De ce mediul înconjurător este important și ce face UE pentru protejarea lui în țările Parteneriatului Estic

mai 29, 2020

  • De ce trebuie să protejăm mediul înconjurător?
  • Cum pot schimbările climatice influența viața noastră de zi cu zi?
  • Ce este Acordul de la Paris?
  • Cum UE ajută la protejarea mediului în cele șase țări partenere din est?
  • Pentru ce de fapt e nevoie de aceste programe? Ele aduc careva beneficii?
  • Cum pot proteja mediul înconjurător?
Cardul %1 din %2

De ce trebuie să protejăm mediul înconjurător?

Locuințele, îmbrăcămintea, tehnologia și recrearea noastră- toate depind de resursele naturale. În timp ce natura încearcă să păstreze echilibrul, activitățile umane, din contra, influențează balanța ecologică fragilă. Iar aceasta, la rândul ei, afectează bunăstarea și sănătatea noastră.

Următorii zece ani vor fi decisivi pentru UE și țările Parteneriatului Estic în vederea soluționării problemelor de climă și mediu. Trebuie să începem împreună să corectăm consecințele greșelilor din trecut, care au dus la pierderea diversității biologice, erozii ale solului, defrișări ilegale ale pădurilor, poluarea aerului și a apei, getionarea irațională a deșeurilor și alte consecințe nefaste. De aceea lucrul comun de protejare a mediului înconjurător și rezistență la schimbările climatice au importanță crucială pentru viața noastră.

Investițiile în dezvoltarea ‘verde’ pot aduce consecințe pozitive, beneficii nu doar pentru sănătate, dar și noi oportunități de angajare și creștere economică.

Cum pot schimbările climatice influența viața noastră de zi cu zi?

Se preconizează că schimbările climatice cauzate de gazele cu efect de seră emise de activitățile umane vor crește și vor deveni din ce în ce mai vizibile, iar consecințele socio-economice – din ce în ce mai grave.

Uniunea Europeană și partenerii săi s-au confruntat cu evenimente c limatice extremale – precipitații abundente și inundații, precum și incendii cauzate de valuri de căldură, eroziunea solului, pierderea biodiversității și deficitul de resurse de apă. Toate acestea afectează industria, agricultura și viața de zi cu zi a oamenilor.

Doar de curând, incendii de vegetație alimentate de vremea anormal de caldă, uscată și cu vânt din Ucraina au făcut furori prin zona de excludere de la Cernobîl timp de peste două săptămâni, distrugând peste 11.000 hectare de pădure – un exemplu clar al impactului schimbărilor climatice.

În întreaga regiune, țările se vor confrunta cu o incidență mai mare atât a secetelor (Moldova se clasează ca cea mai vulnerabilă țară din Europa, iar disponibilitatea totală a apei va scădea sub cererea totală în câteva decenii), cât și a inundațiilor (Azerbaidjan este una dintre zonele cele mai predispuse la inundații din lume), precum și cu deteriorarea calității apei și riscuri pentru aprovizionarea cu apă (ghețarii care se topesc în Georgia amenință calitatea apei și prezintă riscuri de aprovizionare cu apăîn țară).

Acțiunea colectivă împotriva schimbărilor climatice va avea multe beneficii pentru mediu, sănătatea noastră și economie. Regândirea și schimbarea paradigmei de dezvoltare va permite o utilizare mai eficientă a resurselor naturale, asigurând o creștere economică.

Și dacă crezi că acțiunea climatică este costisitoare, gândește-te la costul inacțiunii: Georgia estimează că pericolele provocate de climă ar putea însemna $10-12 miliarde în pierderi economice pentru țară în următorii 10 ani – de zece ori mai mult decât costul adaptării la schimbările climatice în aceeași perioadă de timp.

Ce este Acordul de la Paris?

Acordul de la Paris este primul angajament global obligatoriu din punct de vedere legal privind schimbările climatice, adoptat în cadrul conferinței climatice de la Paris din decembrie 2015. UE și statele sale membre, precum și țările Parteneriatului Estic, sunt printre cei aproape 190 de semnatari. 

Acordul stabilește un cadru global pentru a evita schimbările climatice periculoase, limitând încălzirea globală la sub 2°C și continuând eforturile de a o limita și mai mult, la 1,5°C. Acordul subliniază necesitatea ca emisiile globale să înceapă să scadă cât mai curând posibil și să atingă neutralitatea climatică în a doua jumătate a acestui secol.

De asemenea, acesta își propune să aute țările să facă față impactului schimbărilor climatice.

Principala realizare a Uniunii Europene în domeniul climei este Pactul Ecologic European,care are drept scop să facă clima Europei neutră până în 2050, iar economia UE – durabilă, astfel încât creșterea economică să nu depindă deutilizarea resurselor.

Lansarea Pactului Ecologic este răspunsul UE la problemele de climă și mediu, care necesită acțiuni urgente din partea UE și a țărilor sale partenere.  

Prin urmare, UE susține partenerii săi din Est în angajamentele asumate în temeiul Acordului de la Paris, inclusiv implementarea planurilor naționale de climă elaborarea strategiilor de dezvoltare pe termen lung cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră (LEDS), precum și modernizarea economiilor lor prin trecerea la neutralitatea climatică.

