Analiza comparativă “politici familiale sensibile la gen: reglementările naționale prin prisma noilor standarde europene”
octombrie 31, 2021

Analiza comparativă “politici familiale sensibile la gen: reglementările naționale prin prisma noilor standarde europene”


Promovarea unei abordări inovative în echilibrarea vieții de familie cu cea profesională, prin reglementarea regimurilor de muncă favorabile planificării familiale dorite, nașterii și distribuirii sarcinilor casnice cu implicarea ambilor parteneri, reprezintă un domeniu de interes prioritar la nivel internațional și european, în ceea ce privește atât cercetarea, cât și implementarea unor măsuri concrete. Acest fapt este determinat de inechitățile în cadrul familiei, în care femeia este mult mai implicată în exercitarea sarcinilor casnice, în special a celor de creștere și îngrijire, care îi limitează șansele de a reveni pe piața muncii și de afirmare profesională.

Implementarea politicilor familiale sensibile la gen relevă un spectru larg de beneficii care pot fi structurate în funcție de implicațiile pe care le comportă la diverse nivele: individual, familial, business și social. În acest sens, dezvoltarea de politici inovatoare, prietenoase familiei necesită luarea în considerare a abordării sinergetice a implicațiilor acestora.

Analiza Comparativă “Politici familiale sensibile la gen: Reglementările naționale prin prisma noilor standarde europene” este elaborată în cadrul proiectului „Mai multe oportunități: politici familiale sensibile la gen pentru sectorul privat din Balcanii de Vest și Republica Moldova”.

Scopul acestui studiu comparativ este de a evalua gradul de conformitate al legislației naționale, în special din domeniul muncii, cu prevederile directivei ue 2019/1158 în vederea înaintării recomandărilor de ajustare a acesteia, având ca finalitate asigurarea  respectării drepturilor femeilor și bărbaților la măsuri de reconciliere a vieții de familie cu cea profesională. Analiza este axată pe cele patru domenii de intervenție ale directivei, prin prezentarea unor bune practici ale țărilor membre OCDE. Chiar dacă directiva nu face parte din pachetul de reforme prevăzut de Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și uniunea europeană, prevederile acesteia pot fi transpuse în legislația națională în contextul promovării politicilor prietenoase familiei pentru  asigurarea bunăstării demografice.

UNFPA, Agenția Austriecă pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, octombrie 2021CEL MAI CITITInteresat(ă) de ultimele știri și oportunități?

Acest site este gestionat de Programul Regional de Comunicare finanțat de UE pentru Vecinătatea Estică ("VECINII UE de la est") 2020-2024. Programul completează și sprijină comunicarea Delegațiilor Uniunii Europene în țările partenere din est și operează sub îndrumarea Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea a Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă. Programul este implementat de consorțiul condus de GOPA PACE.


Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © European Union,