Raportul studiului „Generații și gen”
octombrie 12, 2023

Raportul studiului „Generații și gen”


Pe parcursul utlimelor decenii au avut loc transformări economice și sociale profunde, cu un impact important asupra vieții oamenilor. Schimbările demografice influențează puternic dezvoltarea economică și socială a țării, dinamica populației fiind un factor important în asigurarea creșterii economice și bunăstării populației. Totodată, în societatea contemporană, se formează tipuri fundamental diferite de interacțiuni intra și intergeneraționale. Vârsta și componența generațională a familiilor se schimbă, ceea ce duce la o creștere a încărcăturii sociale a nucleului activ al familiilor și la o schimbare a formelor, volumelor și direcției fluxurilor de resurse între generații de copii, părinți și bunici. Totodată, se știe mult mai puțin despre mecanismele formării familiei, despre trăsăturile relațiilor economice și sociale dintre generații, părinți și copii, persoane apte de muncă și vârstnice din diverse tipuri de familii, despre rețelele de sprijin interfamilial și formele sale.

În acest context, Studiul Generații și Gen (GGS) are drept scop completarea acestor goluri. Fiind una dintre cele mai complexe cercetări socio-demografice la nivel global, GGS reprezintă o sursă analitico-informațională importantă pentru factorii de decizie, un instrument de implicare a oamenilor în elaborarea măsurilor de răspuns la provocările demografice cu care se confruntă actualmente Republica Moldova. GGS a monitorizat dinamica vieții oamenilor și a familiei în societate, la nivel individual. În cadrul studiului au fost colectate informații despre viața de familie, egalitatea de gen, relațiile dintre parteneri, numărul dorit de copii, planificarea familială, dialogul intergenerațional, echilibrul dintre muncă și familie, intenția de a emigra, bunăstarea economică și socială, aprecierea sănătății și alte aspecte importante din viața oamenilor. Cu toate acestea, potențialul analitic al studiului nu se limitează doar la probleme demografice, fiind puse în lumină multe aspecte legate de funcționarea pieței muncii, sistemul de pensii, consumul de servicii sociale, nivelul de bunăstare al gospodăriilor casnice în Republica Moldova etc.

S-a întâmplat ca în Republica Moldova GGS să se desfășoare înainte și în timpul pandemiei Covid-19, astfel oferind în același timp informații importante cu privire la impactului crizei pandemice asupra comportamentului demografic, inclusiv la modul în care au fost afectate relațiile de familie, veniturile și accesul la serviciile medicale și de primă necesitate. Experiența Republicii Moldova privind colectarea datelor pe timp de pandemie poate fi accesată aici.

Astfel, rezultatele acestui studiu oferă un tablou complex cu privire la diferite aspecte ale vieții în Republica Moldova, servind drept bază pentru elaborarea unor politici demografice bazate pe drepturile și nevoile oamenilor.

Fii vocea generației tale! Raportul Studiului Generații și Gen. Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, Institutul Interdisciplinar de Demografie din Olanda, Biroul Național de Statistică. Chişinău, INCE, 2022.CEL MAI CITITInteresat(ă) de ultimele știri și oportunități?

Acest site este gestionat de Programul Regional de Comunicare finanțat de UE pentru Vecinătatea Estică ("VECINII UE de la est") 2020-2024. Programul completează și sprijină comunicarea Delegațiilor Uniunii Europene în țările partenere din est și operează sub îndrumarea Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea a Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă. Programul este implementat de consorțiul condus de GOPA PACE.


Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © European Union,