O scurtă analiză a impactului de gen în criza din Ucraina: Republica Moldova
octombrie 12, 2023

O scurtă analiză a impactului de gen în criza din Ucraina: Republica Moldova


În baza datelor preliminare colectate (o serie de studii ale UN Women) și a întrnirilor pe care UN Women le-a desfășurat cu organizațiile conduse de femei din Moldova, criza actuală creează și accentuează riscurile și vulnerabilitățile diferențiate în funcție de sexul persoanei și crește nevoile umanitare în rândul femeilor, fetelor, bărbaților și băieților.

Accesul la produse alimentare rămâne a fi o prioritate, în special pentru refugiații care trăiesc în locuințe private. Femeile subliniază necesitatea unui sprijin privind securitatea alimentară care să corespundă necesităților nutriționale ale diferitor membri de familie, inclusiv ale femeilor însărcinate și care alăptează, ale femeilor și fetelor cu dizabilități, ale persoanelor în vârstă și ale copiilor. Accesul la serviciile de sănătate primare, secundare și terțiare rămâne o provocare, în special pentru femeile refugiate cu boli cronice (diabet, epilepsie etc.), precum și pentru femeile bolnave/supraviețuitoare de cancer.

Accesul la sănătate mintală și sprijin psihosocial (SMSPS) rămâne limitat pentru femeile și copii refugiați și strămutați. Femeile strămutate și refugiate au raportat și nevoia de produse nealimentare (PNA) și de truse de igienă care să fie adaptate în funcție de sex și vârstă, luând în calcul necesitățile fiecăria, inclusiv ale adolescentelor.

Marea majoritate a refugiaților sunt femei și copii, din cauza interdicțiilor de a se refugia impuse bărbaților de către autoritățile ucrainene, ceea ce sporește riscul de probleme de protecție legate de gen. Violența în familie este larg răspândită în regiune și în Moldova. Este binecunoscut faptul că războiul și strămutarea sunt principalele cauze de sporire a incidenței violenței în bază de gen (VBG), în special a violenței în familie și a violenței sexuale legată de conflict. Riscurile privind traficul de persoane rămân înalte.

În general, furnizorii de servicii și cei din prima linie de răspuns, precum echipele Centrelor de Cazare pentru Refugiați (CCR), trebuie să fie instruiți cu privire la serviciile multisectoriale de calitate și sensibile la dimensiunea de gen. Pentru a oferi aceste servicii este necesar fie livrate cursuri de formare privind conceptele de gen, depistarea VBG, managementul de caz al VBG și căile de referire, protecția copiilor, asistența psihosocială structurată, precum și altele. Instruiri în domeniul VBG și protecției împotriva exploatării sexuale, abuzului și hărțuirii (PESAH) sunt deja organizate, în timp ce instruirile în domeniul consolidării capacităților adaptate privind dimensiunea de gen în acțiunile umanitare urmează să fie elaborate de către Grupul de acțiune privind egalitatea de gen. Sub-grupul de lucru privind VBG, de asemenea, urmează să stabilească protocoalele și procedurile standard de lucru în domeniul VBG.

O scurtă analiză a impactului de gen în criza din Ucraina: Republica Moldova. UNWomen, 2022.CEL MAI CITITInteresat(ă) de ultimele știri și oportunități?

Acest site este gestionat de Programul Regional de Comunicare finanțat de UE pentru Vecinătatea Estică ("VECINII UE de la est") 2020-2024. Programul completează și sprijină comunicarea Delegațiilor Uniunii Europene în țările partenere din est și operează sub îndrumarea Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea a Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă. Programul este implementat de consorțiul condus de GOPA PACE.


Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © European Union,