Bărbații și egalitatea de gen în Republica Moldova
martie 17, 2021

Bărbații și egalitatea de gen în Republica Moldova


Sondajul Internațional „Bărbații și egalitatea de gen în Republica Moldova” este coordonat de organizația Promundo și Centrul Internațional de Cercetare privind Femeile (unul dintre cele mai cuprinzătoare studii, care oferă o imagine holistică despre viața bărbaților și femeilor, atitudinile și comportamentele bărbaților și femeilor cu privire la egalitatea de gen,relațiile de familie, rolul și implicarea bărbatului în viața de familie, inclusiv implicarea bărbaților în creșterea și educația copiilor, experiențele din copilărie legate de violență, egalitatea de gen din familie, stres, migrație, șomaj etc. Din 2014, acest sondaj a fost utilizat în 10 țări ca instrument pentru evaluarea atitudinilor și comportamentelor  bărbaților și femeilor în procesul de implementare a politicilor sau inițiativelor de programe în domeniul egalității de gen. Datele și recomandările studiului au servit în aceste țări drept baza pentru lansarea discuțiilor la nivel național, în vederea elaborării unor politici noi, dezvoltării unor inițiative, în scopul promovării egalității de gen și prevenirea violenței în bază de gen.

Scopul cercetării a urmărit cunoașterea și înțelegerea comportamentului, atitudinilor bărbaților și femeilor, a schimbărilor care se produc în atitudinile și comportamentul acestora pentru a dezvolta, direcționa și monitoriza politicile în domeniul egalității de gen. Realizarea cercetării a permis colectarea unor date la nivel național care servesc drept referință pentru monitorizarea schimbărilor care se vor produce în atitudinile și comportamentul femeilor și bărbaților, ca rezultat al implementării politicilor, programelor întru promovarea egalității de gen.

Centrul de Investigații și Consultanță “SocioPolis”, Centrul de Drept al Femeilor, Chișinău, Tipogr. “Bons Offices”, 2015, ISBN 978-9975-87-025-2

DescarcăCEL MAI CITITInteresat(ă) de ultimele știri și oportunități?

Acest site este gestionat de Programul Regional de Comunicare finanțat de UE pentru Vecinătatea Estică ("VECINII UE de la est") 2020-2024. Programul completează și sprijină comunicarea Delegațiilor Uniunii Europene în țările partenere din est și operează sub îndrumarea Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea a Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă. Programul este implementat de consorțiul condus de GOPA PACE.


Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © European Union,