Հաշվետու հաստատություններ և մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանում

Նկարագրություն
Ծրագրի նպատակն է աջակցել իրավունքիգերակայության, անվտանգության, մարդու իրավունքների պաշտպանության և սահմանադրական բարեփոխումների ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության (ՀՀ կառավարություն)` ներառական, հաշվետու և արդյունավետ ծառայությունների մատուցմանն ուղղված ջանքերին: Այս հանձնառությունը կնպաստի Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի (ՀԸԳՀ) դրույթների, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված ճանապարհային քարտեզի իրականացմանը, որն առնչվում է իրավունքիգերակայության և մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների նկատմամբ հարգանքին: Շեշտը դրվելու է լավ կառավարման, խտրականության բացառման և գենդերային հավասարության, փոքրամասնություններին պատկանող անձանց իրավունքների, արդարադատության և անվտանգության բարեփոխումների վրա: Ծրագիրը հավասարապես կնպաստի “2030 Օրակարգի” իրականացմանը` հիմնական ուշադրությունը հարձնելով Կայուն զարգացման նպատակ (ԿԶՆ) 16-ի (խաղաղություն, արդարություն և ամուր ինստիտուտներ), ԿԶՆ 10-ի (անհավասարությունների կրճատում) և ԿԶՆ 5-ի (գենդերային հավասարություն) վրա:
Ծրագրի երեք բաղադրիչներն են ` Մարդու իրավունքներ, Ոստիկանության բարեփոխումներ և Սահմանադրական բարեփոխումներ:
Ծրագիրն իրականացվելու է ՄԻՊ գրասենյակի, Արդարադատության նախարարության, ՀՀ ոստիկանության, ՄԻԵԴ-ում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցչի գրասենյակի, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և քաղաքացիական հասարակության հետ սերտ համագործակցությամբ:
Հատուկ նպատակներ
1. Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է՝ աջակցել ՀՀ կառավարության՝ անվտանգության, մարդու իրավունքների պաշտպանության և սահմանադրական բարեփոխումների ոլորտում հաշվետու և արդյունավետ ծառայությունների մատուցմանն ուղղված բարեփոխումներին։
2. Ծրագրի հատուկ նպատակն է ամրապնդել իրավունքահենհանրային ծառայությունների մատուցումը՝ երաշխավորելով պաշտպանություն, հավասարություն և ներառականություն ՝ համաձայն ՀԸԳՀ–ի և “2030 Կայուն զարգացման օրակարգի” ոչ ոքի չանտեսելու սկզբունքի:
Ակնկալվող արդյունքներ
Մարդու իրավունքներ.
- ՄԻՊ գրասենյակի և մարդու իրավունքների պաշտպանության համապատասխան հանրային մարմինների (ՄԻԵԴ-ում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցչի գրասենյակի) կարողությունները հզորացված են ազգային և մարզային մակարդակում, այդ թվում՝ մշտադիտարկման և հաշվետվողականության գործառույթներում։
- Մարդու իրավունքների վերաբերյալ հանրային իրազեկմանը խթանող միջոցառումներն իրականացված են՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով խոցելի խմբերի իրավունքների վրա։
- 2020-2022թթ. մարդու իրավունքների ռազմավարությունը և գործողությունների ծրագիրն արդյունավետորեն իրականացված են, ինչպես նաև 2023-2025 թթ. ժամանակաշրջանի համար մշակված է նոր Գործողությունների ծրագրի:
Ոստիկանության բարեփոխումներ.
- Ոստիկանության՝ բարեփոխումներ իրականացնելու կարողությունները հզորացված են մարդկային ռեսուրսների բարելավված որակի և իրազեկվածության միջոցով։
- Արդյունավետ վերհսկողության, ինչպես նաև հաշվետվողականության, թափանցիկության և բարեվարգության ապահովման նպատակով՝ Ոստիկանության ինստիտուցիոնալ կարողությունները զարգացած են:
- Մշակված են մեխանիզմներ խթանելու կանանց մասնակցությունը ոստիկանական գործառույթների բոլոր մակարդակներում, , ինչպես նաև խթանելու գենդերային հավասարությանը և գենդերային ներառականությունը։
- Ճգնաժամերի արդյունավետ կառավարման գործում Ոստիկանության ինստիտուցիոնալ կարողությունները բարելավված են։
Սահմանադրական բարեփոխումներ.
- Մշակված է ներառական, մասնակցային, թափանցիկ և ազգային սահմանադրական վերահսկողության ճանապարհային քարտեզ։
- Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի, քարտուղարության և սահմանադրական բարեփոխումների այլ մարմինների կարողությունները հզորացված են։
- Սահմանադրական վերահսկողության գործընթացում քաղաքացիական մասնակցությունն ամրապնդված է, այդ թվում նաև՝ կարողությունների հզորացման շնորհիվ։
Նախագծի քարտեզ
PROՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Հայաստան
Գերակա ուղղություն :
Ենթաոլորտ:
Թեմա:
Մարդու իրավունքներ, Լավ կառավարում, Արդարադատություն, Անվտանգություն
Նախագծի կարգավիճակը:
Շարունակական
Մեկնարկի ամսաթիվ:
20.05.2021
Ավարտի ամսաթիվ:
19.05.2023
Իրականացնող կազմակերպություն:
UNDP, UNICEF, UNFPA, OSCE
ԵՄ ֆինանսավորման գումարը՝ եվրոյով:
€2 000 000
ԵՄ ծրագրի համարը:
426-300

Հետաքրքրվա՞ծ եք վերջին նորություններով ու հնարավորություններով

Այս կայքը կառավարվում է 2020-2024թթ. համար Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող Արևելյան հարևանության տարածաշրջանային հաղորդակցության ծրագրի («ԵՄ արևելյան հարևաններ») կողմից: Ծրագիրը լրացնում և աջակցում է գործընկեր երկրներում ԵՄ պատվիրակությունների հաղորդակցական գործունեությանն ու աշխատում է Եվրոպական հանձնաժողովի Հարևանության քաղաքականության և ընդլայնման բանակցությունների գլխավոր տնօրինության ու ԵՄ արտաքին գործողությունների ծառայության ղեկավարության ներքո: Ծրագիրն իրականացնում է B&S Europe-ի գլխավորած կոնսորցիումը:


Սույն կայքում առկա տեղեկատվությունը կարգավորվում է պատասխանատվության սահմանափակման և անձնական տվյալների պաշտպանության մասին դրույթներով:
© European Union,