Raport privind evaluarea finală a strategiei pentru asigurarea egalităţii între femei şi bărbaţi în Republica Moldova pe anii 2017-2021
octombrie 11, 2023

Raport privind evaluarea finală a strategiei pentru asigurarea egalităţii între femei şi bărbaţi în Republica Moldova pe anii 2017-2021


Scopul general al evaluării finale este de a evalua progresul (şi provocările) la nivelul obiectivelor generale, cu măsurarea şi analiza gradului de realizare (şi nerealizării) a obiectivelor specifice ale Strategiei, inclusiv identificarea factorilor care au afectat în mod pozitiv şi negativ procesul de implementare. Evaluarea va evidenţia lacunele şi lecţiile învăţate care vor servi drept temei pentru recomandări specifice către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în vederea elaborării unui nou document strategic al Guvernului în domeniul asigurării şi promovării egalităţii de gen din Republica Moldova.

Obiectivele specifice de evaluare sunt: (1) de a evalua relevanţa Strategiei în ceea ce priveşte coerenţa, asumarea şi congruenţa, potrivirea şi complementaritatea cu alte documente de politică sectoriale; (2) de a determina eficienţa Strategiei în realizarea rezultatelor, identificând cauzele care au determinat realizarea şi nerealizarea rezultatelor şi factorii care au contribuit sau au împiedicat acest proces; (3) de a evalua rezultatele finale ale Strategiei, durabilitatea acesteia şi nivelul de contribuţie a Strategiei în vederea atingerii rezultatelor de impact. Analiza nivelului de participare şi implicare a părţilor interesate în procesul de elaborare şi implementare a Strategiei.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Raport privind evaluarea finală a Strategiei pentru asigurarea egalităţii între femei şi bărbaţi în Republica Moldova pe anii 2017-2021. Chișinău, 2022CEL MAI CITITInteresat(ă) de ultimele știri și oportunități?

Acest site este gestionat de Programul Regional de Comunicare finanțat de UE pentru Vecinătatea Estică ("VECINII UE de la est") 2020-2024. Programul completează și sprijină comunicarea Delegațiilor Uniunii Europene în țările partenere din est și operează sub îndrumarea Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea a Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă. Programul este implementat de consorțiul condus de GOPA PACE.


Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © European Union,