Մասնակցային ժողովրդավարությունը գործողության մեջ

Նկարագրություն
«Մասնակցային ժողովրդավարությունը գործողության մեջ» ծրագրի նպատակն է ապահովել հանրային կառավարման և ժողովրդավարական համակարգերում որոշումների կայացման փաստահենք ու մասնակցային գործընթացը քաղաքացիական հասարակության (ՔՀ) դերակատարների ներուժի կիրառման միջոցով՝ աջակցելու մարդակենտրոն քաղաքականության ձևավորմանը և հաշվետու հանրային կառավարմանը։
Հատուկ նպատակներ
1. Ապահովել փաստահենք և մասնակցային որոշումների ընդունում հանրային կառավարման և հակակոռուպցիոն և ժողովրդավարական գործընթացների ոլորտներում `քաղաքացիական հասարակության դերակատարների ուժեղացված ներդրման և հանրային քաղաքականության մշակման մեջ նրանց փորձի օգտագործման միջոցով:
2. Աջակցել մարդակենտրոն քաղաքականության մշակմանը և հաշվետու կառավարմանը` կառավարության և քաղաքացիական հասարակության միջև ընդլայնված հաղորդակցության և երկխոսության միջոցով
3. Բարելավել քաղաքականության մշակման գործընթացներում քաղաքացիների ներգրավվածության շրջանակն ու որակը` ստեղծելով և խթանելով մասնակցության առաջադեմ մեխանիզմներ և հարթակներ
Ակնկալվող արդյունքներ
• Քաղաքացիական հասարակության փորձագետների ներգրավվածության բարձրացում կոնկրետ քաղաքականության ոլորտներում, Հայաստանում հասարակական քաղաքականության մշակման գործում ՔՀԿ փորձագետների կարողությունների և վստահելիության ամրապնդում
• ՔՀԿ-պետություն երկխոսության որակի բարելավում
• Պետական/հասարակական հիմնարկների լավ կառավարման տարրերի բարելավում
• Հասարակության մասնակցության բարելավված մեխանիզմներ
• Իրազեկ քաղաքացիների ներգրավվածության բարձրացում համապատասխան հաստատությունների հետ
• Հասարակության շրջանում ՔՀԿ -ների վստահելիության բարձրացում `ՔՀԿ գործողությունների մասին ավելի լավ տեղեկացված լինելու շնորհիվ:
Նախագծի փաստաթղթերը
Նախագծի քարտեզ
Տեսանյութեր
Challenges of new local government elections in the context of community amalgamation process
PROՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Հայաստան
Գերակա ուղղություն :
Գործընկերություն, որը հզորացնում է
Ենթաոլորտ:
Քաղաքացիական հասարակություն
Թեմա:
Քաղաքացիական հասարակություն
Նախագծի կարգավիճակը:
Շարունակական
Մեկնարկի ամսաթիվ:
01.02.2021
Ավարտի ամսաթիվ:
31.01.2023
Իրականացնող կազմակերպություն:
Transparency International Anticorruption Centre
Կայքէջ:
www.transparency.am

Հետաքրքրվա՞ծ եք վերջին նորություններով ու հնարավորություններով

Այս կայքը կառավարվում է 2020-2024թթ. համար Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող Արևելյան հարևանության տարածաշրջանային հաղորդակցության ծրագրի («ԵՄ արևելյան հարևաններ») կողմից: Ծրագիրը լրացնում և աջակցում է գործընկեր երկրներում ԵՄ պատվիրակությունների հաղորդակցական գործունեությանն ու աշխատում է Եվրոպական հանձնաժողովի Հարևանության քաղաքականության և ընդլայնման բանակցությունների գլխավոր տնօրինության ու ԵՄ արտաքին գործողությունների ծառայության ղեկավարության ներքո: Ծրագիրն իրականացնում է B&S Europe-ի գլխավորած կոնսորցիումը:


Սույն կայքում առկա տեղեկատվությունը կարգավորվում է պատասխանատվության սահմանափակման և անձնական տվյալների պաշտպանության մասին դրույթներով:
© European Union,