Promovarea antreprenoriatului social al tinerilor și a abilităților practice de management în Ucraina, Moldova, Georgia și Armenia prin intermediul Societăților Sociale de Studenți inovatoare (SSC)

Descrierea
Scopul proiectului este de a promova antreprenoriatul social în rândul tinerilor și de a dezvolta abilitățile de gestionare a carierei și abilitățile digitale necesare pentru tranziția verde în Ucraina, Moldova, Georgia și Armenia prin conceptul educațional inovator Întreprinderi Sociale Studențești (ÎSS), cu implicarea actorilor din societatea civilă, autorități și antreprenori.

Prin organizarea focus-grupurilor și programelor de formare, reprezentanții Organizațiilor Societății Civile și centrelor de tineret vor deveni mentori competenți și vor participa la dezvoltarea modulului educațional, a materialelor educaționale și la stabilirea portalurilor online pentru ÎSS. Acest lucru va fi testat în școli, prin finanțarea și mentoratul al 24 de ÎSS. Vor avea oportunitatea de a experimenta antreprenoriatul social cu impact și se vor aprecia cele mai bune practici care vor fi diseminate la nivel național prin activități de conștientizare, integrarea modelului ÎSS în programele școlare și/sau sistemele școlare locale.

În plus, tinerii afectați de conflictele armate vor primi abilități și cunoștințe suplimentare pentru consolidarea rezilienței economice și sociale în comunitățile lor. Aceste activități, împreună cu vizitele de studiu în Germania și Ucraina și Instituirea Premiului Anual pentru Impact Social și pentru cea mai bună ÎSS din Ucraina, vor modela rețele și parteneriate naționale și transnaționale ale Societăților Sociale de Studenți inovatoare (SSC).
Obiectivul specific
Obiectivul general al acestui proiect este de a promova participarea activă a tinerilor atât în viața democratică, cât și pe piețele muncii din Ucraina, Moldova, Georgia și Armenia, cu un accent special pe tinerii defavorizați, contribuind astfel la creșterea durabilă și inteligentă, coeziunea socială și reducerea inegalităților în țările Parteneriatului Estic.

Obiectivul specific pentru realizarea acestui lucru este de a promova antreprenoriatul social și cu impact al tinerilor și de a dezvolta abilitățile de gestionare a carierei ale tinerilor, abilitățile digitale și abilitățile necesare pentru tranziția verde în țările proiectului prin conceptul educațional inovator al Întreprinderi Sociale Studențești (ÎSS), cu implicarea integrală a actorilor din societatea civilă, autoritățile și antreprenorii la nivel local, regional și național:
Rezultatele așteptate
Implementarea și mentoratul a 24 de Întreprinderi Sociale Studențești (ÎSS) conduse de studenți, pentru a demonstra abordarea legitimă a acestui modul educațional. Elaborarea a 3 ghiduri metodologice specifice țării, pe baza recomandărilor elaborate și a materialelor educaționale, pentru a informa părțile interesate și a explica instrucțiunile pas cu pas despre modul de utilizare a modulului ÎSS.

Pentru a susține sistemul Antreprenorial Social (AS) și pentru a-i pregăti să devină experți regionali/mentori/multiplicatori, peste 170 de reprezentanți ai OSC-urilor, Centrelor de Tineret și Școlilor vor fi contactați într-un program de Formare a Formatorilor, va fi stabilită o rețea multilaterală cu OSC-uri și stakeholderilor, vor avea loc două vizite de studiu în Ucraina și Germania cu experți și stakeholderi, și va avea loc o conferință de 1 zi pentru a institui un premiu ÎSS pentru cea mai bună companie de studenți.

Atragerea tineretului Ucrainean și a tinerilor afectați de conflict - oferindu-le posibilitatea de a se integra în cele 5 centre de tineret echipate cu tot ce este necesar pe tema AS și ÎSS, o linie telefonică de asistență pentru a oferi informație și asistență în domeniul de AS pentru Tineret.

Un program de stagii pentru 100 de tineri și o școală de vară despre aspectele digitale și verzi care va întări nivelul de implicare al tinerilor și va crește interesul/succesul practicilor bune de stagiu.
Documente de proiect
Harta proiectului
GENERAL
DETALIILE PROIECTULUI
Regional
Domeniu prioritar:
Parteneriat care creează, Parteneriat care abilitează
Subsector:
Ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, Participare și leadership în rândul tinerilor
Teme:
Societatea civilă, Parteneriatul Estic, Învățământul, Mediul, Locuri de muncă, Tineret
Țările PaE:
Armenia, Georgia, Moldova, Ucraina
Starea proiectului:
În curs de desfășurare
Data începerii:
01.07.2023
Data de încheiere:
30.06.2025
Rețele sociale:

Interesat(ă) de ultimele știri și oportunități?

Acest site este gestionat de Programul Regional de Comunicare finanțat de UE pentru Vecinătatea Estică ("VECINII UE de la est") 2020-2024. Programul completează și sprijină comunicarea Delegațiilor Uniunii Europene în țările partenere din est și operează sub îndrumarea Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea a Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă. Programul este implementat de consorțiul condus de GOPA PACE.


Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © European Union,