martie 26, 2020

Evaluarea impactului programelor de suport pentru abilitarea economică a femeilor


Studiul privind evaluarea programelor de abilitare economică a femeilor se axează pe analiza programelor recente finanțate din surse externe, care vizează stimularea abilitării economice a femeilor, inclusiv a grupurilor vulnerabile de femei. Totodată, furnizarea de recomandări privind eficientizarea programelor de abilitare economică a femeilor și a politicilor naționale corespunzătoare, pentru a le face mai bine direcționate către grupurile cele mai vulnerabile și pentru a asigura impactul lor mai puternic reprezintă un aspect-cheie al evaluării. Pentru realizarea evaluării au fost implicați experți din cadrul Centrului analitic independent „Expert-Grup”, responsabili pentru analiza aspectelor economice ale programelor de abilitare economică a femeilor, și specialiste din cadrul A.O. „Centrul de Drept al Femeilor”, care au analizat programele de abilitare economică a femeilor din grupurile vulnerabile.  

Programele de abilitare economică au o importanță majoră în compensarea deficiențelor sistemului socialeconomic și ajută la realizarea obiectivelor economice urmărite de femei. Cele mai de succes programe sunt cele care asigură instruire practică pentru femeile antreprenoare, atât la inițierea afacerilor, cât și pentru dezvoltarea acestora, în combinație cu suportul financiar pentru impulsionarea punerii în practică a potențialului uman al beneficiarelor programelor date. Femeile din grupurile vulnerabile necesită o asistență specializată de dezvoltare a capacităților personale, după care să fie direcționate și integrate în programe de instruire antreprenorială și asistență financiară.

Centrul de Drept al Femeilor, Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, Chișinău, 2020

DescarcăCEL MAI CITITInteresat(ă) de ultimele știri și oportunități?

Acest site este gestionat de Programul Regional de Comunicare finanțat de UE pentru Vecinătatea Estică ("VECINII UE de la est") 2020-2024. Programul completează și sprijină comunicarea Delegațiilor Uniunii Europene în țările partenere din est și operează sub îndrumarea Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea a Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă. Programul este implementat de consorțiul condus de GOPA PACE.


Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © European Union,