EU project page

European School Summer Camp 2018

Նկարագրություն
“European School Summer Camp” is a preparatory phase for potential students of the Eastern Partnership European School and for other interested young representatives in EaP and EU countries. The establishment of the Eastern Partnership European School is part of the broader regional effort to address the needs of youth, focusing on secondary education. It is a flagship project of the Commission in the Eastern Neighborhood and one of the “Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020”.

“European School Summer Camp” is an international cross cultural, non-formal platform, where peer-educators are prepared with multi-cultural understanding and tolerance among young people in the Eastern Partnership region. It builds on the experience of the pilot summer camp implemented in Georgia in 2017, and offers opportunities to young people to participate in summer camps during 2018, 2019, 2022. Due to Covid-19 pandemic, 2020- 2021, project hosted a Virtual Exchange. It aims to support and prepare peer educators with common European civil values and to foster cooperation, multi-cultural understanding and tolerance among young people in the Eastern Partnership region.
Հատուկ նպատակներ
To support and prepare peer educators with common European civil values and to foster cooperation, multi-cultural understanding and tolerance among young people in the Eastern Partnership region.
Ակնկալվող արդյունքներ
- Participants become peer educators in their countries, they have a better understanding of the EU and its values
- Non-formal space for cross-national dialogue is established, the network among European youngsters is supported (including online platform/blog for future partnership)
- The modules and workshops are designed which focus on cultural, social diversity and promotion of tolerance among the youth
- Personal and professional skills of youth are developed in 6 out of 8 lifelong competences in context of EU Values
Նախագծի քարտեզ
Ֆոտոդարան
EU project page
PROՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Վրաստան
Գերակա ուղղություն :
Գործընկերություն, որը հզորացնում է
Ենթաոլորտ:
Երիտասարդական մասնակցություն և առաջնորդություն
Թեմա:
Երիտասարդություն
Նախագծի կարգավիճակը:
Շարունակական
Մեկնարկի ամսաթիվ:
15.12.2017
Ավարտի ամսաթիվ:
31.12.2022
Իրականացնող կազմակերպություն:
Youth Agency
ԵՄ ֆինանսավորման գումարը՝ եվրոյով:
€500 000
Սոցիալական ցանցեր:
https://www.facebook.com/YouthAgencyGeorgia/
ԵՄ ծրագրի համարը:
387-744

Հետաքրքրվա՞ծ եք վերջին նորություններով ու հնարավորություններով

Այս կայքը կառավարվում է 2020-2024թթ. համար Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող Արևելյան հարևանության տարածաշրջանային հաղորդակցության ծրագրի («ԵՄ արևելյան հարևաններ») կողմից: Ծրագիրը լրացնում և աջակցում է գործընկեր երկրներում ԵՄ պատվիրակությունների հաղորդակցական գործունեությանն ու աշխատում է Եվրոպական հանձնաժողովի Հարևանության քաղաքականության և ընդլայնման բանակցությունների գլխավոր տնօրինության ու ԵՄ արտաքին գործողությունների ծառայության ղեկավարության ներքո: Ծրագիրն իրականացնում է B&S Europe-ի գլխավորած կոնսորցիումը:

Սույն կայքում առկա տեղեկատվությունը կարգավորվում է պատասխանատվության սահմանափակման և անձնական տվյալների պաշտպանության մասին դրույթներով:
© Եվրոպական միություն,