Facilitatea pentru Societatea Civilă a Parteneriatului Estic a relansat serviciul de sprijin beneficiarii de granturi din UE
noiembrie 18, 2021

Facilitatea pentru Societatea Civilă a Parteneriatului Estic a relansat serviciul de sprijin beneficiarii de granturi din UE


Facilitatea pentru Societatea Civilă a Parteneriatului Estic (FSC PaE) relansează serviciul de sprijin pentru beneficiarii de granturi în rândul organizațiilor societății civile din Uniunea Europeană.

Dacă organizația ta a societății civile implementează un proiect finanțat de UE într-una sau mai multe dintre țările Parteneriatului Estic, FSC PaE te poate sprijini prin biroul său de asistență.

Biroul de asistență va consilia beneficiarii de granturi cu privire la o gamă largă de probleme cu care se pot confrunta în implementarea proiectelor lor:

  • Proiectare și management de proiecte, inclusiv cadre logice și indicatori de proiect;
  • Cele mai bune practici de gestionare a granturilor UE;
  • Raportare narativă și financiară UE;
  • Vizibilitatea UE și o mai bună informare a publicului;
  • Recomandări concrete privind utilizarea mai bună a instrumentelor digitale pentru management și comunicare;
  • Cele mai bune practici în sprijinul financiar acordat părților terțe/sub-grant (măsurarea impactului, apeluri pentru sub-beneficiari, monitorizarea sub-beneficiarilor, etc.);
  • Cele mai bune practici în procesele de elaborare a politicilor, o mai bună advocacy și campanie, o mai bună colectare de fonduri, alte oportunități internaționale de finanțare disponibile pentru OSC etc.

Află mai multe

Comunicat de presă

DATA LIMITĂ:

decembrie 31, 2022


Interesat(ă) de ultimele știri și oportunități?

Acest site este gestionat de Programul Regional de Comunicare finanțat de UE pentru Vecinătatea Estică ("VECINII UE de la est") 2020-2024. Programul completează și sprijină comunicarea Delegațiilor Uniunii Europene în țările partenere din est și operează sub îndrumarea Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea a Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă. Programul este implementat de consorțiul condus de B&S Europe.


Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © European Union,