuri tematice. Negocierile pentru fiecare grup se deschid ca un întreg - după ce țara îndeplinește criteriile de referință pentru deschidere. Fiecare capitol va fi abordat individual în ceea ce privește închiderea sa provizorie. 

Fundamente

Negocierile privind elementele fundamentale se deschid primele și se încheie ultimele; progresele înregistrate în cadrul grupului de elemente fundamentale vor determina ritmul general al negocierilor.

Ce este esențial în acest proces?

Valori cheie

Majoritatea țărilor care aspiră să devină membre ale Uniunii Europene sunt preocupate de o serie de aspecte politice transversale. Printre acestea se numără importanța statului de drept, a societății civile, a protecției drepturilor omului, a libertății de exprimare și a mass-mediei. Puteți afla mai multe despre valorile și politicile cheie în limba engleză aici.

Termeni cheie

Iată doar câțiva dintre termenii care se referă în mod specific la procesul de aderare. Glosarul complet în limba engleză poate fi consultat aici.

Criterii de aderare

Criteriile de aderare, sau criteriile de la Copenhaga (după Consiliul European de la Copenhaga din 1993, care le-a definit), reprezintă condițiile esențiale pe care toate țările candidate trebuie să le îndeplinească pentru a deveni state membre. Aflați care sunt acestea.

Acquis-ul UE

Acquis-ul este ansamblul de drepturi și obligații comune care este obligatoriu pentru toate statele membre ale UE. Este în continuă evoluție. Aflați ce include.

Țările candidate

O țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană poate primi statutul de țară candidată din partea Consiliului European pe baza unei recomandări a Comisiei Europene.

Statutul de țară candidată nu conferă dreptul de a adera automat la Uniune. Comisia examinează cererea în lumina criteriilor de aderare (criteriile de la Copenhaga) și elaborează un aviz, iar Consiliul European decide deschiderea negocierilor de aderare cu țara candidată.

Află mai multe

Pachetul "Extinderea 2023" oferă o evaluare detaliată a evoluției și a parcursului respectiv spre aderare al Albaniei, al Bosniei și Herțegovinei, al Kosovo, al Muntenegru, al Macedoniei de Nord, al Serbiei, al Turciei și, pentru prima dată, al Ucrainei, al Republicii Moldova și al Georgiei.

Misiunea Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea (DG NEAR) este de a duce mai departe politicile de Vecinătate și Extindere ale UE. DG NEAR asistă acele țări care au perspectiva de a adera la UE în îndeplinirea criteriilor definite de Tratatul privind Uniunea Europeană și de Consiliul European.

Aderarea este și va rămâne un proces bazat pe merit, care depinde în totalitate de progresele obiective realizate de fiecare țară. Puteți găsi informații detaliate despre statutul fiecărei țări aici.