AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ QANUNVERİCİLİK VƏ DÖVLƏT SİYASƏTİNİN GENDER ASPEKTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÜZRƏ HESABAT
May 2, 2020

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ QANUNVERİCİLİK VƏ DÖVLƏT SİYASƏTİNİN GENDER ASPEKTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÜZRƏ HESABAT


Bu qiymətləndirmə Azərbaycanda cins seçiminə birbaşa və ya dolayısı ilə əsas verən, habelə gender bərabərsizliyinin dərinləşməsinə yol açan səbəblərin aşkarlanması üçün aşağıdakı üç prioritet sahə üzrə keçirilib: 

1. Qadınların mülkiyyət və miras hüquqları: de-yure və de-fakto bərabərlik arasındakı boşluqlar. Bu prioritet sahə üzrə aparılan qiymətləndirmədə qadınların ailədəki əmlak və vərəsəlik hüquqları, yaşayış yeri üzrə qeydiyyatı və ad/soyad, habelə bu sahələrə aid hüquqi tənzimləmə və onun icrası məsələləri əhatə edilib;

 2. Qadınların məşğulluq və özünüməşğulluqda iştirakı: çətinliklər və imkanlar. Qiymətləndirmə zamanı karyera inkişafında qeyri-bərabərlik (o cümlədən gender əsaslı ayrıseçkilik və seksual qısnama), valideyn məzuniyyəti siyasəti, qadınların sahibkarlıqda iştirakı, dövlət dəstəyi və imtiyazlardan istifadə, onların təhsili və yüksək gəlirli peşə sahələrinə yönləndirilməsi kimi vacib məsələlər tədqiq edilib; 

3. Sosial müdafiə: gender məsələləri. Bu istiqamət üzrə əsasən pensiya və icbari tibbi sığorta siyasəti, yaşlı əhali üçün ayrıca imtiyazlara (ictimai nəqliyyatdan pulsuz istifadə, kommunal xidmətlərdə güzəştlər və s. məsələlər) xüsusi diqqət yetirilərək, sosial müdafiə sistemlərində cins seçiminə birbaşa və ya dolayısı ilə əsas verən və gender bərabərsizliyinin dərinləşməsinə yol açan məqamlar araşdırılıb.

BMT-nin Əhali Fondu (UNFPA), 2020-ci il

EndirÇOX OXUYURSon xəbərlər və iştirak imkanlarında maraqlısınız?

Bu internet səhifəsi Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən Şərq Qonşuluğu üzrə Regional Kommunikasiya Proqramı ("'EU NEIGHBOURS east") 2020-2024 tərəfindən idarə olunur. Proqram Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrindəki Avropa İttifaqı Nümayəndəlikləri arasında məlumat mübadiləsini tamamlayır və dəstəkləyir, eləcə də Avropa Komissiyasının Qonşuluq Siyasəti və Genişləndirmə Məsələləri üzrə Baş Direktoratı və Avropa Xarici Fəaliyyət Xidmətinin rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərir. Proqram GOPA PACE-un rəhbərlik etdiyi konsorsium tərəfindən həyata keçirilir.


Bu məlumat Məsuliyyətdən imtina və Şəxsi məlumatların qorunmasına dair qaydalara tabedir. © European Union,