Îndeplinirea acestor angajamente necesită o  schimbare fundamentală în tehnologii, energie, economie, finanțe și, în final, în societate în ansamblu.

Cum UE ajută la protejarea mediului în cele șase țări partenere din est?

Sprijinul UE acordat țărilor partenere din est a crescut considerabil în ultima perioadă. Un sfert din granturile oferite prin intermediul Platformei de Investiții pentru Vecinătate (NIP) în perioada 2018-2019 a fost acordat pentru investiții “verzi”. Numai în 2018-19, țărilor din regiune le-a fost alocat €1,3 miliarde pentru inițiative ecologice.

UE a contribuit, de asemenea, cu €60 milioane la implementarea programelor regionale care ajută la îmbunătățirea politicilor și instituțiilor din Parteneriatul Estic, în conformitate cu Pactul Ecologic European. Sprijinul pentru primării se ridică la aproximativ €24 milioane, în timp ce țările partenere primesc și sprijin prin programele TAIEX și Twinning.

Programele regionale finanțate de UE includ:

EU4Environment (€19,5 milioane în finanțare UE) are ca scop să ajute țările partenere din est să își păstreze capitalul natural și să sporească bunăstarea oamenilor. Programul sprijină elaborarea legislației li planurilor de dezvoltare ecologică,  stimulează tehnologiile inovatoare și adoptarea noilor modele de afaceri, precum și crearea locurilor de muncă. De asemenea, acesta promovează managementul îmbunătățit al zonelor protejate și pădurilor. 

EU4Climate (€8 milioane) sprijină implementarea Acordului de la Paris privind schimbările climatice și îmbunătățește politicile și legislația în domeniul climei, contribuind la atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, precum și dezvoltarea modelului economic cu emisii reduse. 

Inițiativa UE privind Apa pentru Parteneriatul Estic (€23,5 milioane) ajută țările partenere să-și apropie legislația de politica UE în domeniul gestionării apei, îmbunătățind calitatea apei și făcând-o disponibilă pentru toți.

În afară de programele de cooperare ale Uniunii Europene, instituțiile financiare europene, precum Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Europeană de Investiții (BEI), oferă un sprijin semnificativ pentru tranziția către economia verde. Parteneriatul Europei de Est pentru Eficiență Energetică și Mediu (E5P) – un fond fiduciar cu mai mulți donatori, unde UE este principalul donatorul – facilitează investițiile pentru proiecte municipale care îmbunătățesc eficiența energetică și protecția mediului. UE finanțează, de asemenea, Mecanismul de Sprijin a Proiectelor Municipale (MPSF), care sporește eficiența energetică a municipalităților, precum și Fondul pentru o Creștere Ecologică (GGF).

Pentru ce de fapt e nevoie de aceste programe? Ele aduc careva beneficii?

În spatele fiecărui program se află câteva istorii reale de succes despre protejarea naturii în sate, orașe și țări, despre acționarea privind schimbările climatice și grija față de viitor.

De exemplu, sprijinul UE ajută la elaborarea unei politici moderne în domeniul aprovizionării cu apă și calității acesteia pentru 30 milioane de persoane în cele șase țări partenere.

Cu sprijinul UE, Belarus, Moldova și Georgia au început elaborarea strategiilor naționale în domeniul economiei verzi. Ucraina se află deja în primele 20 țări din lume pentru agricultura ecologică, exportând produse organice în valoare de €59 milioane în 2016, majoritatea certificate conform standardelor UE.

Peste 100 ÎMM-uri pilot din regiune au primit sprijin din partea UE pentru realizarea programelor de utilizare eficientă a resurselor și de producție mai curată, ceea ce a dus la economii în sumă de €9,4 milioane (cu o medie cuprinsă între €2.000 și €20.000 economisiți per întreprindere, ajungând până la €100.000 în unele cazuri). Finanțarea este asigurată cu sprijinul programului EU4Environment.

Datele de mediu din toate cele șase țări partenere sunt monitorizate în conformitate cu cele mai bune practici UE , fiind disponibile printr-un instrument online de urmărire, creat de Agenția Europeană de Mediu (AEM).

Pentru a proteja zonele naturale și biodiversitatea, cei șase parteneri din Est au identificat aproape 700 situri din Rețeaua Emerald cu o suprafață de 12,8 milioane hectare, de peste patru ori mai mare decât suprafața Belgiei.

Investițiile în infrastructura ecologică sunt, de asemenea, foarte semnificative, cu sprijinul BERD, BEI șiE5P alături de alți parteneri de investiții. În Ucraina, acest lucru a permis apariția  transportului public curat, cu noi parcuri de troleibuze în Kherson, Mariupol și Lviv, precum și sprijin în valoare de €35 milioane pentru gestionarea deșeurilor în Lviv.

În Moldova, rezidenții din Bălți au beneficiat de investiții din partea BERD în încălzirea eficientă din punct de vedere energetic și autobuze electrice noi.

