Addressing Gender-biased Sex Selection and Related Harmful Practices in South Caucasus

Նկարագրություն
The Global Programme to Address Son Preference and Gender-biased Sex Selection is the largest multi-country programme supported by the European Union, the Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) and the United Nations Fund Population Fund (UNFPA) to end the practice of GBSS.

In the South Caucasus region, the programme is implemented by UNFPA in Armenia, Azerbaijan and Georgia in collaboration with governments, academic and research institutions, service providers, civil society and communities. Programme interventions are geared towards expanding the overall knowledge about drivers and consequences of GBSS, and addressing social norms that discriminate women and attribute a lower value to daughters.

By enhancing the overall value of women and girls in the society, through gender transformative results, the programme contributes to the global achievement of SDG5.
Հատուկ նպատակներ
- To enhance the inherent value of girls.
- To improve sex-ratio at birth in selected countries.
Ակնկալվող արդյունքներ
- Coordination and oversight management strengthened.
- Explored the contextual realities that underlie sex selection and its interconnectedness with other harmful practices.
- Indicators for tracking change and the impact of interventions developed and used.
- Improved social and cultural patterns of behavior that are based on the idea of the valuing of girl.
- Multi-stakeholder and multi-sectoral national and regional capacity for advocacy, development, implementation and monitoring and evaluation of policies and programmes to address sex selection are strengthened.

Նախագծի քարտեզ
Ֆոտոդարան
Տեսանյութեր
Papa Schools - project highlights video
Highlights video - debates campaign
PSA video on girls empowerment - for TV
This video is part of a series introducing bloggers of Georgian-Armenian online platform Gandzi and local activists to wider audience
This video is part of a series introducing bloggers of Georgian-Armenian online platform Gandzi and local activists to wider audience
Video from FBO's seminars - Men For Gender Equality Platform
Girls' visits promo video (11 October - İnternational Girl Child Day)
Bus tour video (International Girl Child Day)
This video is part of a series introducing bloggers of Georgian-Armenian online platform Gandzi and local activists to wider audience
PSA video for social media - girls empowerment
Video from Youth Camp in Mingechevir (Promotion of a value of a girl child)
Blogger speaks of Georgian-Armenian platform Gandzi
Messages from stakeholders - Promotion of the value of a girl child - Eng subtitles and packshot
Messages from stakeholders - Promotion of the value of a girl child
Video on promotion of equal value of boys and girls - Ministry of Education
Video from the Fathers' Camp - Intl Fathers' Day
Video on Paternal leave - İntl Fathers' Day (ENG)
Video on paternal leave - Intl Fathers' Day
Video from Family Festival
Motion video "Listen to your heart" - promoting the value of a girl child, Endorphin - ENG
Video from the Festival SFSD NAYORA - Lankaran
Video from Festival SFSD NAYORA - Mingechevir
PSA video "Tired Super Father" - NAYORA
Youth for Social Change _ Akhaltsikhe
Motion video "Listen to the sound of your heart" - promoting the value of a girl child, Endorphin
Youth exchange views about Georgian-Armenian online platform Gandzi (for Georgian speaking audience)
Storytelling video - 4 stories about GBSS and other harmful practices - Endorphin
Video from the training in Lankaran SFSD (NAYORA)
Video from Mingechevir - Training SFSD - NAYORA
PROՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Տարածաշրջանային
Գերակա ուղղություն :
Գործընկերություն, որը պաշտպանում է, Գործընկերություն, որը հզորացնում է
Ենթաոլորտ:
Օրենքի գերակայություն և մարդու իրավունքներ, Ներառականություն
Թեմա:
Մարդու իրավունքներ, Կանայք
ԱլԳ երկրներ:
Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան
Նախագծի կարգավիճակը:
Ավարտված է
Մեկնարկի ամսաթիվ:
10.09.2019
Ավարտի ամսաթիվ:
31.12.2022
Սոցիալական ցանցեր:

ԵՄ ծրագրի համարը:
418-848

Հետաքրքրվա՞ծ եք վերջին նորություններով ու հնարավորություններով

Այս կայքը կառավարվում է 2020-2024թթ. համար Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող Արևելյան հարևանության տարածաշրջանային հաղորդակցության ծրագրի («ԵՄ արևելյան հարևաններ») կողմից: Ծրագիրը լրացնում և աջակցում է գործընկեր երկրներում ԵՄ պատվիրակությունների հաղորդակցական գործունեությանն ու աշխատում է Եվրոպական հանձնաժողովի Հարևանության քաղաքականության և ընդլայնման բանակցությունների գլխավոր տնօրինության ու ԵՄ արտաքին գործողությունների ծառայության ղեկավարության ներքո: Ծրագիրն իրականացնում է B&S Europe-ի գլխավորած կոնսորցիումը:


Սույն կայքում առկա տեղեկատվությունը կարգավորվում է պատասխանատվության սահմանափակման և անձնական տվյալների պաշտպանության մասին դրույթներով:
© European Union,