Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni - EVA

Descrierea
Programul Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni (EVA) se va concentra pe promovarea egalității de gen și a abilitării femeilor prin integrarea componentei de gen în politicile publice locale și combaterea violenței domestice împotriva femeilor și copiilor din două raioane: Ungheni și Cahul. Programul va sprijini principalele municipalități și alte localități din cele două raioane, vizând îmbunătățirile necesare în domeniile: egalității de gen - prin consolidarea capacităților autorităților publice locale și a organizațiilor societății civile, creșterea gradului de conștientizare și educarea publicului privind egalitatea de gen și abilitarea femeilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local; eliminarea violenței împotriva femeilor și copiilor - prin fortificarea capacităților echipelor multidisciplinare și a serviciilor specializate, abilitarea supraviețuitoarelor violenței domestice, pilotarea programelor de prevenire în școli și comunități, precum și îmbunătățirea capacităților ONG-urilor locale.
Obiectivul specific
- egalitatea de gen este integrată în politicile publice locale și procesul de luare a deciziilor;
- victimele violenței în familie, inclusiv victimele violenței sexuale, au un acces mai mare la servicii multidisciplinare eficiente centrate pe supraviețuitoare;
- prevenirea violenței este pilotată în școlile și comunitățile locale.
Rezultatele așteptate
- un impact dublu asupra raioanelor Cahul și Ungheni: va asigura că egalitatea de gen este promovată și integrată în politicile publice locale și în procesele de luare a deciziilor și va crește accesul victimelor violenței în familie la servicii eficiente prin sporirea capacităților echipelor multidisciplinare și serviciilor specializate locale;
- o atenție specială va fi acordată pilotării programelor locale de prevenire a violenței în școli și în comunități prin abordarea stereotipurile negative de gen și a violenței bazate pe gen;
- Aurotățile Publice Locale, organizațiile societății civile, instituțiile mass-media și publicul larg vor înțelege mai bine problemele legate de inegalitatea de gen și consecințele acestora la toate nivelurileș
- APL-urile vor dezvolta politici și bugete incluzive și vor înțelege beneficiile adoptării Cartei Europene pentru Egalitatea Femeilor și Bărbaților în Viața Locală;
- o serie de inițiative locale vor fi implementate pentru a promova participarea durabilă a femeilor în viața politică, economică și socială, inclusiv în procesele de luare a deciziilor în domeniile relevante;
- se va înființa un serviciu specializat pentru victimele violenței sexuale pe baza exemplelor din statele membre ale UE care va asigura ca echipele multidisciplinare din Cahul și Ungheni să fie mai bine pregătite să asiste și să ofere sprijin eficient femeilor și copiilor victime ale violenței sexuale și ale violenței în familie;
- furnizorii de servicii vor utiliza sisteme îmbunătățite de colectare a datelor la nivel local pentru a dezvolta intervenții bazate pe dovezi privind combaterea violenței împotriva femeilor și copiilor.
Documente de proiect
Harta proiectului
Galerie video
Stories
DETALIILE PROIECTULUI
Moldova
Domeniu prioritar:
Parteneriat care abilitează
Subsector:
Incluziune
Teme:
Femei
Starea proiectului:
Efectuat
Data începerii:
02.01.2020
Data de încheiere:
31.05.2023
Numărul proiectului UE:
413-989

Interesat(ă) de ultimele știri și oportunități?

Acest site este gestionat de Programul Regional de Comunicare finanțat de UE pentru Vecinătatea Estică ("VECINII UE de la est") 2020-2024. Programul completează și sprijină comunicarea Delegațiilor Uniunii Europene în țările partenere din est și operează sub îndrumarea Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea a Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă. Programul este implementat de consorțiul condus de GOPA PACE.


Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © European Union,