Studiu: reconcilierea vieții personale cu cea profesională în timp de pandemie. Lecții învățate și potențiale măsuri de suport pe viitor
octombrie 13, 2023

Studiu: reconcilierea vieții personale cu cea profesională în timp de pandemie. Lecții învățate și potențiale măsuri de suport pe viitor


Pandemia a agravat situația femeilor cu copii mici, reducând șansele de reconciliere a vieții profesionale și cu cea de familie, dar și oportunitățile de dezvoltare profesională. Aceasta este concluzia de bază a studiului lansat azi, 13 mai 2022, de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare împreună cu Asociația Obștească ”Părinți Solidari”.

Din cauza activității întrerupte a instituțiilor de educație, reconcilierea vieții profesionale și cea de familie a devenit mult mai dificilă. Indubitabil, restricțiile impuse de Comisia pentru Situații Excepționale, privind organizarea învățământului în format on-line, închiderea instituțiilor de educație timpurie, organizarea muncii la distanță, restricționarea circulației înafara locuinței, modificarea programului de frecventare a instituțiilor de educație timpurie, au afectat negativ nemijlocit persoanele angajate întru a-și îndeplini responsabilitățile de serviciu.

Regimul de studii ale copiilor a afectat foarte mult munca angajaților din industrie, comerț și servicii. Din cauza modificării regimului de studii a copiilor, sau chiar a sistării acestora, jumătate din angajații sectorului industriei, comerț și servicii au răspuns că a fost foarte afectat regimul lor de muncă, cât și realizarea responsabilităților de servicii. Totodată, mai mult de jumătate dintre femeile angajate (59,7%) au declarat că pandemia le-a afectat relația lor cu piața muncii, față de 40,3% pentru bărbați.  52,7% din bărbați au afirmat că au lucrat direct de la locul de muncă, iar femei au fost doar 38,6%, prin urmare mai mult din jumătate de bărbați nu au întâmpinat careva bariere în delimitarea responsabilităților casnice de cele de muncă în timpul pandemiei. Dintre respondenții care au afirmat că au stat în concediu, și nu au lucrat deloc, 38,6% au fost femei, comparativ cu 28,7% bărbați. Femeile cu copii până la vârsta de 3 ani au beneficiat cel mai puțin de oportunități de sporire a remunerării pentru munca depusă. Potrivit datelor sondajului, în 2019, există o discrepanță foarte mare între angajatele care au copii, atât de până la 3 ani (19,2%), cât și până la 7 ani (18,7%), și care au beneficiat de careva oportunități în urma cărora să le fie majorat salariu, comparativ cu bărbații care au copii (30,4% – bărbați cu copii până la 3 ani, și 37,1%- bărbați cu copii până la 7 ani), chiar și comparativ cu angajații care nu au copii de aceste vârste.

Pentru a evita reorganizarea procesului de învățământ, care constituie cea mai mare barieră în combinarea vieții de familie cu cea profesională, este imperial ca măsurile de prevenire a infectării cu COVID-19, să se bazeze pe abordare multidimensională. Drept urmare a procesului analitic și a constatărilor evidențiate în cadrul acestei analize se propune o abordare holistică ce cuprinde intervenții pe trei dimensiuni: (i) asigurarea funcționării în regim obișnuit a instituțiilor de învățământ, (ii) stimularea vaccinării întregii populații, inclusiv a tinerilor și copiilor și (iii) suport pentru angajații a căror copii nu frecventează instituțiile de învățământ sau au persoane la îngrijire.

Studiu: Reconcilierea vieții personale cu cea profesională în timp de pandemie. Lecții învățate și potențiale măsuri de suport pe viitor. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, Chișinău, 2022.Interesat(ă) de ultimele știri și oportunități?

Acest site este gestionat de Programul Regional de Comunicare finanțat de UE pentru Vecinătatea Estică ("VECINII UE de la est") 2020-2024. Programul completează și sprijină comunicarea Delegațiilor Uniunii Europene în țările partenere din est și operează sub îndrumarea Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea a Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă. Programul este implementat de consorțiul condus de GOPA PACE.


Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © European Union,