ცოდნისა და უნარების განვითარების ქსელებისა და პლატფორმების გაძლიერება

აღწერა
პროექტი, ცოდნისა და უნარების განვითარების ქსელებისა და პლატფორმების გაძლიერება, ხელს უწყობს საჯარო და კერძო სექტორების თანამშრომლობას საქართველოს ოთხ რეგიონში, რათა პროექტის ბენეფიციარებმა მიაღწიონ წარმატებას დასაქმების ბაზარზე. ამისათვის, პროექტი უზრუნველყოფს, თანამშრომლობაზე, თანასწორობაზე და ჩართულობაზე დაფუძნებულ, მოთხოვნებისა და მოლოდინების შესაბამისი უნარების განვითარების, კარიერული ორიენტაციის, სამოქალაქო, სამეწარმეო და უწყვეტი განათლების ხელშეწყობას.
კონკრეტული ამოცანა ადგილობრივ ენაზე
პროექტის მიზანია, ხელი შეუწყოს შრომის ბაზრის მოთხოვნებისა და მოლოდინების შესაბამისი უნარების განვითარების სერვისების მისაწვდომობის და ხარისხის გაზრდას. ასევე, მათ შესაბამისობას საქართველოს სოციალური და ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიასთან.
მოსალოდნელი შედეგები
1. შრომის ბაზრის მოთხოვნებისა და მიწოდების შესაბამისობის გაუმჯობესება, სათანადო ინსტრუმენტებისა და პლატფორმების შექმნის, თანამშრომლობის და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის მეშვეობით:
- დაინტერესებული პირები უკეთ საზღვრავენ შრომის ბაზრის ტენდენციებს და ამასთან, დამსაქმებელი და დასაქმებული ინფორმირებულია ადგილობრივი ბაზრის მოთხოვნებსა და მიწოდებაზე.
- პროექტი ხელს უწყობს დაინტერესებულ მხარეებს შორის თანამშრომლობის გაძლიერებას და უზრუნველყოფს მათ შორის ბაზარზე არსებულ ტენდეციებზე ინფორმაციის გაზიარებას.
2. ახალგაზრდების დასაქმებისუნარიანობის გაზრდა კარიერული ორიენტაციის და უნარების განვითარების სერვისების ხარისხისა და ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების გზით:
- პროექტი ხელს უწყობს პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების შესაძლებლობების გაძლიერებას, რათა დაინერგოს და გაუმჯობესდეს პროფესიული უნარებისა და განათლების მიწოდება, თანამედროვე შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად.
- პროექტი ხელს უწყობს მონაწილე ახალგაზრდებში შრომის ბაზრის მოთხოვნების სათანადო ცოდნისა და უნარების გაუმჯობესებას.
3. სამეწარმეო და უწყვეტ განათლებაში ჩართული ახალგაზრდები, ხელს უწყობენ ადგილობრივი სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას:
- პროექტში მონაწილე ახალგაზრდები იუმჯობესებენ სამეწარმეო საქმიანობისთვის საჭირო უნარებს და ნერგავენ ინოვაციურ მიდგომებს ადგილობრივი სოციალური და ეკონომიკური გამოწვევების გადასაჭრელად.
- მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლებს აქვთ შესაძლებლობა და მოტივაცია, აიმაღლონ სათანადო უნარები და ჩაერთონ უწყვეტ განათლებაში.
პროექტის რუკა
ვიდეოგალერეა
ვიდეოები
Travelling University
Employment Story_Shida Kartli
პროექტის დეტალები
საქართველო
პრიორიტეტული სფერო:
პარტნიორობა, რომელიც ქმნის
ქვესექტორი:
დასაქმება და მეწარმეობა
თემები:
დასაქმება, უნარები
პროექტის სტატუსი:
დასრულებულია
დაწყების თარიღი:
16.07.2020
დასრულების თარიღი:
16.07.2023
ვებსაიტი:
www.una.ge
სოციალური მედია:
https://www.facebook.com/una.ge

ევროკავშირის პროექტის ნომერი:
417-289

გაინტერესებთ უკანასკნელი ცნობები და შესაძლებლობები?

ამ ვებსაიტს მართავს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული აღმოსავლეთ სამეზობლოს რეგიონული საკომუნიკაციო პროგრამა („EU NEIGHBOURS east“) 2020-2024. ეს პროგრამა ავსებს და მხარს უჭერს ევროკავშირის წარმომადგენლობების კომუნიკაციას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში; ის მოქმედებს სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისიის გენერალური დირექტორატის და ევროპული საგარეო ქმედებათა სამსახურის ხელმძღვანელობით. პროგრამას ახორციელებს კომპანიის GOPA PACE კონსორციუმი.


ინფორმაცია ამ ვებგვერდზე რეგულირდება პასუხისმგებლობის შეზღუდვის და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის დებულებებით. © European Union,