Consultări în siguranță cu supraviețuitoarele violenței față de femei și fete
octombrie 11, 2023

Consultări în siguranță cu supraviețuitoarele violenței față de femei și fete


Violența împotriva femeilor și fetelor reprezintă atât cauza, cât și consecința inegalităţii de gen. Acest fenomen poate căpăta multiple forme, inclusiv: violența în familie, violența sexuală, inclusiv hărțuirea sexuală sau violul; femicidul; traficul de ființe umane; mutilarea genitală a femeilor; căsătoriile juvenile; or, violența online sau facilitată de TIC. Violența afectează femeile și fetele pe tot parcursul vieții lor, indiferent de nivelul lor de venit sau statutul social. Multe femei și fete care sunt supuse diverselor forme de discriminare pe bază de vârstă, orientarea sexuală, identitatea de gen, etnie/rasă/ castă, dizabilitate, stare de sănătate și origine națională se confruntă cu un risc mai mare de violență. VÎFF produce numeroase efecte pe termen scurt și lung asupra sănătății fizice și mintale a supraviețuitoarelor, asupra bunăstării și siguranței lor.

Dacă rămâne neabordată, VÎFF implică costuri și consecințe grave din perspectiva reducerii sărăciei și a dezvoltării, inclusiv prin împiedicarea eforturilor de realizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și a agendei de dezvoltare durabilă pentru 2030.

Prezentul ghid oferă informații, inclusiv despre etape practice, măsuri de siguranță și acțiuni pe care organizațiile de femei, agențiile guvernamentale și structurile de coordonare le pot prelua și include vocile supraviețuitoarelor VÎFF în cadrul eforturilor de reformă sistemică, prin intermediul consultărilor cu supraviețuitoarele. Deseori, focusgrupuri (FG) și interviuri individuale cu supraviețuitoarele nu sunt organizate din cauza temerilor că această practică ar putea traumatiza repetat supraviețuitoarele. Totodată, mulți dintre cei care și-ar dori să interacționeze cu supraviețuitoarele, ezită să o facă deoarece nu sunt siguri ce întrebări ar fi potrivite şi ar putea fi adresate supraviețuitoarelor.

Consultări în siguranță cu supraviețuitoarele violenței față de femei și fete. UNWomen, 2022CEL MAI CITITInteresat(ă) de ultimele știri și oportunități?

Acest site este gestionat de Programul Regional de Comunicare finanțat de UE pentru Vecinătatea Estică ("VECINII UE de la est") 2020-2024. Programul completează și sprijină comunicarea Delegațiilor Uniunii Europene în țările partenere din est și operează sub îndrumarea Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea a Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă. Programul este implementat de consorțiul condus de GOPA PACE.


Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © European Union,