Femei mai puternice: Republica Moldova mai puternică – fișă de date
martie 7, 2021

Femei mai puternice: Republica Moldova mai puternică – fișă de date


În cadrul Parteneriatului Estic, Uniunea Europeană lucrează întru apărarea drepturilor femeilor și întru abilitarea acestora pentru a-și realiza întregul potențial. Această fișă de date accentuează modul în care UE aduce schimbări reale în Republica Moldova, prin consolidarea rolului femeilor în afaceri, oferind oportunități pentru educație de calitate și promovând o societate echitabilă.
Fișa de date este disponibilă în engleză, română și rusă.

Ce măsuri se iau

 • Planuri de acțiuni privind egalitatea de gen

Integrarea aspectelor de gen în politicile publice și generarea datelor statistice dezagregate după gen

 • Legislație nouă și îmbunătățită

Adoptarea și aplicarea legilor anti-discriminare și privind combaterea violenței în familie

 • Mai multe femei în afaceri

Facilitarea accesului la împrumuturi din băncile locale pentru întreprinderile conduse de femei

 • Noi oportunități de studii și de carieră

Oferirea unei game largi de programe de schimb în toată Europa cu Erasmus+

 • Tinere femei lidere

Sporirea participării active a femeilor tinere prin programului EU4Youth

Femei în afaceri

UE susține femeile antreprenoare din Republica Moldova prin programul Femei în Afaceri, implementat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Sprijinul oferit de program include consultanță, instruire și mentorat în afaceri pentru companii conduse de femei, precum și finanțare printr-o linie de credit specială către banca partener Prime Capital.

Un program Femei în Afaceri, implementat de ODIMM și, de asemenea, finanțat de UE, susține femeile care intenționează să lanseze propria afacere și micro-întreprinderile conduse de femei.

“Ajutorul financiar a fost vital, nu am fi reușit fără acesta.” Veronica Vidraşcu de la Editura Litera din Chișinău, care a primit sprijin de la EU4Business pentru a-și transfera librăria online.

În 2019, 118 femei antreprenoare din Moldova au primit împrumuturi în valoare totală de 22,4 milioane EUR în cadrul programelor de sprijin ale UE pentru ÎMM-uri, în timp ce 97 au primit granturi în valoare de aproape 800.000 EUR. Aproape 5.700 au beneficiat de servicii de consultanță. Cifra de afaceri în rândul companiilor sprijinite a crescut cu aproape 100 milioane EUR, iar în urma sprijinului au fost create 6.296 locuri de muncă noi.

 

Află cum poți participa

www.ebrdwomeninbusiness.com

www.odimm.md/ro/femei-in-afaceri 

Femeile antreprenoare din Republica Moldova au, de asemenea, acces la o gamă de alte servicii de finanțare și consiliere, oferite în cadrul inițiativei EU4Business, precum și în cadrul inițiativei PARE 1+1 finanțată de UE și implementată de ODIMM. Află mai multe

www.eu4business.eu/moldova https://www.odimm.md/ro/pare

Oportunități pentru femei tinere

Erasmus+

Prin programul său Erasmus+, UE oferă femeilor și bărbaților tineri din Republica Moldova, o gamă largă de oportunități de schimb în toată Europa.

Oportunitățile Erasmus+ includ:

“Am întâlnit mulți oameni din medii diferite, am devenit mai deschisă și am învățat să acționez în afara zonei mele de confort.” Felicia Ivașcu a lucrat ca voluntar la o bibliotecă din Polonia, desfășurând activități pentru copii, ca parte a unui proiect Erasmus+.

 • Din 2015-2019, finanțarea din partea UE a permis studenților și cadrelor didactice în număr de 1.842 din Republica Moldova să studieze sau să predea în UE; 29 studenți la masterat din Republica Moldova au primit burse complete Erasmus.
 • Peste 3.000 de tineri din Moldova au luat parte la proiecte de educație non-formală, finanțate de UE, care organizează schimburi scurte, instruiri, evenimente comune și oferă oportunități de voluntariat.

Erasmus+ în Republica Moldova: răspunsuri la toate întrebările voastre: https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/cards/erasmus-republic-moldova

EU4Youth

 • EU4Youth sprijină tinerii în dezvoltarea competențelor pentru locuri de muncă și încurajează și investește în antreprenoriatul tinerilor, cu un accent deosebit pe comunitățile vulnerabile și dezavantajate.
 • UE a stabilit o țintă de 75% pentru a sprijini femei tinere în cadrul programului EU4Youth.
 • EU4Youth finanțează 3 proiecte de grant active în Moldova.
 • În perioada 2018-2020, 118 femei tinere din Moldova au beneficiat de instruire și ateliere de lucru în cadrul proiectelor de grant EU4Youth.

www.euforyouth.eu

O SOCIETATE ECHITABILĂ

 

EU4Gender Equality

Acest program regional, finanțat de Uniunea Europeană în Parteneriatul Estic, urmărește să consolideze drepturile și șansele egale pentru femei și bărbați prin schimbarea percepțiilor sociale în ceea ce privește rolurile de gen, abordarea stereotipurilor de gen și sporirea participării bărbaților la îngrijirea copiilor și la alte responsabilități domestice.

În Moldova, proiectul înființează opt Cluburi ale Taților dedicate sprijinirii bărbaților și partajării egale a responsabilităților casnice și familiale.

“Mi-am spus că în familia mea totul va fi diferit. Nu cer să mi se gătească mâncare sau să fiu servit. Eu pot și să gătesc.” Antrenorul de wrestling Alexandru Trohin a participat la un atelier de copt al EU4Gender Equality pentru tați.

Află mai multe: EU 4 Gender Equality: Împreună Împotriva Stereotipurilor de Gen și a Violenței bazate pe Gen

EVA: pentru egalitate și împotriva violenței

Proiectul EVA finanțat de UE („Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”) își propune să promoveze egalitatea de gen, abilitarea femeilor și să combată violența domestică care afectează femeile și copiii.

Proiectul lucrează pentru a se asigura că victimele violenței domestice au un acces mai larg la servicii eficiente de sprijin și promovează acțiuni de mobilizare a societății împotriva violenței de gen.

 

 

 

DescarcăCEL MAI CITITInteresat(ă) de ultimele știri și oportunități?

Acest site este gestionat de Programul Regional de Comunicare finanțat de UE pentru Vecinătatea Estică ("VECINII UE de la est") 2020-2024. Programul completează și sprijină comunicarea Delegațiilor Uniunii Europene în țările partenere din est și operează sub îndrumarea Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea a Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă. Programul este implementat de consorțiul condus de GOPA PACE.


Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © European Union,