Raport: Agendele ONU și UE interconectate întru susținerea viitorului european al Republicii Moldova
mai 7, 2024

Raport: Agendele ONU și UE interconectate întru susținerea viitorului european al Republicii Moldova


Aproape 80% din țintele Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) sunt interconectate cu capitolele de negociere de aderarea la Uniunea Europeană (UE).

Delegația UE în Republica Moldova, Organizația Națiunilor Unite în Moldova și guvernul țării au cartografiat sinergiile dintre procesul de aderare la UE și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) din cadrul Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Rezultatele acestei cartografieri pot fi găsite în raportul recent publicat „Valorificarea sinergiei aderării la UE și a ODD-urilor pentru dezvoltarea durabilă a Moldovei”.

Cartografierea arată că 128 de ținte ODD (76%) sunt legate de capitole sau clustere de negociere pentru aderarea la UE. În plus, din cei 111 indicatori ai Cadrului de Cooperare pentru Dezvoltare Durabilă 2023-2027 al ONU, 93% sunt legați de recomandările politice din raportul Comisiei Europene 2023. 

Această cartografiere va sprijini țara pe calea integrării în UE, deoarece țările în curs de extindere sunt obligate să coreleze raportarea privind aderarea la UE (inclusiv programarea și raportarea de preaderare) cu procesul de monitorizare a ODD.

„Eforturile Moldovei de a adera la Uniunea Europeană sunt cruciale pentru a aduce stabilitate, prosperitate și legalitate în țară. Această călătorie nu se referă doar la politică și economie, ci și la schimbarea societății în ansamblu”, a declarat Jānis Mažeiks, ambasadorul UE în Republica Moldova.

În noiembrie 2023, nivelul mediu de pregătire al țării cu privire la 33 de capitole a fost evaluat la 1,92 din 5,0, ceea ce reprezintă o îmbunătățire de 9,5% față de februarie 2023. Indicatorul privind situația actuală s-a îmbunătățit pentru opt capitole, iar majoritatea celorlalte capitole au înregistrat progrese în ultimul an.

Află mai multe

Comunicat de presă

Raport

Raportul analitic al Comisiei Europene privind alinierea Republicii Moldova la acquis-ul UE

Procesul de aderare la UE pas cu pasCEL MAI CITITInteresat(ă) de ultimele știri și oportunități?

Acest site este gestionat de Programul Regional de Comunicare finanțat de UE pentru Vecinătatea Estică ("VECINII UE de la est") 2020-2024. Programul completează și sprijină comunicarea Delegațiilor Uniunii Europene în țările partenere din est și operează sub îndrumarea Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea a Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă. Programul este implementat de consorțiul condus de GOPA PACE.


Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © European Union,