Raport privind gradul de realizare, pe parcursul perioadei Ianuarie-Iunie 2022, a planului de acţiuni pentru anii 2021-2022 a strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenţei faţă de femei și violenţei în familie pe anii 2018-2023 pe parcursul perioadei 
octombrie 12, 2023

Raport privind gradul de realizare, pe parcursul perioadei Ianuarie-Iunie 2022, a planului de acţiuni pentru anii 2021-2022 a strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenţei faţă de femei și violenţei în familie pe anii 2018-2023 pe parcursul perioadei 


Întru executarea prevederilor art. 6 a Hotărîrii Guvernului nr.281/2018, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS) a asigurat procesul de monitorizare a implementării planului de acţiuni al Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a violenţei faţă de femei şi violenţei în familie pe anii 2018-2023, pe parcursul semestrului I, 2022.

În vederea realizării raportului de monitorizare, MMPS a întreprins următoarele acţiuni:

• Colectarea şi generalizarea informaţiei prezentate de către autorităţile / instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale, precum şi partenerii de dezvoltare;

• Analiza surselor alternative de informaţii (studii, rapoarte, paginile web ale autorităţilor / instituţiilor publice şi organizaţiilor care activează în domeniu);

• Definitivarea raportului şi plasarea pe pagina web a MMPS.

Raportul a inclus informaţia care se referă la situaţia de facto a 46 de acţiuni incluse pentru 8 luni de realizare a Planului de acţiuni vizat. Fiecare acţiune este abordată separat, fiind apreciat gradul de realizare.

Raport privind gradul de realizare, pe parcursul perioadei ianuarie-iunie 2022, a Planului de acţiuni pentru anii 2021-2022 a Strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenţei faţă de femei și violenţei în familie pe anii 2018-2023 pe parcursul perioadei ianuarie-iunie 2022. Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Chişinău, 2022.CEL MAI CITITInteresat(ă) de ultimele știri și oportunități?

Acest site este gestionat de Programul Regional de Comunicare finanțat de UE pentru Vecinătatea Estică ("VECINII UE de la est") 2020-2024. Programul completează și sprijină comunicarea Delegațiilor Uniunii Europene în țările partenere din est și operează sub îndrumarea Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea a Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă. Programul este implementat de consorțiul condus de GOPA PACE.


Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © European Union,