Raport: Implementarea convenției CE privind combaterea violenței față de femei – 2022
octombrie 12, 2023

Raport: Implementarea convenției CE privind combaterea violenței față de femei – 2022


Constituirea și consolidarea Republicii Moldova ca stat independent și democratic, cu statut de subiect de drept internațional (anul 1991) a determinat armonizarea dreptului național, îndeosebi în domeniul protecției drepturilor omului și libertăților fundamentale prin ratificarea a numeroase documente cu vocație universală în domeniul drepturilor omului, deschizând calea spre un sistem de protecție internațională.

Un instrument internațional adoptat în domeniul protecției drepturilor și libertăților fundamentale îl constituie Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (cunoscută sub denumirea de – Convenția de la Istanbul).

Având în vedere orientarea Republicii Moldova spre spațiul valoric democratic european, care se bazează pe valorile constituționale fundamentale, unanim recunoscute și protejate, precum democrația, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și supremația legii, la 6 februarie 2017 a fost semnată Convenția de la Istanbul. Astfel, statul nostru a devenit cel de-al 44-lea stat semnatar al tratatului.

În aceste condiții, următorul pas, și anume cel de ratificare a Convenției a fost realizat în anul 2021, cînd Republică Moldova a devenit a 35-a țară care a ratificat Convenția Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenței împotriva femeilor şi a violenței domestice (Convenția de la Istanbul), prin Legea nr.144/2021. Convenția de la Istanbul a intrat în forță în Republica Moldova la data de 1 mai 2022.

Astfel, în acest Raport sunt redate rezultatele promovării politicilor în domeniul prevenirii şi combaterii violenței împotriva femeilor şi a violenței domestice în perioada 2020-2022 pe următoarele direcții:

  • Politici integrate și colectarea datelor;
  • Prevenire;
  • Protecție și suport;
  • Dreptul material;
  • Investigaţie, urmărire judiciară, legislaţie procedurală şi măsuri de protectie;
  • Migrație și azil.

Raportul Republicii Moldova privind Implementarea Convenției CE privind combaterea violenței față de femei. Chișinău, 2022.CEL MAI CITITInteresat(ă) de ultimele știri și oportunități?

Acest site este gestionat de Programul Regional de Comunicare finanțat de UE pentru Vecinătatea Estică ("VECINII UE de la est") 2020-2024. Programul completează și sprijină comunicarea Delegațiilor Uniunii Europene în țările partenere din est și operează sub îndrumarea Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea a Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă. Programul este implementat de consorțiul condus de GOPA PACE.


Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © European Union,