Susținere pentru consolidarea în continuare a eficienței și calității sistemului judiciar din Republica Moldova

Descrierea
Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană și Consiliul Europei și implementat de Consiliul Europei. Acesta are ca scop:
- să îmbunătățească colectarea, analiza și raportarea datelor statistice, astfel încât să se consolideze capacitatea administrației judiciare de a evalua performanța instanțelor naționale pe baza unor criterii obiective, de a lua decizii cu privire la distribuirea resurselor în funcție de nevoi, eficiență și calitate; și să definească indicatorii și să urmărească înregistrările capabile să demonstreze efectul reformelor judiciare;
- implementarea unei aplicații pentru facilitarea accesului publicului la statisticile judiciare bazată pe conceptul bazei de date CEPEJ-STAT, în vederea creșterii transparenței sistemului judiciar și a încrederii publicului în justiție;
- îmbunătățirea în continuare a managementului instanțelor și a capacității instanțelor de a furniza servicii de mai bună calitate;
- îmbunătățirea sistemului de executare a hotărârilor judecătorești în cauzele civile și administrative printr-o mai bună gestionare și consolidarea capacităților și profesionalismului executorilor judecătorești. Profesia executorilor judecătorești este susținută în implementarea de noi instrumente pentru a-i facilita funcțiile, precum registrul electronic al documentelor/procedurilor executorii și platforma on-line de licitație a bunurilor sechestrate în cadrul procedurilor de executare etc.
Obiectivul specific
Obiectivul principal al proiectului:
- Accesul la justiție în Republica Moldova este îmbunătățit prin creșterea eficienței și calității instanțelor și a unui sistem mai bun de executare a hotărârilor judecătorești.

Iar cele specifice sunt:
- Eficiența și calitatea instanțelor sunt îmbunătățite prin aplicarea instrumentelor CEPEJ la nivel național, în timp ce mecanismele sau transparența și responsabilitatea judiciară sunt consolidate în continuare.
- Executarea hotărârilor judecătorești în cauzele civile și administrative este îmbunătățită prin implementarea instrumentelor elaborate de CEPEJ pentru analizarea funcționării și eficienței sistemului de executare.
Rezultatele așteptate
- Îmbunătățirea accesului public la baza de date a statisticilor judiciare, pe baza conceptului de bază de date CEPEJ-STAT.
- Abilități și know-how pentru colectarea și analiza statisticilor judiciare și a datelor calitative pentru elaborarea politicilor și în scopuri manageriale.
- Îmbunătățirea managementului instanțelor și a capacității instanțelor de a furniza servicii de mai bună calitate.
- Consolidarea gestionării cauzelor și a istoricului de executare a hotărârilor judecătorești în materie civilă și administrativă.
- Îmbunătățirea colectării, analizei și raportării datelor privind eficiența sistemului de aplicare.
- Capacități consolidate și profesionalism ale executorilor judecătorești. Creșterea gradului de conștientizare și cunoaștere a bunelor practici europene în procedurile de executare.
Documente de proiect
Beneficiaries
Sharing the experience of judicial case-weighting in the Republic of Moldova with European partners
Workshop on the ways to improve the enforcement of court decisions in civil and administrative matters in the Republic of Moldova
Workshop with a view to improving the efficiency of courts and the quality of judicial services in the Republic of Moldova
Support to the system of enforcement of court decisions in civil and administrative matters in the Republic of Moldova
CEPEJ continues to support the improvement of the efficiency of courts and the quality of judicial services in the Republic of Moldova
Launching of the project
Harta proiectului
Galerie video
Launching of the project
CEPEJ continues to support the improvement of the efficiency of courts and the quality of judicial services in the Republic of Moldova
Support to the system of enforcement of court decisions in civil and administrative matters in the Republic of Moldova
DETALIILE PROIECTULUI
Moldova
Domeniu prioritar:
Parteneriat care protejează, Parteneriat care protejează
Subsector:
Statul de drept și drepturile omului, Guvernare și administrație publică
Teme:
Justiția, Buna guvernare, Parteneriatul Estic, Drepturile Omului
Starea proiectului:
Efectuat
Data începerii:
01.11.2019
Data de încheiere:
28.02.2023
Numărul proiectului UE:
399-648

Interesat(ă) de ultimele știri și oportunități?

Acest site este gestionat de Programul Regional de Comunicare finanțat de UE pentru Vecinătatea Estică ("VECINII UE de la est") 2020-2024. Programul completează și sprijină comunicarea Delegațiilor Uniunii Europene în țările partenere din est și operează sub îndrumarea Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea a Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă. Programul este implementat de consorțiul condus de GOPA PACE.


Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © European Union,