Studiu de compatibilitate a cadrului juridic și instituțional al Republicii Moldova cu prevederile Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice pe dimensiune digitală
octombrie 12, 2023

Studiu de compatibilitate a cadrului juridic și instituțional al Republicii Moldova cu prevederile Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice pe dimensiune digitală


În Republica Moldova, importanța acordată problematicii violenței față de femei și violenței în familie se reflectă fără echivoc în asumarea angajamentului ferm exprimat prin ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul).

Prin Legea nr.144/2021, Guvernului Republicii Moldova i s-a pus în sarcină realizarea măsurilor necesare pentru implementarea prevederilor Convenției.

Acționând în corespundere cu art.7 din Convenția de la Istanbul, Guvernul Republicii Moldova și-a asumat angajamenul de implementare, în modul corespunzător, a prevederilor Convenției și a acceptat că măsurile cuprinzătoare necesar a fi luate, „[…]vor implica, acolo unde este cazul, toţi actorii relevanţi, precum agenţiile guvernamentale, parlamentele şi autorităţile naţionale, regionale şi locale, instituţiile naţionale pentru drepturile omului şi organizaţiile

societăţii civile. […].

După intrarea în vigoare a Convenției de la Istanbul, începând cu data de 1 mai 2022 Republica Moldova a fost inclusă în procedura de evaluare.

Prezentul Studiu își propune să elucideze rezultatele analizei de compatibilitate a cadrului normativ al Republicii Moldova cu norme ale Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, propuse spre aplicare în conformitate cu Recomandarea Generală nr.1 GREVIO privind dimensiunea digitală a violenței împotriva femeilor.

Studiu de compatibilitate a cadrului juridic și instituțional al Republicii Moldova cu prevederile Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice pe dimensiune digitală. Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Chişinău, 2023.CEL MAI CITITInteresat(ă) de ultimele știri și oportunități?

Acest site este gestionat de Programul Regional de Comunicare finanțat de UE pentru Vecinătatea Estică ("VECINII UE de la est") 2020-2024. Programul completează și sprijină comunicarea Delegațiilor Uniunii Europene în țările partenere din est și operează sub îndrumarea Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea a Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă. Programul este implementat de consorțiul condus de GOPA PACE.


Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © European Union,