Facilitatea pentru Societatea Civilă a Parteneriatului Estic a relansat serviciul de sprijin beneficiarii de granturi din UE
noiembrie 18, 2021

Facilitatea pentru Societatea Civilă a Parteneriatului Estic a relansat serviciul de sprijin beneficiarii de granturi din UE


Facilitatea pentru Societatea Civilă a Parteneriatului Estic (FSC PaE) relansează serviciul de sprijin pentru beneficiarii de granturi în rândul organizațiilor societății civile din Uniunea Europeană.

Dacă organizația ta a societății civile implementează un proiect finanțat de UE într-una sau mai multe dintre țările Parteneriatului Estic, FSC PaE te poate sprijini prin biroul său de asistență.

Biroul de asistență va consilia beneficiarii de granturi cu privire la o gamă largă de probleme cu care se pot confrunta în implementarea proiectelor lor:

  • Proiectare și management de proiecte, inclusiv cadre logice și indicatori de proiect;
  • Cele mai bune practici de gestionare a granturilor UE;
  • Raportare narativă și financiară UE;
  • Vizibilitatea UE și o mai bună informare a publicului;
  • Recomandări concrete privind utilizarea mai bună a instrumentelor digitale pentru management și comunicare;
  • Cele mai bune practici în sprijinul financiar acordat părților terțe/sub-grant (măsurarea impactului, apeluri pentru sub-beneficiari, monitorizarea sub-beneficiarilor, etc.);
  • Cele mai bune practici în procesele de elaborare a politicilor, o mai bună advocacy și campanie, o mai bună colectare de fonduri, alte oportunități internaționale de finanțare disponibile pentru OSC etc.

Află mai multe

Comunicat de presă

DATA LIMITĂ:

decembrie 31, 2022


CEL MAI CITITInteresat(ă) de ultimele știri și oportunități?

Acest site este gestionat de Programul Regional de Comunicare finanțat de UE pentru Vecinătatea Estică ("VECINII UE de la est") 2020-2024. Programul completează și sprijină comunicarea Delegațiilor Uniunii Europene în țările partenere din est și operează sub îndrumarea Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea a Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă. Programul este implementat de consorțiul condus de GOPA PACE.


Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © European Union,