Raport de evaluare a strategiei naționale de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie
octombrie 11, 2023

Raport de evaluare a strategiei naționale de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie


Prezenta evaluare a urmărit analiza gradului de realizare a obiectivelor stabilite în Strategia națională de prevenire și combatere a violenței față de femei și a violenței în familie pentru perioada 2018-2023, identificarea rezultatelor și a impactului determinat de implementarea acesteia.

Scopul Strategiei constă în asigurarea unei abordări sistemice a fenomenelor violenței față de femei și violenței în familie în vederea diminuării acestor fenomene și asigurării unui răspuns efficient al organelor de resort în cazurile de violență.

Strategia a intrat în vigoare la 13 aprilie 2018.

Structura și obiectivele generale ale Strategiei derivă din structura bazată pe cei patru piloni ai Convenției Consiliului Europei cu privire la prevenirea și combaterea violenței față de femei și violenței domestice. Pentru a eradica fenomenele violenței față de femei și violenței în familie Strategia și-a propus realizarea a patru obiective generale: prevenire, protecție, investigare și urmărire în justiție și politici integrate și colectarea datelor.

Arina Țurcan, Doina Cazacu. Raport de Evaluare a Strategiei Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței Față de Femei și Violenței în Familie, pentru anii 2018-2023. UNWomen, Chișinău, 2022.CEL MAI CITITInteresat(ă) de ultimele știri și oportunități?

Acest site este gestionat de Programul Regional de Comunicare finanțat de UE pentru Vecinătatea Estică ("VECINII UE de la est") 2020-2024. Programul completează și sprijină comunicarea Delegațiilor Uniunii Europene în țările partenere din est și operează sub îndrumarea Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea a Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă. Programul este implementat de consorțiul condus de GOPA PACE.


Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © European Union,