EU4Energy: Ce este și cum funcționează în Republica Moldova?

septembrie 16, 2020

  • Ce este EU4Energy?
  • Cum funcționează Inițiativa?
  • Cum beneficiază cetățenii?
  • Cum beneficiază Republica Moldova?
  • Ce oportunități există?
Cardul %1 din %2

Ce este EU4Energy?

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul din domeniul energetic, oferit de Uniunea Europeană celor șase țări ale Parteneriatului Estic – Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

Cum funcționează Inițiativa?

UE finanțează proiecte și programe în domeniul energiei care contribuie la îmbunătățirea eficienței energetice și a utilizării surselor regenerabile de energie, la reformarea piețelor energetice, precum și la îmbunătățirea infrastructurii energetice și a conectivității între țări.

Harta a tuturor proiectelor finanțate de UE în Republica Moldova oferă o imagine de ansamblu a situației actuale din țară.

Cum beneficiază cetățenii?

Există mai multe rezultate pozitive, tangibile pentru Republica Moldova. Aproximativ 34 de orașe din toată țara sunt membri activi ai rețelei Convenția Primarilor – Est, sprijinită de UE, aceasta acoperind peste 50% din populație. Datorită implicării active a Delegației UE, Uniunea Europeană acordă asistență autorităților publice locale în realizarea obiectivelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% până în 2030 și în ceea ce privește adoptarea unei abordări comune față de atenuarea și adaptarea la schimbările climatice.

Proiectul UE Energie și Biomasă s-a dovedit a fi o istorie de succes. Acest proiect a facilitat crearea unei piețe locale de biomasă și a încurajat utilizarea sporită a surselor regenerabile de energie. Peste 200.000 de moldoveni au beneficiat direct de energie regenerabilă sigură și produsă local. Iar în ceea ce privește dezvoltarea antreprenorială, 70 de IMM-uri noi au fost sprijinite și peste 200 de locuri de muncă au fost create. Drept rezultat, proiectul a sporit considerabil ponderea energiei regenerabile în mixul total de energie al țării.

Mai mult, o serie de proiecte demonstrative sunt în curs de desfășurare sub egida Convenției Primarilor în toată Republica Moldova. Astfel, orașele Ocnița și Cantemir au instalat sisteme moderne de iluminat stradal pentru a reduce costurile administrative, pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor și pentru a reduce emisiile, iar orașul Călărași le urmează experiența.

În acest sens, alte inițiative au inclus instrumentul de finanțare a eficienței energetice în sectorul rezidențial finanțat de UE, care a ajutat peste 2.000 de familii să sporească eficiența energetică acasă, în timp ce o vinărie din Găgăuzia economisește acum peste 60% din costul facturilor pentru energie după instalarea panourilor solare cu ajutorul UE.

Cum beneficiază Republica Moldova?

Programul EU4Energy își propune să îmbunătățească calitatea datelor și a statisticilor energetice, să modeleze discuțiile de elaborare a politicilor regionale, să consolideze cadrul legislativ și de reglementare și să îmbunătățească accesul la informații în țările Partenere din Est.

La nivel legislativ, Secretariatul Comunității Energetice în calitate de unul dintre partenerii de implementare ai programului, lucrează în strâns dialog cu Republica Moldova la implementarea reformelor în sectorul energetic. Acestea au inclus sprijin în elaborarea și adoptarea în continuare a unei noi Legi privind Eficiența Energetică, care transpune Directiva UE privind Eficiența Energetică în legislația națională și o serie de acte legislative secundare necesare pentru implementarea Directivei privind Performanța Energetică a Clădirilor. De asemenea, a fost oferit sprijin pentru transpunerea celui de-al Treilea Pachet Energetic în domeniul energiei electrice prin dezvoltarea regulilor ce vizează piața angro de energie electrică și domeniul gazelor naturale pentru diversificarea surselor de gaze și deschiderea pieței către concurență prin dezvoltarea codurilor de rețea.

Ce oportunități există?

Programe precum Convenția Primarilor – Est și Convenția Primarilor – Proiecte Demonstrative oferă oportunități comunităților pentru a asigura o aprovizionare cu energie mai fiabilă, precum și pentru a reduce consumul de energie și emisiile de CO2.

În plus, puteți consulta portalul EU4Business și să vedeți ce oportunități există pentru a face o afacere eficientă din punct de vedere energetic și prietenoasă mediului.

Mai mult, dacă sunteți interesat de finanțare destinată inovării și cercetării de vârf, puteți accesa oportunitățile oferite în cadrul programului Orizont 2020.

De asemenea, au fost create programe sprijinite de UE care oferă finanțare pentru întreprinderi și persoane fizice conform criteriilor și condițiilor specifice de eligibilitate. Puteți consulta site-ul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova sau vă puteți abona la alertele informative ale proiectului EU4Energy și veți primi actualizări cu privire oportunitățile existente.

Întegrează
The recommended iFrame size is 100% width and 750px height

Interesat(ă) de ultimele știri și oportunități?

Acest site este gestionat de Programul Regional de Comunicare finanțat de UE pentru Vecinătatea Estică ("VECINII UE de la est") 2020-2024. Programul completează și sprijină comunicarea Delegațiilor Uniunii Europene în țările partenere din est și operează sub îndrumarea Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea a Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă. Programul este implementat de consorțiul condus de GOPA PACE.


Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © European Union,