«Մշակույթի խթանում՝ ավելի ուժեղ Հայաստանի համար» տեղեկատվական թերթիկ

«Մշակույթի խթանում՝ ավելի ուժեղ Հայաստանի համար» տեղեկատվական թերթիկ

15 Մայիսի, 2018

ՄշակույթիոլորտումհամագործակցությունըհարստացնումէհասարակություններիմիջևշփումներըևխթանումմշակութայինբազմազանություննումիջմշակութայիներկխոսությունըՄիևնույնժամանակմշակութայինևստեղծարարոլորտներըարհեստագործականՓՄՁներըևզբոսաշրջությունըկարողեննպաստելտնտեսականաճիխթանմանըԱյստեղեկատվական թերթիկում ներկայացված էթեինչպեսէԵվրոպականՄիությունը՝ համաձայնՄիջազգայինև մշակութայինհարաբերությունների ոլորտումիրռազմավարությանՀայաստանումսատարումքաղաքացիներինպետականդերակատարներինևմշակութայինգործիչներին ներառող ակտիվմշակութայինհատվածին,ամրապնդումքաղաքացիականհասարակությունըև ընձեռում մեծտնտեսականհնարավորություններ:

Տեղեկագիրը հասանելի է անգլերեն, հայերեն և ռուսերեն լեզուներով

ՆերբեռնելՀետաքրքրվա՞ծ եք վերջին նորություններով ու հնարավորություններով

Այս կայքը կառավարվում է 2020-2024թթ. համար Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող Արևելյան հարևանության տարածաշրջանային հաղորդակցության ծրագրի («ԵՄ արևելյան հարևաններ») կողմից: Ծրագիրը լրացնում և աջակցում է գործընկեր երկրներում ԵՄ պատվիրակությունների հաղորդակցական գործունեությանն ու աշխատում է Եվրոպական հանձնաժողովի Հարևանության քաղաքականության և ընդլայնման բանակցությունների գլխավոր տնօրինության ու ԵՄ արտաքին գործողությունների ծառայության ղեկավարության ներքո: Ծրագիրն իրականացնում է B&S Europe-ի գլխավորած կոնսորցիումը:

Սույն կայքում առկա տեղեկատվությունը կարգավորվում է պատասխանատվության սահմանափակման և անձնական տվյալների պաշտպանության մասին դրույթներով:
© Եվրոպական միություն,