Roman Birun

 • Country of origin: Belarus
 • Current residence: Belarus, Minsk
Roman Birun is currently studying International Law and European Union law at European Humanities University and Intercultural Communication at Minsk State Linguistic University. He spent more than a year and a half at AIESEC (first as OGX Team Manager and later as MC Manager). Roma desires to contribute to improving the lives of people in the society and to draw people’s attention to such important things as the environment, human rights and many others.

Dziana Kapusta

 • Country of origin: Belarus
 • Current residence: Belarus, Minsk
Dziana Kapusta studied Geography at the Belarusian State University and Management at the Belarusian State University of Physical Culture. She is now applying for a master’s degree. Meanwhile, she works as a Learning and Development Specialist and helps deploy and implement education programs for companies in the private sector. Outside of this area, she is also interested in topics such as climate change and design and participates in debates and cultural events related to these areas. She also actively participates in volunteering activities and gives drawing lessons for children. She is interested in developing peer education and believes that exactly this type of education is a key t…

Viyaleta Volkava

 • Country of origin: Belarus
 • Current residence: Belarus, Minsk
Viyaleta is an international development practitioner and youth advocate with an undergraduate degree in intercultural communications from Minsk State Linguistic University currently reading for her Master’s degree in public policy from European Humanities University in Vilnius, Lithuania. She brings in a unique combination of policy, on the ground and private sector work experience. At UN Migration Agency (IOM), Viyaleta is leading the reintegration component of IOM counter trafficking operations assisting human trafficking survivors, while working on broader migration and development policy issues. She advocates for youth empowerment serving as a Young European Ambassador in Belarus.

Alena Dudkova

 • Country of origin: Belarus
 • Current residence: Belarus, Zhlobin
Alena is a young professional and a graduate of the Belorussian State University, specialised in World Economics and currently working as an analyst. She examined deeply the EU, its institutions and their important functions thanks to her successful accomplishment of the course “Educate yourself on Europe” in 2018. Alena tries to dedicate her free time to volunteering. She spent almost 2 years within AIESEC organization as a manager in the department of outgoing exchanges. Alena is proud to be a Young European Ambassador, and she wants to share European values in her country, to solve the current challenges and to find like-minded young people.

Pavel Palubinski

 • Country of origin: Belarus
 • Current residence: Belarus, Minsk
Pavel Palubinski received a scholarship to study Intercultural Communication at the State Economic University (Minsk) where he obtained a Bachelor’s degree in Translation and Interpretation. He also holds a Master’s degree in Philology from the State Linguistic University (Minsk). Since 2017, he has been engaged in teaching, translation and interpretation for the state higher education establishments where he has been carrying out such youth-related projects as knowledge-sharing sessions on the best practices of the European Union which can be implemented in Belarus. Pavel is truly looking forward to productive cooperation with all the members of the ‘Young European Ambassadors’ (YEAs) in…

Katsiaryna Shafranovich

 • Country of origin: Belarus
 • Current residence: Lithuania
Katsiaryna graduated from European Humanities University (Vilnius, Lithuania) where she studied International law and European Union law. She loves everything related to the EU and has taken part in dozens of educational activities all over Europe, including her semester abroad with Erasmus+ in Porto, Portugal. She was also provided with a DAAD grant to take part in the summer course on the European system of Human Rights protection, where she was able to attend leactures by professors from Austria, the United Kingdom, Hungary, Germany, etc. Katya has also attended several simulations called Model European Union and since September 2020 she has been involved in the activities of the youth…

Opportunities

Հետաքրքրվա՞ծ եք վերջին նորություններով ու հնարավորություններով

Այս կայքը կառավարվում է 2020-2024թթ. համար Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող Արևելյան հարևանության տարածաշրջանային հաղորդակցության ծրագրի («ԵՄ արևելյան հարևաններ») կողմից: Ծրագիրը լրացնում և աջակցում է գործընկեր երկրներում ԵՄ պատվիրակությունների հաղորդակցական գործունեությանն ու աշխատում է Եվրոպական հանձնաժողովի Հարևանության քաղաքականության և ընդլայնման բանակցությունների գլխավոր տնօրինության ու ԵՄ արտաքին գործողությունների ծառայության ղեկավարության ներքո: Ծրագիրն իրականացնում է B&S Europe-ի գլխավորած կոնսորցիումը:


Սույն կայքում առկա տեղեկատվությունը կարգավորվում է պատասխանատվության սահմանափակման և անձնական տվյալների պաշտպանության մասին դրույթներով:
© European Union,