EU4Energy Фаза II+

Опис
Проєкт EU4Energy Governance Project Фаза II+ буде сприяти досягненню цілей, визначених у Спільному робочому документі "Відновлення, стійкість та реформи: пріоритети Східного партнерства після 2020 року", схваленому на Саміті Східного партнерства у грудні 2021 року. ЄС допоможе країнам-партнерам підвищити енергетичну безпеку шляхом заохочення інтеграції енергетичних ринків між країнами-партнерами, а також із сусідніми державами-членами ЄС на основі належної законодавчої та регулятивної бази.

Проєкт буде 1) сприяти додатковій роботі з транспонування/приведення у відповідність законодавства до законодавства ЄС, як це передбачено Договором про заснування Енергетичного Співтовариства, а також двосторонніми угодами з ЄС, які не фінансуються за підтримки інших внесків ЄС: допомога у розробці/перегляді, підтримка у прийнятті та імплементації законів та підзаконних актів, пов'язаних з енергетичними реформами; 2) допомога Україні та Молдові у процесі після синхронізації з ENTSO-E; 3) підтримка України у наданні безоплатної допомоги, необхідної для забезпечення функціонування енергетичної інфраструктури; 4) зміцнення інституційної спроможності та посилення координації на політичному і технічному рівнях.

Заходи, які будуть реалізовані в рамках проєкту, будуть залежати від рівня транспонування/приведення у відповідність та впровадження енергетичних реформ і можливостей щодо абсорбування (сприйняття) в країнах-партнерах. Належна увага буде приділена попереднім заходам, виконаним в рамках проєкту EU4Energy, а також існуючим і запланованим двостороннім програмам, спрямованим на вирішення ключових питань у сфері енергетики і заповнення критично важливих національних прогалин.

Конкретні цілі
Загальна мета запропонованої діяльності полягає в наступному:

"Перехід до чистої енергії, підвищення енергетичної безпеки в трьох Східних країнах-партнерах (Грузія, Молдова та Україна) та полегшення доступу до енергії для постраждалого населення в Україні з метою пом'якшення наслідків війни".
Очікувані результати
- Досягнуто значного прогресу у транспонування/приведенні у відповідність та імплементації енергетичного законодавства відповідно до зобов'язань за УА/ДЕС для Грузії, Молдови та України;
- Досягнуто прогресу в завершенні процесу після синхронізації з ENTSO-E для Молдови та України;
- Постачання товарів, таких як обладнання, ремонтні матеріали, інфраструктурні компоненти, паливо або капітал, для забезпечення функціонування енергетичної інфраструктури в Україні.
Карта проекту
Фотогалерея
ДЕТАЛІ ПРОЕКТУ
Регіональні
Пріоритетний напрям:
Підсектор:
Тема:
Східне партнерство, Енергетика, Інфраструктура
Країни Східного партнерства:
Грузія, Молдова, Україна
Статус проекту:
Триває
Дата початку проєкту :
01.12.2022
Дата закінчення проєкту :
30.11.2026
Соціальні мережі:

Номер проекту ЄС:
437-303

Цікавитеся останніми новинами та можливостями?

Управління цим сайтом здійснюється Регіональною комунікаційною програмою «Східне сусідство ЄС» («EU NEIGHBOURS east») на 2020-2024 роки, що фінансується ЄС. Програма сприяє комунікаційній діяльності представництв Європейського Союзу в країнах Східного партнерства й працює під керівництвом Генерального директорату Європейської комісії з питань політики сусідства та переговорів із розширення, а також Європейська служба зовнішньої діяльності. Програма впроваджується консорціумом на чолі з GOPA PACE.


Інформація на цьому сайті регулюється Положенням про обмеження відповідальності та захист персональних даних. © European Union,