Як компанія може стати більш екологічною?

3 Червня, 2021

 • Чому моя компанія повинна стати більш екологічною?
 • Чому саме ресурсоефективне та чисте виробництво?
 • Як ресурсоефективне та чисте виробництво допоможе скоротити витрати?
 • Як впровадити ресурсоефективне та чисте виробництво?
 • Яка підтримка доступна компаніям?
 • Як я можу використовувати «зелені» технології в Україні?
Картка %1 із %2

Чому моя компанія повинна стати більш екологічною?

Екологічний підхід до виробництва свідчить про відповідальне підприємництво і є корисним для бізнесу. По-перше, він допомагає скоротити загальновиробничі витрати та робить логістику й енергоспоживання більш ефективними.

По-друге, він надає підприємствам можливість розширити виробництво за найменшого впливу на довкілля. Дотримання високих стандартів і ринкових вимог – це також шлях до налагодження стосунків із клієнтами та партнерами.

Загалом ці переваги підвищують конкурентоспроможність підприємств на національному й міжнародному ринках.

Наприклад, у рамках ініціатив Європейського Союзу було розроблено близько 2000 заходів із ресурсоефективного та чистого виробництва (РЕЧВ) для 357 малих і середніх підприємств у країнах Східного партнерства. Планується, що інвестиції окупляться менш ніж за 5 років. Це допоможе компаніям заощаджувати щороку до 10 млн євро, а також:

 • 158 ГВт-год енергії – стільки споживають 43 тисячі середніх домогосподарств із 2-3 осіб у  ЄС;
 • 1 394 490 м3 води – стільки використовують 12 563 середніх європейських домогосподарства;
 • 44 210 тонн сировини. 

Ці заходи скоротять щорічні викиди CO2 на 81 115 тонн (начебто по дорогах перестануть їздити 17 644 автомобілі) й на 22 694 тонн зменшать утворення твердих відходів (стільки відходів у середньому виробляють 4 364 жителі ЄС).

Ефективне використання ресурсів стимулює розвиток технологічних інновацій, створює «зелені» робочі місця, приносить користь споживачам завдяки більш екологічним продуктам, а також відкриває  для місцевих компаній нові експортні ринки й бізнес-можливості.

Пандемія COVID-19 вдарила по багатьом підприємствам. Зупинилися цілі галузі економіки. За таких умов зайві втрати – ризик для бізнесу. Якщо оптимально використовувати сировину, енергію та воду, а також покращити виробничі процеси, то можна скоротити витрати й покращити якість, що є важливим для швидкого відновлення промисловості. І в цьому допоможе впровадження ресурсоефективного та чистого виробництва, оскільки воно передбачає свідоме використання обмежених ресурсів з метою досягнення максимальної вигоди. Ефективніший контроль над процесами, покращення умов праці, безпечне управління хімічними речовинами, використання передових технологій, енергоефективність, скорочення та переоцінка відходів, впровадження інновацій у виробництво екологічної продукції –  ці підходи РЕЧВ допоможуть компаніям швидше відновитися.

РЕЧВ, технології та промисловий симбіоз (коли відходи від одного підприємства стають ресурсами для іншого) – це лише перші кроки. Детальну інформацію про діяльність програми EU4Environment щодо створення пілотних екоіндустріальних парків можна знайти тут.

Чому саме ресурсоефективне та чисте виробництво?

Методологія ресурсоефективного та чистого виробництва застосовується по-різному: можна модифікувати саму продукцію чи вдосконалювати технології й управління виробничим процесом. Усі ці дії взаємопов’язані: вони дозволяють компанії повторно використовувати ресурси й переробляти відходи.

