Building Back Better Through Social Entrepreneurship

Descrierea
Acest proiect va dota tinerii din Republica Moldova, Ucraina și Georgia cu abilitățile și cunoștințele necesare pentru a înființa întreprinderi sociale durabile. În plus, participanții își vor consolida capacitatea de angajare și își vor dezvolta abilitățile antreprenoriale versatile, cum ar fi creativitatea, perseverența, munca în echipă și ingeniozitatea. Proiectul va sprijini dezvoltarea unui ecosistem favorabil pentru întreprinderile sociale prin pregătirea tinerilor pentru a fonda/a se alătura afacerilor sociale și a deveni factori proactivi de schimbare care își vor inspira și mobiliza semenii. Toate întreprinderile sociale vor fi mentorate de către voluntari din mediul de afaceri/antreprenori sociali, iar cele mai promițătoare vor primi sprijin suplimentar, finanțare de bază, vizibilitate și oportunități de creare de rețele pentru a se dezvolta și crește.
Obiectivul specific
Proiectul își propune să contribuie la consolidarea societății civile în țările implementatoare și să le permită tinerilor lideri să fie actori activi în promovarea democrației, dezvoltarea comunităților și dialogului politic. Şi are stabilite 5 obiective specifice:

1. Îmbunătățirea cooperării dintre instituțiile de învățământ, mediul de afaceri și organizațiile locale de bază, conducând la o creștere a calității programelor de antreprenoriat social. Proiectul urmărește, de asemenea, să contribuie la îmbunătățirea accesibilităţii la educație și să asigure tinerilor competențe relevante pe piața muncii. 2.100 de tineri, viitori lideri vor fi actori activi în promovarea democrației, implicarea în dezvoltarea comunităților și dialogului politic prin crearea de întreprinderi sociale.

2. Îmbunătățirea accesibilităţii la finanțarea de impact (filantropică și investiții de impact) și la fluxurile de investiții prin înscrierea start-up-urilor sociale selectate de tineri într-un program de pre-accelerare a antreprenoriatului social și acordându-le finanțare de bază conform unui model de finanțare durabilă filantropică.

3. Creșterea numărului de tineri care dezvoltă întreprinderi sociale și crearea a cel puțin 45 de întreprinderi sociale ca rezultat al implementării programului.

4. Consolidarea atitudinilor europene și a autopercepției tinerilor est-europeni prin abilitare și mentorat.

5. Încurajarea tranziției către o economie mai ecologică și mai digitală în vederea consolidării rezilienței sociale.
Rezultatele așteptate
Rezultatele primare ale proiectului:

1. Programe specifice fiecărei țări cu curriculum de antreprenoriat social, adaptate la mediile naționale (instrumente, metode, linii directoare, activități), pentru a sprijini educația tinerilor, precum și pentru a implica alte părți cointeresate. Un set de instruire și marketing digital privind antreprenoriatul social disponibil pentru profesori și organizații locale. 2100 de tineri implicați, 45 de întreprinderi sociale create.

2. Un instrument online de autoevaluare ( Certificatul de competenţe antreprenoriale-ESP) validat pentru tinerii antreprenori sociali, pentru a aprecia modalitatea de gândire și abilitățile antreprenoriale.

3. Un program Pre-Accelerator post-implementare, oferind sprijin non-financiar (asistență tehnică, incubare și consolidare a capacităților), precum și acces potențial la finanțare ulterioară și investitori de impact pentru tinerii care dezvoltă o întreprindere socială la final de program.

4. Un model de finanțare “revolving” care oferă finanțare filantropică la stadiul incipient antreprenorilor sociali, dezvoltat în trei modele naționale de finanțare în țările implementatoare.

5. Un Ghid (carte albă) privind metodologiile proiectului și impactul, prezentat actorilor relevanți din țările implementatoare.
Harta proiectului
Galerie video
DETALIILE PROIECTULUI
Regional
Domeniu prioritar:
Subsector:
Teme:
Business, Societatea civilă, Cooperarea transfrontalieră, Parteneriatul Estic, Învățământul, Locuri de muncă, Dezvoltarea locală, Competențe, Tineret
Țările PaE:
Georgia, Moldova, Ucraina
Starea proiectului:
În curs de desfășurare
Data începerii:
01.08.2023
Data de încheiere:
31.07.2025
Rețele sociale:

Interesat(ă) de ultimele știri și oportunități?

Acest site este gestionat de Programul Regional de Comunicare finanțat de UE pentru Vecinătatea Estică ("VECINII UE de la est") 2020-2024. Programul completează și sprijină comunicarea Delegațiilor Uniunii Europene în țările partenere din est și operează sub îndrumarea Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea a Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă. Programul este implementat de consorțiul condus de GOPA PACE.


Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © European Union,