Noul plan de investiții al UE pentru partenerii estici

decembrie 6, 2021

 • Care este noul plan economic și de investiții al UE?
 • Care sunt domeniile prioritare pentru investiții?
 • Ce înseamnă de fapt acest lucru pentru țările partenere? Cum va fi filtrată investiția și voi simți eu diferența?
 • Care este planul specific de investiții pentru Moldova?
Cardul %1 din %2

Care este noul plan economic și de investiții al UE?

Agenda Parteneriatului Estic pentru redresare, reziliență și reformă este susținută de un plan economic și de investiții ambițios. În următorii cinci ani, acest plan va mobiliza 2,3 miliarde EUR din bugetul UE sub formă de granturi, finanțare mixtă și garanții, pentru a stimula locurile de muncă și creșterea economică, pentru a sprijini conectivitatea și tranziția ecologică și digitală.

Dar acesta este doar începutul: sprijinul UE în cadrul Planului Economic și de Investiții ar trebui să faciliteze viitoarele investiții publice și private, prin unirea forțelor UE, Băncii Europene de Investiții, Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și a altor Instituții Financiare Internaționale, precum și instituții de finanțare pentru dezvoltare din statele membre ale UE, guvernele naționale, regionale și locale ale țărilor partenere, primării, după caz, și investitori privați. În acest fel, se așteaptă ca planul să mobilizeze până la 17 miliarde EUR în investiții publice și private pentru a sprijini redresarea post-pandemie.

Planul va combina acțiuni care vor fi implementate la nivel local, național și regional și va fi adaptat la nevoile specifice ale fiecărei țări partenere.

Planul Economic și de Investiții stă la baza pilonului de investiții al priorităților post-2020 pentru Parteneriatul Estic, care sprijină redresarea socio-economică post-COVID 19 și scopul de a reconstrui mai bine prin accelerarea tranziției ecologice și digitale.

Cu toate acestea, aceste investiții trebuie combinate cu progrese clare în domeniile reformei. Anume – sistemului judiciar, administrația publică și drepturile omului – pilonul de Guvernanță. Acesta include sprijinul pentru democrație, drepturile omului, reformele statului de drept, sprijinul pentru lupta împotriva corupției, egalitatea de gen, sprijinul pentru societatea civilă și mass-media independentă – toate valorile cheie ale Uniunii Europene și baza unei societăți puternice, care asigură cetățenii săi.

Care sunt domeniile prioritare pentru investiții?

Transformarea economiilor PaE pentru a le face mai reziliente și mai integrate a devenit și mai urgentă în contextul redresării post-COVID.

În conformitate cu obiectivele de politică pe termen lung pentru PaE după 2020, investițiile se vor concentra în următoarele domenii principale:

 • Legături de transport mai bune
 • Accesul la finanțare pentru IMM-uri
 • Creșterea competitivității și a integrării în lanțurile valorice ale UE
 • Tranziția digitală
 • Energie sustenabilă
 • Reziliența mediului și a climei
 • Reziliența sectorului sănătății
 • Reforma educației și oportunități pentru tineret

Cu toate acestea, pentru ca astfel de investiții să fie eficiente și să încurajeze o dezvoltare durabilă, îmbunătățirea politicilor și a mediului de reglementare este esențială. Sprijinul UE va reflecta condiționalitatea și abordarea bazată pe stimulente. Investițiile trebuie combinate cu progrese clare în domeniul reformei sistemului judiciar, al reformei administrației publice și al drepturilor omului.

Ce înseamnă de fapt acest lucru pentru țările partenere? Cum va fi filtrată investiția și voi simți eu diferența?

Cu siguranță vei simți diferența. Planul Economic și de Investiții conține un set de cinci inițiative emblematice pentru fiecare dintre țările partenere. Acestea sunt proiecte concrete care vor avea un impact direct asupra oamenilor și afacerilor pe teren.

 

 

Deși planul este o parte cheie a sprijinului Uniunii Europene pentru redresarea în urma pandemiei de COVID-19, acesta își propune să acționeze prin promovarea intereselor strategice ale fiecărei țări, sprijinind reziliența și competitivitatea pe termen mai lung și oferind beneficii tangibile. Prin urmare, produsele emblematice au fost identificate împreună cu țările partenere, ținând cont de propriile priorități, nevoi și ambiții.

