EU4Youth: sute de tineri moldoveni au acces la instruire, granturi și burse în contextul în care programul marchează cinci ani de activitate
iunie 29, 2023

EU4Youth: sute de tineri moldoveni au acces la instruire, granturi și burse în contextul în care programul marchează cinci ani de activitate


Cu sprijinul proiectelor finanțate de UE, tinerii din Moldova pot accesa mai multe oportunități de învățare și asistență financiară mai mare pentru a-și stimula dezvoltarea personală și profesională. Acestea sunt doar câteva dintre impacturile care trebuie evidențiate pe măsură ce programul EU4Youth își încheie ultimul ciclu de cinci ani și trage concluzii din datele colectate pe parcursul activității sale în Moldova.

După cum se menționează în rapoartele anuale ale programului, acțiunile EU4Youth în Moldova acoperă instruirea directă și mentoratul, stabilirea de contacte între angajați și angajatori, granturi pentru noi întreprinderi, sprijin politic pentru crearea de noi locuri de muncă și îmbunătățirea competențelor, adaptarea educației la piață și inițiative locale pentru sprijinirea celor mai vulnerabili.

În pofida impactului asupra Moldovei al agresiunii ruse împotriva Ucrainei vecine, al pandemiei COVID-19, precum și al instabilității politice mai largi din regiune, dovezile arată că EU4Youth a reușit să aibă un impact pozitiv asupra educației și capacității de inserție profesională a tinerilor moldoveni, antreprenoriatului și ocupării forței de muncă, implicării și abilitării.

Educație și capacitatea de inserție profesională

Cu sarcina de a adapta educația la piața muncii și de a îmbunătăți șansele de angajare, EU4Youth a ajutat în ultimii cinci ani peste 1 800 de tineri să dobândească noi competențe și a instruit peste 60 de educatori de tineret.

Colegiul Europei a acordat, de asemenea, șase burse EU4Youth pentru anii universitari 2021-2022 și 2022-2023. Marinela din Moldova a fost printre primii zece studenți din regiunea PaE care au primit o bursă EU4Youth pentru a-și continua studiile la Colegiul Europei din Natolin. 

În vederea sporirii oportunităților profesionale pentru tinerii moldoveni, unul dintre proiectele EU4Youth – Foi de parcurs privind implicarea tinerilor (2020–2022) – a reunit peste 100 de companii și organizații pentru a consolida spațiile de educație non-formală și mecanismele de ocupare a forței de muncă și pentru a oferi stagii.

Acest proiect a găzduit, de asemenea, evenimente de parteneriat pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor din întreaga țară. În plus, laboratorul său de politici a continuat să reunească diferite organizații, grupuri de sprijin pentru tineret și lideri pentru a reduce decalajul dintre factorii de decizie politică și beneficiarii inițiativelor politice. 

Împărtășindu-și experiența, Mariana Iațco, una dintre participantele la Policy Lab, explică: “ Formatul Policy Lab a permis crearea unui spațiu de dialog între diferite părți interesate de subiectul tranziției de la educație la piața muncii. Ne-a ajutat să determinăm factorii de decizie să adopte o abordare politică mai inovatoare și mai favorabilă incluziunii.”     

Antreprenoriat și încadrare în câmpul muncii

Din 2019, șase start-up-uri de succes au fost lansate în Moldova cu sprijinul proiectelor EU4Youth. “Fără grantul EU4Youth, nu cred că mi-aș fi putut pune ideea în practică. Datorită grantului am reușit să închiriez un spațiu și să achiziționez unelte electrice și manuale pentru prelucrarea diferitelor materiale“, spune Romanița Alexeev, o tânără antreprenoare socială din Chișinău, care a fondat primul studio de upcycling din Moldova.

Concentrându-se pe crearea locurilor de muncă, în special pentru persoanele cu dizabilități și alte grupuri dezavantajate, proiectul EU4Youth EUnlocking a reușit să ofere întreprinderilor sociale din Moldova acces la subvenții de stat. Proiectul a contribuit la crearea unui ecosistem mai favorabil pentru întreprinderile sociale din Moldova prin sprijinirea mai multor tineri antreprenori sociali în dezvoltarea și susținerea soluțiilor lor inovatoare, cu accent pe incluziunea socială și durabilitatea mediului.                                 

