Costul economic al inegalităților de gen în Republica Moldova
octombrie 16, 2020

Costul economic al inegalităților de gen în Republica Moldova


Inegalitatea de gen este una din principalele provocări pentru creșterea economică durabilă și echitabilă. Inegalitățile de gen apar din cauza factorilor culturali, prejudecăților și lipsei stimulentelor economice. Diminuarea și eradicarea decalajelor este atât un obiectiv din punct de vedere al asigurării echității, cât și din punct de vedere al valorificării potențialului economic al femeilor. Din acest considerente, aspectul realizării egalității de gen și împuternicirii tuturor femeilor și a fetelor este inclus ca unul din obiectivele Agendei 2030 de dezvoltare globală. Scopul final al Agendei este eradicarea decalajelor către anul 2030 și asigurarea participării egale a femeilor în domeniul economic și politic.

Scopul acestui raport este de a estima costurile economice cauzate de inegalitățile de gen în Republica Moldova și de a identifica un set de recomandări strategice. În raport vor fi estimate ultimele evoluții ce țin de inechitățile de gen în Republica Moldova, în special prin prisma schimbărilor în statistica demografică și a pieței muncii. În baza acestor evoluții sunt calculate costurile economice ale inechităților de gen, luând în considerație abordările metodologice aplicate deja la nivel internațional. Una din politicile publice care ar diminua inegalitățile de gen este dezvoltarea cadrului instituțional și juridic ce ține de reconcilierea vieții de familie și a obligațiilor profesionale. Bunele practici internaționale și specificul Republicii Moldova sunt analizate pe parcurs pentru a identifica potențiale domenii de intervenție din partea autorităților publice. Un accent separat este pus pe analiza educației ante – preșcolare și a costurilor potențiale de extindere a acesteia în Republica Moldova, cu scopul de a identifica în ce măsură este realizabilă implementarea acestei politici publice. Finalmente, în raport sunt formulate un set de recomandări care ar duce la diminuarea inegalităților de gen și a costurilor economice generate de acestea.

Centrul de Drept al Femeilor, Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, octombrie 2020

DescarcăCEL MAI CITITInteresat(ă) de ultimele știri și oportunități?

Acest site este gestionat de Programul Regional de Comunicare finanțat de UE pentru Vecinătatea Estică ("VECINII UE de la est") 2020-2024. Programul completează și sprijină comunicarea Delegațiilor Uniunii Europene în țările partenere din est și operează sub îndrumarea Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea a Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă. Programul este implementat de consorțiul condus de GOPA PACE.


Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © European Union,