Care este planul specific de investiții pentru Moldova?

Republica Moldova a identificat sprijinirea economiei și conectivitatea, încurajarea tranziției ecologice și digitale și educația ca priorități cheie, în conformitate cu eforturile de stimulare a redresării socio-economice pe termen lung și de valorificare a potențialului economic neexploatat al țării. Inițiativele-pilot, cum ar fi terminalul de marfă intern, vizează, de asemenea, exploatarea întregului potențial al ZLSAC cu Uniunea Europeană.

Cele cinci inițiative emblematice pentru Republica Moldova sunt:

 1. Sprijinirea unei economii durabile, inovatoare, verzi și competitive — sprijin direct pentru 50.000 de IMM-uri Din 2021, UE va lansa programe pentru a stimula competitivitatea generală a economiei moldovenești, cu accent pe tranzițiile verzi și digitale. Scopul este de a sprijini direct 50.000 de IMM-uri și persoane auto-angajate din Republica Moldova. Organizația pentru Dezvoltarea IMM-urilor din Republica Moldova (ODIMM) va juca un rol cheie în acest sens. Sprijinul global pentru IMM-urile din Republica Moldova este estimat la 500 milioane EUR de acces la finanțare.
 2. Stimularea comerțului UE-Republica Moldova — construirea unui terminal de marfă interior la Chișinău Pentru a facilita comerțul și a reduce blocajele, va fi construit un terminal de marfă intern la Chișinău (unde au loc 80% din toate operațiunile de import/export), permițând vămuirea și furnizarea altor servicii esențiale de transport de marfă mai aproape de centrele de consum și producție. Costul total al proiectului este estimat la aproximativ 30 milioane EUR.
 3. Creșterea eficienței energetice — extinderea renovării sistemelor de termoficare urbană în clădirile rezidențiale din Chișinău și Bălți Rețeaua de încălzire va fi înlocuită treptat pentru a permite locuitorilor să regleze încălzirea în propriile apartamente. În plus, va fi asigurată izolație termică pentru a îmbunătăți și mai mult performanța energetică. Acest lucru va spori eficiența energetică și va reduce emisiile de CO2, va crea locuri de muncă, va îmbunătăți calitatea vieții oamenilor și va reduce facturile la electricitate. Costul total al investiției este estimat la 300 milioane EUR.
 4. Îmbunătățirea conectivității — ancorarea Republicii Moldova în TEN-T Programul rutier va acoperi principala infrastructură rutieră a Republicii Moldova, facilitând comerțul cu UE și fortificarea capacității guvernului de a întreține drumurile și de a proteja activele fizice prin controale eficiente ale sarcinii pe osie. Costul total al investiției este estimat la 780 milioane EUR.
 5. Investiția în capitalul uman și prevenirea „exodului de creiere” — modernizarea infrastructurii școlare și implementarea strategiei naționale de educație UE va oferi asistență concretă strategiei naționale de educație a Republicii Moldova. În special modernizând sistemului educațional, îmbunătățând infrastructuri școlare, potrivind dezvoltarea competențelor cu cererea pieței muncii – cu accent pe locurile de muncă verzi și digitale – și asigurând atractivitatea profesiei de profesor. De asemenea, vor fi mobilizate măsuri suplimentare pentru îmbunătățirea accesului la servicii de îngrijire a copiilor și la alte servicii sociale de bază pentru a stimula ocuparea forței de muncă a femeilor. Costul total al programului este estimat la 25 milioane EUR.
Întegrează
The recommended iFrame size is 100% width and 750px height

Interesat(ă) de ultimele știri și oportunități?

Acest site este gestionat de Programul Regional de Comunicare finanțat de UE pentru Vecinătatea Estică ("VECINII UE de la est") 2020-2024. Programul completează și sprijină comunicarea Delegațiilor Uniunii Europene în țările partenere din est și operează sub îndrumarea Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea a Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă. Programul este implementat de consorțiul condus de GOPA PACE.


Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © European Union,