PGG III: Promovarea egalității și a nediscriminării: către societăți mai reziliente și mai incluzive

Descrierea
Proiectul regional urmărește să consolideze parteneriatul stabilit cu instituțiile din domeniul egalității și nediscriminării, să continue procesele aflate în desfășurare și să contribuie la armonizarea cadrelor legislative și instituționale în conformitate cu standardele europene.
Proiectul este implementat în cadrul celei de-a treia faze a Programului comun al Uniunii Europene și al Consiliului Europei „Parteneriat pentru Buna Guvernare". Acesta se bazează pe rezultatele etapelor anterioare ale Parteneriatului pentru Buna Guvernare în domeniul egalității și nediscriminării (faza I, 2015-2018 și faza a II-a, 2019-2023).
Obiectivul specific
Proiectul va contribui la îmbunătățirea funcționării mecanismelor de combatere a discriminării, urii, rasismului și intoleranței în țările Parteneriatului Estic, în conformitate cu standardele și cele mai bune practici europene:
1. Îmbunătățirea procesului de colectare a datelor cu privire la infracțiunile motivate de prejudecată, oferind sprijin tehnic suplimentar în această privință, în conformitate cu recomandările relevante ale Comisiei Europene împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) și cu Recomandarea privind combaterea discursului de ură CM/Rec(2022)16.
2. Îmbunătățirea reacției de răspuns a organelor de drept și a celor care activează în domeniul promovării egalității față de fenomenul urii și a rasismului.
3. Colaborarea cu organizațiile societății civile, cu Tinerii Ambasadori Europeni, precum și cu alți tineri activiști implicați, care beneficiază de diverse programe relevante ale UE menite să le îmbunătățească cunoștințele și să-i familiarizeze cu instrumentele și metodele de combaterea a tuturor formelor de ură și rasism, în vederea promovării egalității și diversității prin acțiuni destinate victimelor şi tinerilor.
Rezultatele așteptate
1. Îmbunătățirea modului de funcționare a mecanismelor de combatere a discriminării, urii, rasismului și a intoleranței în țările Parteneriatului Estic, în conformitate cu standardele și bunele practici europene.
2. Consolidarea cunoștințelor și abilităților factorilor de decizie, ale magistraților și ale organelor de aplicare a legii în ceea ce privește colectarea de date referitoare la ură și la infracțiunile motivate de prejudecată.
3. Consolidarea capacităților guvernelor, ale instituțiilor de promovare a egalității și ale autorităților polițienești pentru a putea acționa în diverse societăți și pentru a fi capabile să reacționeze față de infracțiunile de rasism și intoleranță în conformitate cu standardele europene.
4. Creșterea gradului de conștientizare a organizațiilor non-guvernamentale interesate, cu privire la egalitate și la efectele dăunătoare ale urii asupra societăților.
Harta proiectului
Galerie video
DETALIILE PROIECTULUI
Regional
Domeniu prioritar:
Subsector:
Teme:
Societatea civilă, Parteneriatul Estic, Învățământul, Drepturile Omului, Justiția, Femei, Tineret
Țările PaE:
Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova, Ucraina
Starea proiectului:
În curs de desfășurare
Data începerii:
01.03.2023
Data de încheiere:
26.02.2026
Numărul proiectului UE:
441-959

Interesat(ă) de ultimele știri și oportunități?

Acest site este gestionat de Programul Regional de Comunicare finanțat de UE pentru Vecinătatea Estică ("VECINII UE de la est") 2020-2024. Programul completează și sprijină comunicarea Delegațiilor Uniunii Europene în țările partenere din est și operează sub îndrumarea Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea a Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă. Programul este implementat de consorțiul condus de GOPA PACE.


Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © European Union,