ევროკავშირი გარემოსთვის - წყლის რესურსები და გარემოსდაცვითი მონაცემები

აღწერა
პროგრამა მიზნად ისახავს ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ადამიანების კეთილდღეობის გაუმჯობესებას და ამ ქვეყნების მწვანე ტრანსფორმაციის შესაძლებლობას ევროპის მწვანე შეთანხმებისა და მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) შესაბამისად.

შერჩეული ღონისძიებები ეფუძნება და უზრუნველყოფს „ერთიანი გარემოსდაცვითი საინფორმაციო სისტემის II ფაზის“ და „ევროკავშირის წყლის ინიციატივა პლუსი“ (EUWI+) პროგრამების უწყვეტობას. ამ ორი პროგრამის მეშვეობით წარმატებით განხორციელდა გარემოსდაცვითი მონიტორინგისა და მონაცემთა ანალიზის სისტემების მოდერნიზება, ხელი შეეწყო მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის შემუშავებას და პარტნიორი ქვეყნების კანონმდებლობის ევროკავშირისა და საერთაშორისო კანონმდებლობასთან, განსაკუთრებით წყლის ჩარჩო დირექტივასთან, შესაბამისობის გაზრდას.
კონკრეტული ამოცანა ადგილობრივ ენაზე
1.წყლის რესურსების მართვა
2.გარემოსდაცვითი სტატისტიკა და ღია მონაცემები
მოსალოდნელი შედეგები
1.
-გაგრძელდა მდინარეთა სააუზო მართვის დაგეგმარების პირველი ციკლი.
-წყლის სტრატეგიები, პოლიტიკა და პრაქტიკა მოიცავს კლიმატის ცვლილებების საწინააღმდეგო ღონისძიებებს.
-პროგრესი „წყალი ჯანმრთელობისთვის“ დღის წესრიგის დანერგვის საკითხში.
-წყლის მონიტორინგის ახალი მიდგომების კიდევ უფრო განვითარდა.
-წყლის სტრატეგიებისა და პოლიტიკის ეკონომიკური სიმტკიცე გაუმჯობესებულია.
-წყალმომარაგების კომპანიები, კერძო სექტორი და ფართო საზოგადოება უფრო მჭიდროდ არის ჩართული წყლის მართვაში.
-წყლის რესურსების მართვისა და თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაძლიერება ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე.
-პრიორიტეტული ღონისძიებების მხარდაჭერა ფინანსების მობილიზაციის გზით.
2.
-გაფართოებულია წყლის აღრიცხვიანობა.
-გაუმჯობესებულია მიწისა და სოფლის მეურნეობის მონიტორინგი და მონაცემები.
-ჰაერისა და ნარჩენების მართვის მონაცემები და სტატისტიკა გაუმჯობესებულია შესაბამისი პოლიტიკის მიზნებისთვის.
-ღია მონაცემების დანერგვის და მონაცემთა შეგროვებასა და ანალიზში მოქალაქეთა ჩართვის პროცესის შემდგომი დახვეწა.
-მონაცემთა საერთაშორისო გაზიარება და ჩართულობა შენარჩუნებულია.
პროექტის დოკუმენტები
პროექტის რუკა
ვიდეოგალერეა
ვიდეოები
Moldova: rehabilitation of the Blind Nistru
Moldova: constructed wetlands for improved water supply & sanitation
World Earth Day - collecting litter on the Raut river in Moldova
World Water Day - from administrative to river basin planning in Georgia
პროექტის დეტალები
რეგიონალური
პრიორიტეტული სფერო:
პარტნიორობა, რომელიც ამწვანებს, პარტნიორობა, რომელიც ამწვანებს
ქვესექტორი:
ეკოლოგია და კლიმატის ცვლილება, ჯანმრთელობა
თემები:
ეკოლოგია, ციფრული ტრანსფორმაცია, აღმოსავლეთ პარტნიორობა, სათანადო მართვა, ჯანმრთელობა, ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობა, COVID-19
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები:
სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, საქართველოს, მოლდოვა, უკრაინა
პროექტის სტატუსი:
მიმდინარე
დაწყების თარიღი:
01.01.2022
დასრულების თარიღი:
30.06.2024
ვებსაიტი:
https://www.eu4waterdata.eu
ევროკავშირის პროექტის ნომერი:
424-550

გაინტერესებთ უკანასკნელი ცნობები და შესაძლებლობები?

ამ ვებსაიტს მართავს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული აღმოსავლეთ სამეზობლოს რეგიონული საკომუნიკაციო პროგრამა („EU NEIGHBOURS east“) 2020-2024. ეს პროგრამა ავსებს და მხარს უჭერს ევროკავშირის წარმომადგენლობების კომუნიკაციას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში; ის მოქმედებს სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისიის გენერალური დირექტორატის და ევროპული საგარეო ქმედებათა სამსახურის ხელმძღვანელობით. პროგრამას ახორციელებს კომპანიის B&S ევროპის კონსორციუმი.


ინფორმაცია ამ ვებგვერდზე რეგულირდება პასუხისმგებლობის შეზღუდვის და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის დებულებებით. © European Union,