Implicare și abilitare

Prin intermediul rețelei de absolvenți EU4Youth, cei 25 de absolvenți din Moldova și-au lansat propriile inițiative pentru a consolida incluziunea tinerilor defavorizați. De-a lungul anilor, aceste inițiative au fost lansate fiecare pentru o comunitate mică, de care au beneficiat împreună aproape 350 de persoane.

Ana Podoleanu și Valentin Gherman, cei doi absolvenți EU4Youth din spatele proiectului “Start Stăuceni“, au lucrat pentru a oferi tinerilor din comunitatea lor o șansă mai bună de a accesa oportunități finanțate prin intermediul proiectelor UE. Inițiativa Anei și a lui Valentin s-a axat pe abilitățile non-tehnice, sperând că adolescenții se vor simți mai încrezători și mai inspirați să participe la proiectele disponibile în cadrul Erasmus+ Tineretul în acțiune, Corpul european de solidaritate și programul EU4Youth. 

“Știu cum este. Nu am avut ocazia să fiu informat despre subiectele mele de interes. Eram în locul lor nu cu mult timp în urmă”, explică Valentin, adăugând că, la sfârșitul proiectului, participanții au devenit mai deschiși către lume, către oportunitățile mondiale și către posibilitățile de voluntariat.

Peisajul politicii pentru tineret

După ce au jucat un rol important în ultimele alegeri prezidențiale (2020) și parlamentare (2021), tinerii au avut un interes mai puternic în dezvoltarea politicii de tineret în țară.

În august 2020, a fost creată Agenția Națională pentru Tineret din Moldova, care a început să funcționeze doar doi ani și jumătate mai târziu. Strategia națională pentru tineret a fost elaborată la sfârșitul anului 2022.

În ultimii cinci ani, diferitele proiecte EU4Youth au reușit să aducă tinerii mai aproape de dezbaterile politice. Proiectele s-au axat pe dezvoltarea abilităților non-tehnice pentru ca tinerii să fie mai încrezători și mai critici, sprijinind structurile și grupurile de tineri la nivel național. Există istorii de succes, dar există spațiu pentru dezvoltarea în continuare a politicilor și intervențiilor în domeniul tineretului în Moldova, cu accent pe: 

  • Promovarea inițiativelor pentru implicarea semnificativă a tinerilor în procesul de elaborare a politicilor; 
  • Investiții în spații sigure durabile și dedicate, care să le permită tinerilor să acceseze informații și servicii, precum și să se implice și să participe activ; 
  • Consolidarea oportunităților profesionale de sprijin psihosocial pentru tineri, pentru a-i ajuta să facă față mai bine stresului cauzat de instabilitatea și insecuritatea din regiune, devenind în același timp mai vocali și mai rezilienți. 

Date anuale și recomandări

Cu Raportul privind realizările din 2022, care încheie ciclul de monitorizare și evaluare de cinci ani, programul EU4Youth oferă patru rapoarte cuprinzătoare pentru factorii de decizie politică, liderii societății civile și educatorii care concep și implementează inițiative de abilitare a tinerilor și măsuri politice în Moldova.

Rapoartele respective oferă o imagine holistică a intervențiilor desfășurate până în prezent prin intermediul programului, împreună cu impactul acestora. Fiecare raport se încheie cu observații privind eficacitatea și recomandările privind politica pentru tineret, pornind de la concluziile specifice fiecărui an.CEL MAI CITITInteresat(ă) de ultimele știri și oportunități?

Acest site este gestionat de Programul Regional de Comunicare finanțat de UE pentru Vecinătatea Estică ("VECINII UE de la est") 2020-2024. Programul completează și sprijină comunicarea Delegațiilor Uniunii Europene în țările partenere din est și operează sub îndrumarea Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea a Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă. Programul este implementat de consorțiul condus de GOPA PACE.


Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © European Union,