Аналіз на основі ресурсоефективного та чистого виробництва забезпечить сталий розвиток компанії:

 • ретельний вибір сировини та джерел енергії, надаючи перевагу відновлюваним джерелам енергії;
 • покращення виробничих процесів через відповідальне управління, ефективну роботу, а також інноваційні й екологічно безпечні технології;
 • усунення або скорочення токсичних і небезпечних речовин;
 • зменшення обсягів відходів, стічних вод та викидів;
 • оцінка залишків і відходів та просування співробітництва між компаніями щодо їх використання.

Досвід свідчить про те, що понад 60% заходів РЕЧВ або недорого впроваджуються, або швидко окупаються (від кількох місяців до трьох років). Це сприяє економії коштів без додаткових капіталовкладень.

Крім економічних вигод, ресурсоефективне та чисте виробництво підвищує екологічні й соціальні показники компаній, а отже й їхню репутацію на ринку. Завдяки РЕЧВ підприємствам легше отримати «зелені» кредити, які національні й міжнародні фінансові установи надають на реалізацію високозатратних проєктів. Крім цього, РЕЧВ відкриває підприємствам доступ до фінансових механізмів, які стимулюють їх до скорочення викидів парникових газів, підвищення енергоефективності та переходу на відновлювану енергію.

Як ресурсоефективне та чисте виробництво допоможе скоротити витрати?

Ресурсоефективне та чисте виробництво – це міжнародно визнаний інструмент оптимізації ресурсів на різних підприємствах.

 • Виробничі процеси: впровадження РЕЧВ передбачає заощадження сировини водночас із усуненням токсичних та небезпечних матеріалів і скороченням викидів й відходів безпосередньо у місцях їхнього утворення.
 • Продукція: методологія РЕЧВ допомагає проаналізувати попит, беручи до уваги вартість та життєвий цикл продукту. РЕЧВ популяризує принципи екодизайну, які збільшують термін експлуатації продукту та його здатність до переробки з метою зменшення негативного впливу на довкілля.
 • Сфера послуг: РЕЧВ допомагає впровадити методи управління, технології й логістику, які скорочують енергоспоживання в будівлях і транспорті. В результаті компанія більш відповідально підходить до здійснення закупівель, й активніше запроваджує програми утилізації, а обсяги відходів скорочує до мінімуму. Крім цього, обслуговуючі компанії проявляють інтерес до розробок з безвідходного виробництва (у сфері ремонту та повторного використання).

Наприклад, визначивши джерела відходів і встановивши причини їхнього утворення, харчова компанія виявила втрати на лінії виробництва вафель, які дорівнювали 15% забракованої продукції. Підприємство змінило рецептуру продукту, посилило контроль над виробництвом та оновило частину обладнання. В результаті вафлі стали смачнішими, а  втрати скоротилися до 5%.

Як впровадити ресурсоефективне та чисте виробництво?

Ресурсоефективне та чисте виробництво впроваджується за алгоритмом «Плануй – Виконуй – Перевіряй – Дій».

 • «Плануй» – готовність діяти. На цьому етапі керівництво висловлює готовність приділяти особливу увагу процесам розробки продукту, закупівлі, виробництва, продажу та обслуговування. Після цього створюється команда із впровадження ресурсоефективного та чистого виробництва, яка у процесі аналізу визначає прояви неефективності, втрати на початковому рівні та встановлює пріоритети.
 • «Виконуй» – оцінка. Проводиться аудит найважливіших потоків ресурсів із точки зору витрат та впливу на довкілля. Потім застосовуються принципи екодизайну та аналізуються першопричини утворення проблем – все це дозволяє розробити й запропонувати оптимальні заходи з РЕЧВ (вибір матеріалів, належне господарювання, посилений контроль, впровадження відповідних технологій, переробка відходів на підприємстві чи за його межами). Опісля визначається, які РЕЧВ-заходи можна реалізувати з технічної, економічної та екологічної точок зору для подальшої розробки плану дій підприємства.
 • «Перевіряй» – моніторинг. Система моніторингу стежить за ключовими показниками ефективності та іншими індикаторами, встановленими на етапі оцінки, контролює використання ресурсів і визначає справжню вартість відходів і викидів. Це дозволяє постійно знаходити нові можливості.
 • «Дій» – стійка інтеграція із системою управління. Це заключний етап, на якому розробляються план дій, процедура оцінювання та комунікаційна стратегія, що забезпечує постійне впровадження РЕЧВ на підприємстві.