În capitala Armeniei, Erevan, finanțarea din partea BEI a contribuit la modernizarea metroului și la îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice, cum ar fi grădinițele. În Azerbaidjan, BERD a oferit finanțare pentru achiziționarea a 35 autobuze eco-eficiente noi, ceea ce a dus la o reducere anuală de 2.853 tone de CO2.

În Belarus, 300.000 peroane beneficiază de o calitate mai bună a apei datorită unui împrumut BERD și a unui grant E5P.

În Georgia, BEI a acordat un împrumut pe termen lung companiei de  furnizare a apei din Tbilisi pentru a sprijini programul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă reziduală, în timp ce BERD urmează să investească €75 milioane în modernizarea metroului din Tbilisi.

Inițiativele UE ajută la potejarea mediului la toate nivelurile, educând copiii din clasele primare și ajutând guvernelesă elaboreze programe de acțiuni.

În Armenia, proiectul Connecting Nature sprijină căutarea de idei noi prietenoase mediului și soluții la problemele de mediu din Erevan – de exemplu, pentru a determina tipurile de plante și copaci care sunt mai potrivite pentru oraș.

În Azerbaidjan, experții UE din Finlanda, Austria și Letonia au instruit peste 200 angajați ai Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale pentru a monitoriza calitatea aerului; proiectul Twinning a elaborat un plan de modernizare a sistemelor de monitorizare a calității aerului, inclusiv achiziția a 25 stații noi de monitorizare a calității aerului.

În Belarus, școlarii au participat la un proiect transfrontalier privind curățenia râurilor pe Râul Styr, care curge între Belarus și Ucraina, testând calitatea apei și învățând să detecteze nitrați, fosfați și poluanți organici.

În Georgia, un proiect de €6,1 milioane a asigurat reabilitarea sistemelor de aprovizionare cu apă și de canalizare, precum și construcția stațiilor de tratare a deșeurilor, ceea ce a dus la o apă curată neîntreruptă pentru populație și la reducerea poluării marine.

În Moldova, arderea deșeurilor agricole era o sursă de poluare a mediului. Acum, cu sprijinul UE, deșeurile sunt foarte solicitate pentru a produce biocombustibil, care este utilizat pentru încălzirea a 206 școli, grădinițe și instituții publice.

În Ucraina, peste 7.000 persoane au luat parte la provocarea #EUBeachCleanup din 2019, cu 234 sesiuni de curățenie în fiecare regiune din țară, ca parte a Zilei Internaționale de Curățare a Plajelor, când cetățenii din întreaga lume se adună pentru a curăța malurile râurilor și plajele. Peste 35,7 tone de deșeuri au fost colectate și eliminate pentru a preveni poluarea apelor.

Funcționarii publici din șase țări au primit îndrumări cu privire la gestionarea ecologică a deșeurilor de plastic, deșeurile marine din plastic și valorificarea energiei din deșeuri de plastic în timpul unui atelier TAIEX .

Cum pot proteja mediul înconjurător?

Fiecare dintre noi are dreptul, capacitatea și datoria de a lua măsuri pentru protejarea mediului.
Alegerile tale din viața de zi cu zi au impact pe viitor.

Deprinderile ecologice ne asigură sănătatea, bunăstarea economică și siguranța. De la ce să începem?

Ia în considerare amprenta de mediu a achizițiilor tale și reduce-le, alege produse locale, evită substanțele poluante din cosmetice și detergenți de uz casnic,  plasticul de unică folosință.  Reutilizează, reciclează, separă, compactează și elimină corect deșeurile, fiind atent cu medicamentele și bateriile, acestea nu pot fi aruncate la coșul de gunoi. 

Adoptă obiceiuri simple de economisire a energiei, cum ar fi stingerea luminilor și a aparatelor, și închiderea și deschiderea ferestrelor și obloanelor pentru a menține temperatura optimă a camerei.

Pentru a economisi apă, fă un duș în loc de baie și fă-l de scurtă durată. Nu lăsa robinetele deschise și ai grijă să nu fie scurgeri (o toaletă care are scurgeri poate risipi 200 litri de apă pe zi). Udă-ți florile seara târziu sau dimineața devreme, atunci când se pierde mai puțină apă prin evaporare.

Partajează automobilul și folosește bicicleta, împărțește alimentele în exces cu comunitatea ta.Dacă poți, ține propria grădină de fructe și legume (poți folosi chiar și ghiveci pe un balcon sau livezi urbane), mănâncă mai puțină carne și acordă preferință alimentelor neprocesate  și adu propriile pungi și containere la cumpărături.

Consultă ideile eco și împărtășește-le cu prietenii și cei apropiați.

Întegrează
The recommended iFrame size is 100% width and 750px height

Interesat(ă) de ultimele știri și oportunități?

Acest site este gestionat de Programul Regional de Comunicare finanțat de UE pentru Vecinătatea Estică ("VECINII UE de la est") 2020-2024. Programul completează și sprijină comunicarea Delegațiilor Uniunii Europene în țările partenere din est și operează sub îndrumarea Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea a Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă. Programul este implementat de consorțiul condus de GOPA PACE.


Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © European Union,