READ - Responding, Expanding and Acting on Disinformation

Նկարագրություն
The READ project is to contribute to the development and consolidation of the rule of law in Moldova with full respect of human rights and fundamental freedoms. READ is a collaborative effort between International Media Support (IMS) and Independent Journalism Center (IJC), recognising three critical issues:
• Russian disinformation’s security threat;
• limited audience capacity for critical thinking and Media and Information Literacy (MIL);
• escalating online assaults and threats against journalists.
READ will strengthen the capacities of independent media and journalists to provide the public with reliable information as follows:
I. will fight disinformation by increased capacities of media workers and a better understanding among citizens of the threats inherent to the online media;
II. will help detect, prevent, and count digital, physical, legal, and other types of attacks and threats to journalists and other media workers.
Հատուկ նպատակներ
The specific objective of READ is that independent media in Moldova have increased capacity and measures to counter disinformation, reach the public with reliable information, promote critical thinking among citizens and operate in a more enabling environment offline and online.

Ակնկալվող արդյունքներ
The expected outputs of READ are as follows:
Output 1 - Support for mass-media and to fights disinformation.
Output 2 - Promote critical thinking and MIL on policy-level.
Output 3 - Media lawyers which act in accordance with European standards and are better equipped to take cases infringing upon the right to press freedom.

The impact of READ is anticipated to manifest across various levels, with the most profound transformation expected to emerge from the comprehensive capacity building of independent media and journalists in Moldova. This, in turn, will lead to a more informed public, better decision-making, increased civic engagement and forges an environment where the consolidation of rule of law and the upholding of human rights and fundamental freedoms become intrinsic.
Նախագծի փաստաթղթերը
Նախագծի քարտեզ
PROՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Մոլդովա
Գերակա ուղղություն :
Գործընկերություն, որը պաշտպանում է, Գործընկերություն, որը հզորացնում է
Ենթաոլորտ:
Օրենքի գերակայություն և մարդու իրավունքներ, Հանրային իրազեկում և աջակցություն ԶԼՄ-ներին
Թեմա:
ԶԼՄ-ներ
Նախագծի կարգավիճակը:
Շարունակական
Մեկնարկի ամսաթիվ:
01.01.2024
Ավարտի ամսաթիվ:
31.12.2025
Սոցիալական ցանցեր:

Հետաքրքրվա՞ծ եք վերջին նորություններով ու հնարավորություններով

Այս կայքը կառավարվում է 2020-2024թթ. համար Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող Արևելյան հարևանության տարածաշրջանային հաղորդակցության ծրագրի («ԵՄ արևելյան հարևաններ») կողմից: Ծրագիրը լրացնում և աջակցում է գործընկեր երկրներում ԵՄ պատվիրակությունների հաղորդակցական գործունեությանն ու աշխատում է Եվրոպական հանձնաժողովի Հարևանության քաղաքականության և ընդլայնման բանակցությունների գլխավոր տնօրինության ու ԵՄ արտաքին գործողությունների ծառայության ղեկավարության ներքո: Ծրագիրն իրականացնում է GOPA PACE-ի գլխավորած կոնսորցիումը:


Սույն կայքում առկա տեղեկատվությունը կարգավորվում է պատասխանատվության սահմանափակման և անձնական տվյալների պաշտպանության մասին դրույթներով:
© European Union,