Instruire și Parteneriat Operațional Împotriva Crimei Organizate (TOPCOP)

Descrierea
Proiectul „Instruire și Parteneriat Operațional Împotriva Crimei Organizate” face parte din programul de lucru multianual al cărui obiectiv general este reducerea criminalității internaționale organizate și grave în regiunea Vecinătății Estice. Acțiunea propusă vizează îmbunătățirea cooperării în regiunea Vecinătății Estice, a Statelor Membre ale UE și cu Agențiile UE active în domeniul prevenirii și combaterii crimelor organizate grave și internaționale, în conformitate cu Ciclul de Politici al UE. Proiectul își propune să îmbunătățească calitatea cooperării și să o facă durabilă pe termen lung. CEPOL intenționează să aplice metodologii similare utilizate pentru a facilita cooperarea UE în domeniul aplicării legii prin instruire și pentru a extinde gama instrumentelor de cooperare disponibile la nivelul UE, asigurând în același timp flexibilitatea și adaptabilitatea necesare pentru a satisface nevoile țărilor partenere din regiune. Proiectul va facilita selectarea punctelor focale responsabile pentru coordonarea colectării datelor strategice în fiecare țară parteneră PaE. Documentul de Evaluare a Amenințărilor din cadrul PaE va fi elaborat și se va concentra pe amenințările care vizează crima organizată. Unul dintre obiective este furnizarea unui instrument care să faciliteze cooperarea viitoare cu Europol.
Obiectivul specific
Obiectivul general al proiectului TOPCOP este de a îmbunătăți eficacitatea în combaterea criminalității transnaționale organizate în domeniile de criminalitate prioritare.

Obiectivele specifice sunt:

- Consolidarea cooperării strategice și operaționale între autoritățile de aplicare a legii din țările PaE, statele membre ale UE și agențiile UE.
- Consolidarea capacității serviciilor relevante de aplicare a legii din țările partenere de a lupta împotriva criminalității internaționale organizate și grave.
Rezultatele așteptate
- Cooperare consolidată strategică și operațională cu Statele Membre și Agențiile UE, inclusiv prin EMPACT.
- Capacități sporite ale autorităților de aplicare a legii din țările partenere din est pentru a lupta împotriva criminalității internaționale organizate și grave pe baza analizei nevoilor efectuate.
- Planificare operațională îmbunătățită bazată pe informații operative în țările din regiunea Vecinătății Estice.
Harta proiectului
Galerie video
DETALIILE PROIECTULUI
Regional
Domeniu prioritar:
Parteneriat care protejează
Subsector:
Securitate și răspuns la conflicte
Teme:
Securitatea
Țările PaE:
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina
Starea proiectului:
În curs de desfășurare
Data începerii:
01.07.2020
Data de încheiere:
01.07.2024
Rețele sociale:

Numărul proiectului UE:
415-941

Interesat(ă) de ultimele știri și oportunități?

Acest site este gestionat de Programul Regional de Comunicare finanțat de UE pentru Vecinătatea Estică ("VECINII UE de la est") 2020-2024. Programul completează și sprijină comunicarea Delegațiilor Uniunii Europene în țările partenere din est și operează sub îndrumarea Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea a Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă. Programul este implementat de consorțiul condus de GOPA PACE.


Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © European Union,