Primul studiu privind violența obstetrică și ginecologică în Republica Moldova
octombrie 12, 2023

Primul studiu privind violența obstetrică și ginecologică în Republica Moldova


Violența obstetrică este o încălcare a drepturilor fundamentale ale femeilor, inclusiv dreptul la servicii de sănătate reproductivă calitative. În interpretările internaționale, violența obstetrică este definită ca orice act prin care femeile sunt tratate cu nedreptate, abuz sau discriminare în timpul experiențelor lor obstetricale și ginecologice. Având la bază definițiile și practica internațională, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) a dezvoltat o definiție extinsă a acestui termen, aplicată în cadrul acestui studiu, potrivit căreia ”violența obstetrică și ginecologică se referă la abuzul verbal, fizic și/sau sexual, manifestat prin constrângerea, umilirea și/sau agresiunea care apare în timpul controlului medical ginecologic, în timpul travaliului și/sau la naștere, precum și în timpul procedurilor ginecologice, manifestat de către personalul medical și auxiliar”. Deși la nivel global problema lipsei de respect și a abuzului în timpul nașterii și examinărilor ginecologice a apărut pe agenda publică mult timp în urmă, în Europa interesul și recunoașterea acestui tip de violență a crescut începând cu anii 2017-2018 și a ajuns pe agenda factorilor de decizie în ultimii doi ani. În Republica Moldova, însă, acest subiect continuă a fi lăsat în umbră.

Prezentul studiu include primele evidențe colectate în Republica Moldova cu privire la magnitudinea fenomenului violenței obstetrice, care constituie un obstacol important în calea accesării serviciilor de îngrijire a sănătății reproductive. Deși acest fenomen reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului, care amenință integritatea corporală și dreptul la viață și sănătate a femeilor, Republica Moldova nu abordează acest subiect. La momentul actual, nu există date oficiale cu privire la incidența acestui fenomen, fapt ce face dificilă elaborarea unor politici și mecanisme clare de protecție și intervenție în cazul acestui tip de violență. În cele ce urmează, vom prezenta date cu privire la incidența acestui fenomen, colectate pentru prima dată în Republica Moldova. Aceste date vor putea servi drept fundament pentru a elabora politici publice și cadrul reglementator pe acest subiect, dar și pentru a iniția măsuri naționale de sensibilizare, prevenție și intervenție.

FĂRĂ VOCE. FĂRĂ LEGE. FĂRĂ DREPTATE. Primul studiu naţional privind violența obstetrică și ginecologică în Republica Moldova. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, Chișinău, 2023.Interesat(ă) de ultimele știri și oportunități?

Acest site este gestionat de Programul Regional de Comunicare finanțat de UE pentru Vecinătatea Estică ("VECINII UE de la est") 2020-2024. Programul completează și sprijină comunicarea Delegațiilor Uniunii Europene în țările partenere din est și operează sub îndrumarea Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea a Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă. Programul este implementat de consorțiul condus de GOPA PACE.


Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © European Union,