Яка підтримка доступна компаніям?

Європейський Союз підтримує країни Східного партнерства в переході до «зеленої», ефективної та сталої економіки. Водночас він сприяє вирішенню проблем довкілля та покращенню екологічного добробуту громадян, надаючи технічну й фінансову допомогу.

Ресурсоефективне та чисте виробництво є одним із пріоритетних напрямів програми EU4Environment. У рамках EU4Environment та за технічної підтримки ЮНІДО національні партнери з РЕЧВ в Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії, Республіці Молдова та Україні сприяють впровадженню ресурсоефективного та чистого виробництва на малих й середніх підприємствах. Національні партнери консультують їх, проводять аудити, навчають експертів і полегшують доступ до «зеленого» фінансування.

Крім цього, Європейський Союз фінансує  «зелені» інвестиції у партнерстві з міжнародними фінансовими установами, такими як Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Німецький державний банк розвитку (KfW). Це відбувається в рамках ініціативи EU4Business, Зеленого фонду для зростання та Центру трансферу технологій і фінансів у сфері зміни клімату.

У 2020 році Європейський Союз надав гарантію на суму до 100 млн євро для підтримки інвестицій ЄБРР у розмірі близько 300 млн євро та додаткових кредитів від приватних фінансових установ на загальну суму понад 500 млн євро. З-поміж іншого, ця підтримка буде спрямована на відновлення бізнесу після пандемії COVID-19 за рахунок «зелених» інвестицій, у тому числі й у країнах Східного партнерства.

Більше інформації можна знайти в інструкції для підприємств, як отримати фінансування на РЕЧВ.

Як я можу використовувати «зелені» технології в Україні?

Ви можете звернутися до Центру ресурсоефективного та чистого виробництва, який працює з 2013 року й об’єднує експертів із багаторічним професійним та академічним досвідом. Він допомагає компаніям впроваджувати ресурсоефективне та чисте виробництво заради забезпечення сталого економічного, соціального й екологічного майбутнього України.

Станом на сьогодні Центр підтримав понад 170 українських підприємств. Основні напрями його діяльності: навчання українських експертів, технічна допомога та оцінювання на виробництві, консультації щодо стратегій з ресурсоефективності та рекомендацій стосовно трансферу технологій. Із 2015 року завдяки регіональним програмам, фінансованим Європейським Союзом (EaP GREEN  і EU4Environment), Україна опублікувала Національний посібник по РЕЧВ, а  Чернігівська, Харківська, Хмельницька й Полтавська області створили Клуби РЕЧВ.

Тут ви можете дізнатись, як український виробник автомобільних дисків успішно впровадив на своєму підприємстві підходи РЕЧВ, а також ознайомитися з іншими історіями успіху.

Вбудувати
The recommended iFrame size is 100% width and 750px height


НАЙПОПУЛЯРНІШЕ


Цікавитеся останніми новинами та можливостями?

Управління цим сайтом здійснюється Регіональною комунікаційною програмою «Східне сусідство ЄС» («EU NEIGHBOURS east») на 2020-2024 роки, що фінансується ЄС. Програма сприяє комунікаційній діяльності представництв Європейського Союзу в країнах Східного партнерства й працює під керівництвом Генерального директорату Європейської комісії з питань політики сусідства та переговорів із розширення, а також Європейська служба зовнішньої діяльності. Програма впроваджується консорціумом на чолі з GOPA PACE.


Інформація на цьому сайті регулюється Положенням про обмеження відповідальності та захист персональних даних. © European Union,